Навигација

проф. др Јован Микуловић

Ванредни професор
Катедра за електроенергетске системе

Зграда техничких факултета, канцеларија 76

011/3218-337
Стручни назив/спремадоктор електротехничких наука
Ужа научна областЕлектроенергетски системи
Датум избора у звање 1. јануар 2015.

Предмети

Библиографија

Радови у часописима

  Extension of the CPC power theory to four-wire power systems with non-sinusoidal and unbalanced voltages

  DOIdoi.org/10.1016/j.ijepes.2018.08.032
  ЧасописINTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER AND ENERGY SYSTEMS
  Година2019
  АуториБојана Шкрбић, Јован Микуловић и Томислав Шекара
  Волумен105
  Страна од341
  Страна до350

  Power definitions for polyphase systems based on Fortescue's symmetrical components

  DOIdoi.org/10.1016/j.ijepes.2017.12.021
  ЧасописINTERNATIONAL JOURNAL OF ELECTRICAL POWER AND ENERGY SYSTEMS
  Година2018
  АуториЈован Микуловић, Бојана Шкрбић и Жељко Ђуришић
  Волумен98
  Страна од455
  Страна до462

  Uporedna analiza definicija reaktivne snage u prisustvu viših harmonika

  DOI10.5937/tehnika1704547S
  ЧасописTEHNIKA
  Година2017
  АуториБојана Шкрбић и Јован Микуловић
  Број4
  Страна од547
  Страна до552

  An algorithm for elimination of partial shading effect based on a Theory of Reference PV String

  ЧасописSOLAR ENERGY
  Година2016
  АуториMiodrag Forcan, Жељко Ђуришић и Јован Микуловић
  Страна од51
  Страна до63

  Odrređivanje karakterističnih dijagrama potrošnje primenom metode minimuma sume kvadrata odstupanja

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2016
  АуториТомислав Рајић, Јован Микуловић, Милета Жарковић и Дарко Шошић
  Број1-2
  Страна од268
  Страна до274

  Соларни панели у функцији “офф – грид” напајања гасних објеката

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2015
  АуториСвјетлана Докић, Јован Микуловић и Ива Батић
  Број3-4
  Страна од15
  Страна до21

  The numerical method of inverse Laplace transform for calculation of overvoltages in power transformers and test results

  DOI10.2298/SJEE131123020M
  ЧасописSerbian Journal of Electrical Engineering
  Година2014
  АуториЈован Микуловић и Томислав Шекара
  Волумен11
  Број2
  Страна од243
  Страна до256

  Assessment of the Wind Energy Resource in the South Banat Region, Serbia

  ЧасописRENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS
  Година2012
  АуториЖељко Ђуришић и Јован Микуловић
  Волумен16
  Број5
  Страна од3014
  Страна до3023

  Модел за одређивање оптималних нагибних углова фотонапонских панела

  ЧасописENERGIJA, EKONOMIJA, EKOLOGIJA
  Година2012
  АуториИва Батић, Јован Микуловић и Жељко Ђуришић
  Број3-4
  Страна од32
  Страна до35

  A model for vertical wind speed data extrapolation for improving wind resource assessment using WAsP

  ЧасописRENEWABLE ENERGY
  Година2012
  АуториЖељко Ђуришић и Јован Микуловић
  Страна од407
  Страна до411

  Impact of wind speed variations on wind farm economy in the open market conditions

  ЧасописRENEWABLE ENERGY
  Година2012
  АуториЖељко Ђуришић, Јован Микуловић и Ива Батић
  Волумен46
  Страна од289
  Страна до296

  Reductions in electricity losses in the distribution power system in case of the mass use of compact fluorescent lamps

  DOIdoi:10.1016/j.epsr.2010.10.004
  ЧасописELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH
  Година2011
  АуториЈован Трифуновић, Јован Микуловић, Жељко Ђуришић и Миомир Костић
  Волумен81
  Број2
  Страна од465
  Страна до477

  Reductions in electricity consumption and power demand in case of the mass use of compact fluorescent lamps

  DOI10.1016/j.energy.2009.05.014
  ЧасописENERGY
  Година2009
  АуториЈован Трифуновић, Јован Микуловић, Жељко Ђуришић, Миленко Ђурић и Миомир Костић
  Волумен34
  Број9
  Страна од1355
  Страна до1363

  Optimal reactive compensators in power systems under asymmetrical and nonsinusoidal conditions

