Навигација

Сања Павловић, дипл. инж. ел.

Лабораторијски инжењер, VII/1
Катедра за микроелектронику и техничку физику

Павиљон Рашовић, канцеларија П-12

011/3370-187
Стручни називдипломирани инжењер електротехнике