Навигација

Данка Деспотовић

секретарица декана (Г011000)
Служба за посебне послове

Зграда техничких факултета, канцеларија 94

011/3218-321
011/3218-323
Стручни назив/спремаекономски техничар