Navigation

* Projekti *

Analysis and expert opinion on employee computers

Type of project Ostali domaći komercijalni projekti
Head professor PhD Miloš Cvetanović
Business Partner AGENCIJA ZA OSIGURANJE DEPOZITA
Beginning of realization 2020-05-27

Preparation of the Tecnical documentation for the Construction design of the OHL 35 kV TS Knjazevac- TS Vina phase2

Type of project Ostali domaći komercijalni projekti
Head asst. professor PhD Jelisaveta Krstivojević
Business Partner INKOM DOO BAJINA BASTA
Beginning of realization 2020-04-29

Analysis of 35 kV cables load in wind farm Cibuk

Type of project Ostali domaći komercijalni projekti
Head professor PhD Zoran Stojanović
Business Partner ELNOS BL D.O.O. Beograd
Beginning of realization 2020-04-10

Analizes of fast transients caused by lightning discharges and disconnector switching in gas insulated 220 kv substation (GIS) at TETO Pancevo

Type of project Ostali domaći komercijalni projekti
Head asst. professor PhD Mileta Žarković
Business Partner SHANGHAI ELECTRIC GROUP EUROPA D.O.O. BEOGRAD
Beginning of realization 2020-04-10

Environmental impact assessment study for the wind farms "Banat 2" and "Banat 3"

Type of project Ostali domaći komercijalni projekti
Head professor PhD Dragana Šumarac Pavlović
Business Partner ELEKTROTEHNIČKI INSTITUT "NIKOLA TESLA" AKCIONARSKO DRUŠTVO DRUŠTVO U MEŠOVITOJ SVOJINI
Beginning of realization 2020-03-06

Participation at ICT Programme Committee of Horizon 2020/ Horizon Europe

Type of project HORIZON 2020/ Horizon 2020 cascading
Head asst. professor PhD Kosta Jovanović
Business Partner MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Beginning of realization 2020-03-05

Ispitivanje ponasanja nožastih niskonaponskih osigurača u Laboratoriji za visoki napon

Type of project Ostali domaći komercijalni projekti
Head professor PhD Jovan Mikulović
Business Partner BELINA doo BEOGRAD
Beginning of realization 2020-02-26

Povećanje energetske efikasnosti u odabranom industrijskom sektoru kroz implementaciju sistema energetskog menadžmenta u malim i srednjim preduzećima-NASTAVAK

Type of project Nauka- Projekti NIO
Head professor PhD Milan Bebić
Business Partner MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Beginning of realization 2020-02-24

Istaživanje, razvoj i primena programa i mera za energetsku efikasnost elektromotornih pogona-NASTAVAK

Type of project Nauka- Projekti NIO
Head professor PhD Milan Bebić
Business Partner MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Beginning of realization 2020-02-24

Razvoj i realizacija naredne generacije sistema, uređaja i softvera na bazi softverskog radija za radio i radarske mreže-NASTAVAK

Type of project Nauka- Projekti NIO
Head professor PhD Aleksandar Nešković
Business Partner MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Beginning of realization 2020-02-24

Razvoj visokokvalifikovanih uređaja posebne namene na bazi novih tehnologija kristanih jedinki-NASTAVAK

Type of project Nauka- Projekti NIO
Head asst. professor PhD Ana Gavrovska
Business Partner MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Beginning of realization 2020-02-24

Razvoj hardverske, softverske i telekomunikacione infrastrukture e-sistema za kontrolu prometa i poreza-NASTAVAK

Type of project Nauka- Projekti NIO
Head professor PhD Miroslav Bojović
Business Partner MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Beginning of realization 2020-02-24

Integrisani sistemi za uklanjanje štetnih sastojaka dima i razvoj tehnologija za realizaciju termoelektrana i elektrana bez aerozagađenja-NASTAVAK

Type of project Nauka- Projekti NIO
Head professor PhD Slobodan Vukosavić
Business Partner MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Beginning of realization 2020-02-24

Povećanje energetske efikasnosti HE i TE EPS-a razvojem tehnologije i uređaja energetske elektronike za regulaciju i automatizaciju-NASTAVAK

Type of project Nauka- Projekti NIO
Head professor PhD Tomislav Šekara
Business Partner MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Beginning of realization 2020-02-24

Povećanje energetske efikasnosti, pouzdanosti i raspoloživosti elektrana EPS-a utvrđivanjem pogonskih dijagrama generatora i primenom novih metoda ispitivanja i daljinskog nadzora-NASTAVAK

Type of project Nauka- Projekti NIO
Head professor PhD Zoran Radaković
Business Partner MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Beginning of realization 2020-02-24

Preporuke za izvođenje i pravilno korišćenje niskonaponskih električnih i gromobranskih zaštitnih instalacija i razvoj metodologije za verifikaciju njihovog kvaliteta sa aspekta zaštite građevinskih objekata od požara-NASTAVAK

Type of project Nauka- Projekti NIO
Head professor PhD Miomir Kostić
Business Partner MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Beginning of realization 2020-02-24

Integracija i harmonizacija sistema zvučne zaštite u zgradama u kontekstu održivog stanovanja-NASTAVAK

Type of project Nauka- Projekti NIO
Head professor PhD Dragana Šumarac Pavlović
Business Partner MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Beginning of realization 2020-02-24

Istraživanje i razvoj ambijentalno inteligentnih servisnih robota antropomorfnih karakteristika-NASTAVAK

Type of project Nauka- Projekti NIO
Head asst. professor PhD Kosta Jovanović
Business Partner MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Beginning of realization 2020-02-24

Elektrodinamika atmosfere u urbanim sredinama Srbije-NASTAVAK

Type of project Nauka- Projekti NIO
Head professor PhD Jovan Cvetić
Business Partner MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Beginning of realization 2020-02-24

Razvoj i modelovanje energetski efikasnih, adaptivnih, višeprocesorskih i višesenzorskih elektronskih sistema male snage

Type of project Nauka- Projekti NIO
Head professor PhD Ivan Popović
Business Partner MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Beginning of realization 2020-02-24

Hardverska, softverska, telekomunikaciona i energetska optimizacija IPTV sistema-NASTAVAK

Type of project Nauka- Projekti NIO
Head professor PhD Milan Prokin
Business Partner MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Beginning of realization 2020-02-24

Povećanje energetske efikasnosti i raspoloživosti u sistemima za proizvodnju i prenos električne energije razvojem novih metoda za dijagnostiku i ranu detekciju otkaza-NASTAVAK

Type of project Nauka- Projekti NIO
Head professor PhD Željko Đurović
Business Partner MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Beginning of realization 2020-02-24

Razvoj i primena distribuiranog sistema nadzora i upravljanja potrošnjom električne energije kod velikih potrošača-NASTAVAK

Type of project Nauka- Projekti NIO
Head professor PhD Jovan Mikulović
Business Partner MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Beginning of realization 2020-02-24

Prostorni, ekološki, energetski i društveni aspekti razvoja naselja i klimatske promene-međusobni uticaji-NASTAVAK

Type of project Nauka- Projekti NIO
Head professor PhD Slavko Gajin
Business Partner MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Beginning of realization 2020-02-24

Istraživanje i razvoj robusnih sistema za prenos podataka i njihova promena u korporativnom mrežama-NASTAVAK

Type of project Nauka- Projekti NIO
Head asst. professor PhD Goran Marković
Business Partner MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Beginning of realization 2020-02-24