Навигација

проф. др Миомир Костић

Редовни професор
Катедра за енергетске претвараче и погоне

Зграда техничких факултета, канцеларија 85

011/3370-144
011/3218-332
Стручни назив/спремадоктор техничких наука
Ужа научна областЕнергетски претварачи и погони
Датум избора у звање 28. април 1999.

Предмети

Библиографија

Радови у часописима

  Effects of a Reduced Torque on Heating of Electrical Contacts in Plugs and Receptacles

  DOI10.1109/TCPMT.2018.2827080
  ЧасописIEEE TRANSACTIONS ON COMPONENTS PACKAGING AND MANUFACTURING TECHNOLOGY
  Година2018
  АуториНеџад Хаџиефендић, Јован Трифуновић и Миомир Костић
  Волумен8
  Број11
  Страна од1905
  Страна до1913

  Detection of Poor Contacts in Low-Voltage Electrical Installations

  DOI10.1109/TCPMT.2018.2882626
  ЧасописIEEE TRANSACTIONS ON COMPONENTS PACKAGING AND MANUFACTURING TECHNOLOGY
  Година2018
  АуториНеџад Хаџиефендић, Немања Костић, Јован Трифуновић и Миомир Костић
  Страна од1
  Страна до9

  Luminous flux to input power ratio, power factor and harmonics when dimming high-pressure sodium and LED luminaires used in street lighting

  DOI10.1177/1477153518777272
  ЧасописLIGHTING RESEARCH AND TECHNOLOGY
  Година2018
  АуториАндреј Ђуретић, Владан Шкеровић, Небојша Арсић и Миомир Костић
  Страна од0
  Страна до0

  Actual energy savings when replacing high-pressure sodium with LED luminaires in street lighting

  ЧасописENERGY
  Година2018
  АуториАндреј Ђуретић и Миомир Костић
  Волумен157
  Страна од367
  Страна до378

  Warm white versus neutral white LED street lighting: Pedestrians' impressions

  DOI10.1177/1477153518804296
  ЧасописLIGHTING RESEARCH AND TECHNOLOGY
  Година2018
  АуториМарко Давидовић, Лидија Ђокић, Александра Чабаркапа и Миомир Костић
  Страна од0
  Страна до0

  The Impact of an Incomplete Overlap of a Copper Conductor and the Corresponding Terminal on the Contact Temperature

  DOI10.1109/TCPMT.2017.2720421
  ЧасописIEEE TRANSACTIONS ON COMPONENTS PACKAGING AND MANUFACTURING TECHNOLOGY
  Година2017
  АуториНеџад Хаџиефендић, Марко Давидовић, Владимир Ђорђевић и Миомир Костић
  Волумен7
  Број10
  Страна од1644
  Страна до1654

  A new procedure for determining the road surface reduced luminance coefficient table by on-site measurements

  DOI10.1177/1477153517736804
  ЧасописLIGHTING RESEARCH AND TECHNOLOGY
  Година2017
  АуториНаташа Штрбац-Хаџибеговић, Светлана Штрбац-Савић и Миомир Костић
  Страна од0
  Страна до0

  Modifications to the CIE 115-2010 procedure for selecting lighting classes for roads

  DOI10.1177/1477153514564174
  ЧасописLIGHTING RESEARCH AND TECHNOLOGY
  Година2016
  АуториN. Strbac-Hadzibegovic и Миомир Костић
  Волумен48
  Страна од340
  Страна до351

  Quick calculation of the grounding resistance of a typical 110 kV transmission line tower grounding system

  DOI10.1016/j.epsr.2015.10.014
  ЧасописELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH
  Година2016
  АуториЈован Трифуновић и Миомир Костић
  Волумен131
  Страна од178
  Страна до186

  Poređenje mogućnosti konvencionalne metodologije i softvera CYMGRD pri projektovanju uzemljivača tipične distributivne transformatorske stanice

  DOI10.5937/tehnika1601089J
  ЧасописTEHNIKA - ELEKTROTEHNIKA
  Година2016
  АуториМилош Јечменица, Јован Трифуновић и Миомир Костић
  Волумен71
  Број1
  Страна од89
  Страна до96

  Opinion: The importance of developing city street lighting maps

  ЧасописLIGHTING RESEARCH AND TECHNOLOGY
  Година2016
  АуториМиомир Костић
  Волумен48
  Страна од916
  Страна до916

  Correspondence: The resurrection of incandescent lamps

  ЧасописLIGHTING RESEARCH AND TECHNOLOGY
  Година2016
  АуториМиомир Костић и Лидија Ђокић
  Волумен48
  Страна од910
  Страна до911