  DOI10.1109/TPWRD.2008.917711
  ЧасописIEEE TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY
  Година2008
  АуториТомислав Шекара, Јован Микуловић и Жељко Ђуришић
  Волумен23
  Број2
  Страна од974
  Страна до984

  Rationalization of Operation of An Industrial Network

  DOI10.1016/j.epsr.2008.02.006
  ЧасописELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH
  Година2008
  АуториЈован Нахман, Драгутин Саламон, Златан Стојковић и Јован Микуловић
  Волумен78
  Број10
  Страна од1664
  Страна до1671

  Kompenzacija reaktivne snage u elektroenergetskim sistemima sa izobličenim i nesimetričnim naponima i strujama

  ЧасописELEKTROPRIVREDA
  Година2007
  АуториЈован Микуловић и Томислав Шекара

  Calculation of Transients in Transformer Winding and Determination of Winding Parameters

  DOI 10.1007/s00202-006-0005-7
  ЧасописELECTRICAL ENGINEERING (ARCHIV FUR ELEKTROTECHNIK)
  Година2006
  АуториЈован Микуловић и Милан Савић
  Волумен89
  Број4
  Страна од293
  Страна до300

  Optimal non-active power compensation under non-sinusoidal conditions

  DOI10.1007/s00202-005-0298-y
  ЧасописELECTRICAL ENGINEERING (ARCHIV FUR ELEKTROTECHNIK)
  Година2006
  АуториТомислав Шекара и Јован Микуловић
  Волумен88
  Број5
  Страна од423
  Страна до429

  Influence Analysis of Non-Active Power Compensation on Power Quality

  ЧасописELECTRONICS
  Година2005
  АуториЈован Микуловић, Томислав Шекара и Јовица Врањковић

  Procena kvaliteta električne energije i digitalno merenje aktivne i reaktivne snage numeričkim algoritmom Njutnovog tipa

  ЧасописELEKTRODISTRIBUCIJA
  Година1997
  АуториВладимир Терзија и Јован Микуловић
  Страна од214
  Страна до220

Остали радови

  Power Definitions for Fractional Order Elements and Non-Active Power Compensation

  Година2018
  АуториЈован Микуловић и Томислав Шекара
  Страна од1
  Страна до4

  Impact of Cloudiness on Direct and Diffuse Components of Horizontal Solar Irradiation

  Година2016
  АуториАна Веселиновић, Јован Микуловић и Жељко Ђуришић

  Currents' Physical Component (CPC) Power Theory for Three-Phase Four-Wire Systems

  Najekonomičnije rešenje sistema napajanja izolovanog potrošača korišćenjem hibridnog sistema sa veroagregatom, baterijom i dizel agregatom

  Година2015
  АуториДимитрије Котур и Јован Микуловић
  Страна одC6
  Страна до4

  Анализа утицаја геометрије надземног вода на расподелу јачине електричног поља

  Година2013
  АуториМаја Грбић, Драгутин Саламон и Јован Микуловић

  Утицај дисперзованих фотонапонских система на губитке у дистрибутивној мрежи

  Analiza prelaznih procesa u prekidačima pri isključenju struje bliskog kratkog spoja

  Година2013
  АуториIgor Petrović, Milica Dilparić и Јован Микуловић

  Određivanje optimalnih nagibnih uglova fotonaponskih panela

  Година2013
  АуториЈован Микуловић, Željko Đurišić и Rastko Kostić

  Modelovanje električnog luka kod visokonaponskih prekidača

  Година2013
  АуториЈован Микуловић

  Proračun prenapona u energetskim transformatorima primenom numeričke metode inverzne Laplasove transformacije

  Година2013
  АуториЈован Микуловић и Томислав Шекара
  Страна од1
  Страна до5

  Proračun prenapona u energetskim transformatorima primenom numeričke metode inverzne Laplasove transformacije

  Година2013
  АуториЈован Микуловић и Tomislav Šekara

  Dimenzionisanje baterije u izolovanom fotonaponskom sistemu

  Година2012
  АуториМилета Жарковић и Јован Микуловић
  Страна од208
  Страна до213

  Statistička metoda za procenu proizvodnje električne energije iz fotonaponskog sistema

  Година2012
  АуториЈован Микуловић и Жељко Ђуришић

  Hibridni vetar- solar-dizel sistemi za napajanje opreme mobilne telefonije na izolovanim lokacijama

