Навигација

Борис Велиновић

Референт за кадровске послове
Одсек за кадровске и опште послове

Павиљон Рачунског Центра, канцеларија РЦ-5

011/3370-110
011/3218-435
Стручни назив/спремаелектротехничар радио и видео технике