Навигација

13М031СОЗ - Снимање и обрада звука

Спецификација предмета
НазивСнимање и обрада звука
Акроним13М031СОЗ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модулмодул Аудио и видео комуникације
Тип студијамастер академске студије
Наставник (предавач)
  Наставник/сарадник (вежбе)
  Наставник/сарадник (ДОН)
   Број ЕСПБ6.0Статус предметаизборни
   Условљност другим предметимаЕлектроакустика
   Циљеви изучавања предметаПримена аудио уређаја и система за снимање и обраду звука.
   Исходи учења (стечена знања)Боље разумевање примене аудио уређаја и система у средствима масовних комуникација и уметности.
   Садржај предмета
   Садржај теоријске наставеТеоријски део наставе обухвата следеће методске јединице: Увод у ProTuls, Микрофонски концепт, Аудио миксете, Вишеканално снимање звука, Амплитудски процесори, Спектрални процесори, Временски процесори и Увод у MIDI системе.
   Садржај практичне наставеПрактична настава обухвата две самосталне лабораторијске вежбе из снимања сигнала и две вежбе из обраде сигнала.
   Литература
   1. David Miles Huber and Robert E. Runstein: Modern Recording Techniques. Focal Press (7th edition), Oxford, 2010.
   2. Мијић Миомир: Аудио системи. Академска мисао, Београд, 2011.
   Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
   ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
   31
   Методе извођења наставеПредавања уз показну, практичну наставу која обухвата методске јединице предвиђене наставним планом и програмом предмета.
   Оцена знања (максимални број поена 100)
   Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
   Активности у току предавања20Писмени испит0
   Практична настава50Усмени испит30
   Пројекти
   Колоквијуми0
   Семинари0