Навигација

Феникс Савић, дипл. инж. ел.

Старији програмер
Рачунски центар

Павиљон Рачунског Центра, канцеларија РЦ-6

011/3370-110
011/3218-319
011/3218-435
Стручни назив/спремадипломирани инжењер електротехнике