  An Algorithm for Estimating the Grounding Resistance of Complex Grounding Systems Including Contact Resistance

  DOI10.1109/TIA.2015.2429644
  ЧасописIEEE TRANSACTIONS ON INDUSTRY APPLICATIONS
  Година2015
  АуториЈован Трифуновић и Миомир Костић
  Волумен51
  Број6
  Страна од5167
  Страна до5174

  Analysis of influence of imperfect contact between grounding electrodes and surrounding soil on electrical properties of grounding loops

  DOIDOI 10.1007/s00202-013-0291-9
  ЧасописELECTRICAL ENGINEERING (ARCHIV FUR ELEKTROTECHNIK)
  Година2014
  АуториЈован Трифуновић и Миомир Костић
  Волумен96
  Број3
  Страна од255
  Страна до265

  Comparison of electronic and conventional ballasts used in street and roadway lighting

  ЧасописLIGHTING RESEARCH AND TECHNOLOGY
  Година2014
  АуториАндреј Ђуретић и Миомир Костић
  Волумен46
  Страна од407
  Страна до420

  Анализа утицаја лоших контаката у електричним инсталацијама на изазивање пожара

  ЧасописTEHNIKA
  Година2013
  АуториНеџад Хаџиефендић, Миомир Костић, Јован Трифуновић и Немања Костић
  Волумен62
  Број1
  Страна од81
  Страна до87

  Light Emitting Diodes in Street and Roadway Lighting – Case Study Involving Mesopic Effects

  ЧасописLIGHTING RESEARCH AND TECHNOLOGY
  Година2013
  АуториАлександра Костић, Миливоје Кремић, Лидија Ђокић и Миомир Костић
  Волумен45
  Страна од217
  Страна до229

  What Should be Considered by Lighting Masterplans and How

  ЧасописLIGHT (NEWSLETTER OF THE INDIAN SOCIETY OF LIGHTING ENGINEERS)
  Година2012
  АуториМиомир Костић, Лидија Ђокић и Александра Костић
  Волумен12
  Број2
  Страна од10
  Страна до20

  Light Emitting Diodes in Street and Roadway Lighting - Case Study Involving Mesopic Effects

  DOI10.1177/1477153512440771
  ЧасописLIGHTING RESEARCH AND TECHNOLOGY
  Година2012
  АуториМиомир Костић, Александра Костић, Миливоје Кремић и Лидија Ђокић
  Страна од1
  Страна до10

  A Modified CIE Mesopic Table and its Influence on the Effectiveness of White Light Sources

  DOI10.1177/1477153511426743
  ЧасописLIGHTING RESEARCH AND TECHNOLOGY
  Година2012
  АуториМиомир Костић и Lidija Djokić
  Волумен44
  Број4
  Страна од416
  Страна до426

  Reductions in electricity losses in the distribution power system in case of the mass use of compact fluorescent lamps

  DOIdoi:10.1016/j.epsr.2010.10.004
  ЧасописELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH
  Година2011
  АуториЈован Трифуновић, Јован Микуловић, Жељко Ђуришић и Миомир Костић
  Волумен81
  Број2
  Страна од465
  Страна до477

  LEDs in Street and Ambient Lighting: Two Case Study

  ЧасописLIGHT (NEWSLETTER OF THE INDIAN SOCIETY OF LIGHTING ENGINEERS)
  Година2011
  АуториМиомир Костић, Лидија Ђокић, Миливоје Кремић и Александра Костић
  Волумен11
  Број3
  Страна од26
  Страна до31

  Detection of series arcing in low-voltage electrical installations

  DOI10.1002/etep.229
  ЧасописEUROPEAN TRANSACTIONS ON ELECTRICAL POWER
  Година2009
  АуториНеџад Хаџиефендић, Миомир Костић и Зоран Радаковић
  Волумен19
  Број3
  Страна од423
  Страна до432

  Reductions in electricity consumption and power demand in case of the mass use of compact fluorescent lamps

  DOI10.1016/j.energy.2009.05.014
  ЧасописENERGY
  Година2009
  АуториЈован Трифуновић, Јован Микуловић, Жељко Ђуришић, Миленко Ђурић и Миомир Костић
  Волумен34
  Број9
  Страна од1355
  Страна до1363

  Recommendations for energy efficient and visually acceptable street lighting

  DOI10.1016/j.energy.2009.06.056
  ЧасописENERGY
  Година2009
  АуториМиомир Костић и Лидија Ђокић
  Волумен34
  Број10
  Страна од1565
  Страна до1572

  Technical and economic analysis of road lighting solutions based on mesopic vision