  Година2012
  АуториMilan Srndović, Жељко Ђуришић, Златан Стојковић, Јован Микуловић и Boban Panajotović
  Страна од54
  Страна до64

  Model za određivanje optimalnih nagibnih uglova fotonaponskih panela

  Година2012
  АуториИва Бабић, Јован Микуловић и Жељко Ђуришић

  Uporedna analiza definicija reaktivne snage za elektroenergetske sisteme sa složeno-periodičnim naponima i strujama

  Година2011
  АуториБојана Новаковић и Јован Микуловић

  Definicija reaktivne snage za sisteme sa loženoperiodičnim naponima i strujama na osnovu minimizacije struja potrošača

  Година2011
  АуториЈован Микуловић, Томислав Шекара и Бојана Новаковић

  Анализа утицаја временске промене брзине ветра на економичност ветроелектрана

  Година2011
  АуториЖељко Ђуришић, Јован Микуловић и Ива Батић
  Страна од123
  Страна до127

  Razvojni koncepti višeporodičnog pasivnog stambenog objekta sa elementima automatizacije

  Година2010
  АуториVesna Mila Čolić-Damjanović, Đorđe Čantrak, Nikola Dondur, Miloš Banjac, Наташа Ћировић, Dejan Ilić, Nemanja Branisavljević, Bratislav Ilić, Милица Јанковић, Јована Гојановић, Mirjana Stamenić, Јован Микуловић, Milan Lečić, Novica Janković, Жељко Ђуришић, Dušan Kostić, Branko Kokotović, Anja Ranđelović, Aleksandar Ćoćić, Jefto Terzović и Јован Трифуновић

  Matematički model za visinsku ekstrapolaciju mernih rezultata o brzini vetra pri proceni vetroenergetskih resursa korišćenjem softvera WAsP

  Година2010
  АуториЖељко Ђуришић, Јован Микуловић, Ива Бабић и Милоје Ђедовић

  Impact of Large Scale Wind Farm Integration to Active Power Losses in Transmission Network of Serbia

  Година2010
  АуториМилан Стојановић, Ненад Шијаковић, Јован Микуловић и Жељко Ђуришић

  A New Formulation of Apparent Power for Nonsinusoidal Unbalanced Polyphase Systems

  Model for wind speed data extrapolation for wind resource assessment using WAsP

  Година2010
  АуториЖељко Ђуришић, Јован Микуловић и Ива Батић
  Страна од307
  Страна до311

  Optimalna kompenzacija neaktivne snage potrošača uz uvažavanje otpornosti napojnog voda potrošača

  Kompenzacija neaktivne snage potrošača korišćenjem pasivnog filtra

  Година2009
  АуториЈован Микуловић и Томислав Шекара

  Kompenzacija neaktivne snage potrošača korišćenjem kondenzatora uz ograničavanje harmonijskih izobličenja linijskih struja

  Simulacija kompenzatora neaktivne snage

  Година2007
  АуториЈован Микуловић, Томислав Шекара и Јовица Врањковић

  Analiza uzroka havarija naponskih mernih transformatora u postrojenju rudarskog basena Kolubara

  Година2007
  АуториМилан Савић, Драгутин Саламон, Јован Микуловић и М Ђокић

  Analiza uzroka proboja izolacije u viskonaponskom postrojenju za napajanje elektrofiltra

  Година2007
  АуториМилан Савић и Јован Микуловић

  Aktivni filtar za kompenzaciju harmonijskih izobličenja i neaktivne snage potrošača

  Optimalna kompenzacija neaktivne snage u trofaznim trožičnim sistemima

  Година2006
  АуториЈован Микуловић, Томислав Шекара и Јовица Врањковић

  Non-Active Power Compensation in Poly-Phase Systems under Asymmetrical and Non-Sinusoidal Conditions

  Optimalna raspodela trenutne snage pri složenoperiodičnim režimima rada u polifaznim sistemima

  Година2005
  АуториТомислав Шекара и Јован Микуловић

  Optimalna kompenzacija neaktivne snage u trofaznim četvorožičnim sistemima

  Analiza uticaja kompenzacije neaktivne snage na kvalitet električne energije

  Година2005
  АуториЈован Микуловић, Томислав Шекара и Јовица Врањковић

  Izbor energetske apsorpcione moći odvodnika prenapona s obzirom na atmosferske prenapone

  Година2004
  АуториЈован Микуловић и Милан Савић

  Numerički algoritam za digitalno merenje aktivne i reaktivne snage pri nesinosoidalnim uslovima

