Навигација

Зоран Ћендић

Технички сарадник у копирници
Одсек за кадровске и опште послове

Зграда техничких факултета, канцеларија 91

011/3218-427
Стручни назив/спремапрецизни механичар-специјалиста