  DOI10.1016/j.buildenv.2008.01.013
  ЧасописBUILDING AND ENVIRONMENT
  Година2009
  АуториМиомир Костић, Лидија ђокић, Дејан Појатар и Наташа Штрбац-Хаџибеговић
  Волумен44
  Број1
  Страна од66
  Страна до75

  The voltage distortion in low-voltage networks caused by compact fluorescent lamps with electronic gear

  DOI10.1016/j.epsr.2004.06.008
  ЧасописELECTRIC POWER SYSTEMS RESEARCH
  Година2005
  АуториЗоран Радаковић, Frangiskos V. Topalis и Миомир Костић
  Волумен73
  Број2
  Страна од129
  Страна до136

  Influence of the Theory of Mesopic Vision on Road Lighting Design

  ЧасописINGINERIA ILUMINATULUI (LIGHTING ENGINEERING)
  Година2005
  АуториМиомир Костић, Дејан Појатар, Наташа Штрбац-Хаџибеговић и Лидија Ђокић
  Волумен7
  Број16
  Страна од11
  Страна до16

  Advantages and disadvantages of the use of compact fluorescent lamps with electronic control gear

  DOI10.1191/1365782802lt056oa
  ЧасописLIGHTING RESEARCH AND TECHNOLOGY
  Година2002
  АуториFrangiskos V. Topalis, Миомир Костић и Зоран Радаковић
  Волумен34
  Број4
  Страна од279
  Страна до285

  Behaviour of grounding loop with bentonite during a ground fault at an overhead line tower

  DOI10.1049/ip-gtd:20010407
  ЧасописIEE PROCEEDINGS. GENERATION, TRANSMISSION, AND DISTRIBUTION
  Година2001
  АуториЗоран Радаковић и Миомир Костић
  Волумен148
  Број4
  Страна од275
  Страна до278

Остали радови

  Mетодологијa за почетне и периодичне верификације нисконапонских електричних инсталација у зградама

  Година2015
  АуториМиомир Костић, Неџад Хаџиефендић, Немања Костић и Јован Трифуновић

  Ispitivanje kvaliteta osvetljenja radnih mesta – luksmetar nije dovoljan

  Година2012
  АуториНеџад Хаџиефендић, Миомир Костић и Лидија Ђокић
  Страна од199
  Страна до203

  Električne instalacije - čest uzrok požara: Analiza uticaja loših kontakata na izazivanje požara

  Automation of the Day Ahead Congestion Forecast Procedure

  Година2011
  АуториМиомир Костић, Ненад Шијаковић и Валери Младенов

  Систем за надгледање и алармирање у реалном времену кључних IT сервиса оператора преносног система

  Година2011
  АуториМиомир Костић, Ненад Шијаковић, Мирјам Станчевић и Небојша Вучинић

  Софтверска алатка за аутоматизацију прогнозе загушења дан унапред и остале прорачуне корисне за планирање рада и развоја преносне мреже

  Година2011
  АуториМиомир Костић, Ненад Шијаковић, Мирјам Станчевић, Марија Ђорђевић и Иван Тркуља

  What Should be Considered by Lighting Masterplans and How

  Година2011
  АуториМиомир Костић, Лидија Ђокић и Александра Костић
  Страна од151
  Страна до159

  LEDs in Street and Ambient Lighting: Two Case Studies

  Година2011
  АуториМиомир Костић, Лидија Ђокић, Миливоје Кремић и Александра Костић
  Страна од358
  Страна до365

  Transmission System Contingency Statistics Analysis

  Година2011
  АуториМиомир Костић, Ненад Шијаковић и Валери Младенов

  Software Tool for Short Term Congestion Forecasting in Transmission Network

  Година2010
  АуториМиомир Костић, Ненад Шијаковић и Валери Младенов

  Dynamics of the Lightning Discharge Using Generalized Travelling Current Source Return Stroke Model

  Година2008
  АуториЈован Цветић, Миомир Костић и Aleksandar Nešić

  Response of the grounding loop backfilled with bentonite to the lightning impulse current

  Година2007
  АуториN. Radovanović, Milan Savić, Миомир Костић и Јован Цветић

Књиге и библиографије

  Осветљење путева

  ИздавачMinel-Schreder, Beograd
  ISBN86-902101-3-X
  Година2006
  АуториМиомир Костић
  Тип књигеуџбеник
  Број страна125

  Теорија и пракса пројектовања електричних инсталација

  ИздавачАкадемска мисао, Београд
  ISBN86-7466-200-5
  Година2005
  АуториМиомир Костић
  Тип књигеуџбеник
  Број страна531

  Водич кроз свет технике осветљења

  ИздавачMinel-Schreder, Beograd
  ISBN86-902101-1-3
  Година2000
  АуториМиомир Костић
  Тип књигеуџбеник
  Број страна464

Пројекти

Studija uticaja na životnu sredinu u okviru nove pravne regulative-tehnološka celina-Elektrodistributivna PD JP EPS

Studija uticaja na životnu sredinu u okviru nove pravne regulative-tehnološka celina-Elektrodistributivna PD JP EPS

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
ФинансијерДЕКОНТА Д.О.О.
Почетак реализације01.10.2015.