  Optimalni kompenzatori neaktivne snage pri složenoperiodičnim režimima rada u elektroenergetskim sistemima

  Година2004
  АуториТомислав Шекара, Јован Микуловић и Миодраг Симовић

  Optimalni kompenzatori neaktivne snage pri složenoperiodičnim uslovima rada u elektroenergetskim sistemima

  Година2004
  АуториТомислав Шекара и Јован Микуловић

  Simulacija parcijalnih pražnjenja

  Година2003
  АуториМиодраг Симовић и Јован Микуловић

  Modelovanje parcijalnih pražnjenja u izolaciji namotaja transformatora

  Година2003
  АуториЈован Микуловић, Миодраг Симовић и Томислав Шекара

  Određivanje redukovanih funkcija prenosa duž namotaja transformatora

  Eksperimentalno određivanje raspodele napona i parametara namotaja transformatora pri delovanju naponskog talasa

  Година2003
  АуториЈован Микуловић, Милан Савић и Бранислав Букоровић

  Uticaj kompenzacije neaktivne komponente trenutne snage na harmonijska izobličenja

  Procena broja kvarova odvodnika prenapona bez iskrišta usled delovanja atmosferskih prenapona

  Година2002
  АуториМилан Савић и Јован Микуловић

  Kompenzacija reaktivne snage pri složenoperiodičnim režimima rada u elektroenergetskim sistemima

  Година2001
  АуториТомислав Шекара, Јован Микуловић и Миомир Станковић

  Detekcija kvarova u cilindričnom namotaju transformatora

  Година2000
  АуториЈован Микуловић, Томислав Шекара и Миомир Станковић

  Model za određivanje frekvencijskih karakteristika namotaja transformatora

  Година1999
  АуториЈован Микуловић, Томислав Шекара и Миомир Станковић

  Proračun prenapona u energetskim transformatorima na bazi modela stanja

  Година1999
  АуториЈован Микуловић, Томислав Шекара и Миомир Станковић

  Detekcija kvarova u transformatoru sa višeslojnim namotajima pomoću prenosne funkcije

  Година1998
  АуториЈован Микуловић, Томислав Шекара и Миомир Станковић

  Detekcija kvarova u transformatoru na osnovu prenosne funkcije

  Година1998
  АуториЈован Микуловић, Томислав Шекара и Миомир Станковић

  Detekcija kvarova u cilindričnom namotaju transformatora na osnovu prenosne funkcije

  Година1998
  АуториЈован Микуловић, Томислав Шекара и Миомир Станковић

  Digital Metering of Active and Reactive Power in Non-Sinusoidal Conditions Using Newton Type Algorithm

  Година1997
  АуториВладимир Терзија и Јован Микуловић

  Novi pristup proračunu snaga u elektroenergetskim sistemima

  Digitalno merenja pokazatelja kvaliteta električne energije i aktivne i reaktivne snage

  Година1997
  АуториВладимир Терзија и Јован Микуловић

  Primena algoritma Njutnovog tipa u digitalnoj distantnoj zaštiti nadzemnih vodova

  Година1996
  АуториВладимир Терзија, Јован Микуловић и Миленко Ђурић

  Novi adaptivni numerički algoritam za merenje frekvencije mreže

  Година1995
  АуториВладимир Терзија, Јован Микуловић и Миленко Ђурић

Књиге и библиографије

  Zbirka zadataka iz visokonaponskih rasklopnih aparata

  ИздавачKIZ "CENTAR", Beograd
  ISBN978-86-81287-71-2
  Година2014
  АуториЈован Микуловић и Милета Жарковић
  Тип књигепомоћни уџбеник
  Број страна99

  Praktikum iz softverskih alata u elektroenergetici

  ИздавачElektrotehnički fakultet, Beograd, Akademska misao, Beograd
  ISBN86-7466-246-3
  Година2006
  АуториЗлатан Стојковић, Јован Микуловић и Зоран Стојановић
  Тип књигепомоћни уџбеник
  Број страна303

Пројекти

Развој и примена дистрибуираног система надзора и управљања потрошњом електричне енергије код великих потрошача

Тип пројектаНаука – технолошки развој
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације07.03.2011.

MALI PROJEKTI

O usaglasenosti proizvoda HERMi- neprimetni gromobrani sa SRPS EN standardima

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
Финансијер"ЕЛЕКТРОВАТ-ЕНЕЛ" Д.О.О.
Почетак реализације19.11.2014.