Навигација

Сања Павловић, дипл. инж. ел.

Лабораторијски инжењер
Катедра за микроелектронику и техничку физику

Павиљон Рашовић, канцеларија П-12

011/3370-187
Стручни назив/спремадипломирани инжењер електротехнике