Препоруке за извођење и правилно коришћење нисконапонских електричних и громобранских заштитних инсталација и развој методологије за верификацију њиховог квалитета са аспекта заштите грађевинских објеката од пожара

Тип пројектаНаука – технолошки развој
ФинансијерМИНИСТАРСТВО ЗА НАУКУ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ
Почетак реализације07.03.2011.

Obavljanje poslova iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Obavljanje poslova iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
ФинансијерTHE END OF LINE D.O.O. PACKAGING SOLUTIONS BEOGRAD
Почетак реализације05.11.2015.

Tehnicka kontrola Projekta za gradjevinsku dozvolu sanacije/rekonstrukcije viseceg mosta na Zapadnoj Moravi u Trsteniku

Tehnicka kontrola Projekta za gradjevinsku dozvolu sanacije/rekonstrukcije viseceg mosta na Zapadnoj Moravi u Trsteniku

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
ФинансијерЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ КОМСТАН
Почетак реализације31.10.2017.

Пружање стручних услуга у области безбедности и здравља на раду

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
ФинансијерBZR CONSALTING D.O.O.
Почетак реализације23.04.2012.
Завршетак пројекта22.08.2012.

Анализа оправданости употребе ЛЕД технологије у урбаном осветљењу

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
ФинансијерЈКП ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ БЕОГРАД
Почетак реализације03.05.2012.

MALI PROJEKTI

Испитивање услова радне околине

Тип пројектаКомерцијални пројекти са министарствима и државним органима
ФинансијерЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Почетак реализације11.12.2012.

Пружање стручних услуга из области безбедности и здравља на раду

Пружање стручних услуга из области безбедности и здравља на раду

Тип пројектаКомерцијални пројекти са министарствима и државним органима
ФинансијерДИРЕКТОРАТ ЗА РАДИЈАЦИОНУ СИГУРНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ СРБИЈЕ
Почетак реализације18.06.2012.

Сарадња на пословима безбедности и здравља на раду

Сарадња на пословима безбедности и здравља на раду

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
ФинансијерБЕОЗАШТИТА - БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ Д.О.О. БЕОГРАД
Почетак реализације09.10.2013.

Saradnja na poslovima bezbednosti i zdravlja na radu

Saradnja na poslovima bezbednosti i zdravlja na radu

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
ФинансијерEUROZAŠTITA HSE D.O.O. BEOGRAD
Почетак реализације29.06.2015.

FP 7 - SEETSOC - South-East European TSO Challenges

Тип пројектаМеђународни ФП пројекти
ФинансијерTHE CITY UNIVERRSITY, LONDON
Почетак реализације10.02.2010.

Merenje i verifikacija stepena ustede ostvarenog posle rekonstrukcije i racionalizacije javnog osvetljenja u opstini Topola

Merenje i verifikacija stepena ustede ostvarenog posle rekonstrukcije i racionalizacije javnog osvetljenja u opstini Topola

Тип пројектаКомерцијални пројекти са јавним предузећима
ФинансијерЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ - ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ТОПОЛА Ј.П.
Почетак реализације24.10.2016.

Verifikacija kvaliteta niskonaponskih elektricnih instalacija

Verifikacija kvaliteta niskonaponskih elektricnih instalacija

Тип пројектаКомерцијални пројекти са министарствима и државним органима
ФинансијерНАРОДНА СКУПШТИНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
Почетак реализације16.12.2016.

Verifikacija stepena ustede realizovanog posle rekonstrukcije i racionalizacije javnog osvetljenja u opstini Topola

Verifikacija stepena ustede realizovanog posle rekonstrukcije i racionalizacije javnog osvetljenja u opstini Topola

Тип пројектаОстали домаћи комерцијални пројекти
ФинансијерJKSP TOPOLA
Почетак реализације01.11.2017.

Verifikacija ustede elektricne energije u javnom osvetljenju Topole

Verifikacija ustede elektricne energije u javnom osvetljenju Topole

Тип пројектаКомерцијални пројекти са локалним управама
ФинансијерJKSP TOPOLA
Почетак реализације31.10.2018.

VESTACENJE-predmet br.12 P-3634/2015

VESTACENJE-predmet br.12 P-3634/2015

Тип пројектаВештачења
Финансијер"ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ"
Почетак реализације19.12.2018.