Навигација

Горан Анђелковић

Лабораторијски техничар
Катедра за микроелектронику и техничку физику

Зграда техничких факултета, канцеларија 104а

011/3370-163
011/3218-309
Стручни назив/спремаелектротехничар (техничар електротехнике)