Навигација

Десанка Степић

Референт за мастер студије
Студентски одсек

Зграда техничких факултета, канцеларија 92б

011/3226-760
011/3218-419
Стручни назив/спремаекономиста