Navigation

as. dr Miloš Bjelić

Asistent
Katedra za telekomunikacije

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 17

3218-361
Professional title doktor nauka - elektrotehnika i računarstvo
Scientific area Tehnička akustika
Date of selection October 01, 2017

Subjects

Bibliography

Journal papers

  Measurements of noise energy angular distribution at the building envelope using microphone arrays

  DOI https://doi.org/10.1016/j.apacoust.2018.06.010
  Časopis APPLIED ACOUSTICS
  Godina 2018
  Autori Miodrag Stanojević, Miloš Bjelić, Dragana Šumarac Pavlović, and Miomir Mijić
  Volumen 140
  Strana od 283
  Strana do 287

  Automated Sound Intensity Measurement With Robot And Intensity Probe

  DOI 10.7251/IJEEC1801020K
  Časopis International Journal of Electrical Engineering and Computing
  Godina 2018
  Autori Nikola Knežević, Miloš Bjelić, and Kosta Jovanović
  Volumen 2
  Broj 1
  Strana od 20
  Strana do 28

  Statistical properties of quantisation noise in analogue-to-digital converter with oversampling and decimation

  DOI 10.1049/iet-cds.2016.0506
  Časopis IET CIRCUITS DEVICES & SYSTEMS
  Godina 2017
  Autori Miloš Bjelić, Miodrag Stanojević, Jelena Ćertić, and Milan Merkle
  Volumen 11
  Broj 5
  Strana od 421
  Strana do 427

  Microphone array geometry optimization for traffic noise analysis

  DOI http://dx.doi.org/10.1121/1.4982694
  Časopis JOURNAL OF THE ACOUSTICAL SOCIETY OF AMERICA
  Godina 2017
  Autori Miloš Bjelić, Miodrag Stanojević, Dragana Šumarac Pavlović, and Miomir Mijić
  Volumen 141
  Broj 5
  Strana od 3101
  Strana do 3104

  Comparison of LMS adaptive beamforming techniques in microphone arrays

  DOI 10.2298/SJEE1501001B
  Časopis SERBIAN JOURNAL OF ELECTRICAL ENGINEERING
  Godina 2015
  Autori Miloš Bjelić and Miodrag Stanojević
  Volumen 12
  Broj 1
  Strana od 1
  Strana do 16

Other papers

  Sistem za merenje buke na udaljenim lokacijama baziran na Arduino platformi

  Godina 2018
  Autori Miloš Bjelić, Tatjana Miljković, Dragana Šumarac Pavlović, and Miomir Mijić

  Analiza ugaone raspodele incidentne energije spoljašnje buke u urbanim uslovima

  Godina 2018
  Autori Miloš Bjelić, Miodrag Stanojević, Dragana Šumarac Pavlović, Miomir Mijić, and Tatjana Miljković
  Strana od 49
  Strana do 54

  Merenje i analiza pokrivenosti direktnim zvukom u salama sa ozvučenjem

  Godina 2018
  Autori Jovana Protić, Miloš Bjelić, Miomir Mijić, and Tatjana Miljković
  Strana od 67
  Strana do 72

  Akustički dizajn velike sale u zgradi Makedonske filharmonije u Skoplju

  Godina 2018
  Autori Miomir Mijić, Dragana Šumarac Pavlović, and Miloš Bjelić
  Strana od 73
  Strana do 78

  Neki specifični aspekti audio smetnji iz EE mreže

  Godina 2018
  Autori Bogdan Brković, Miloš Bjelić, and Miomir Mijić
  Strana od 102
  Strana do 107

  Hromatogram tonova duvačkih instrumenata

  Godina 2018
  Autori Tatjana Miljković, Miloš Bjelić, Dragana Šumarac Pavlović, and Jovana Protić
  Strana od 88
  Strana do 93

  Sistem za merenje buke na udaljenim lokacijama baziran na Arduino platformi

  Godina 2018
  Autori Tatjana Miljković, Jovana Protić, Miloš Bjelić, and Miomir Mijić
  Strana od 61
  Strana do 66

  Automatsko prepoznavanje akorda pomoću hromatograma

  Godina 2018
  Autori Tatjana Miljković, Miloš Bjelić, and Dragana Šumarac Pavlović
  Strana od 192
  Strana do 197

  Softver za merenje pokrivanja direktnim zvukom u sistemima za ozvučavanje

  Godina 2018
  Autori Jovana Protić, Miloš Bjelić, and Dragana Šumarac Pavlović
  Strana od 330
  Strana do 334

  Automatizovano merenje intenziteta zvuka pomoću robota i intenzitetske sonde

  Godina 2018
  Autori Miloš Bjelić, Nikola Knežević, and Kosta Jovanović
  Strana od 17
  Strana do 22

  SOME ACTUAL PROBLEMS IN MAKING AN ACOUSTIC COMFOR

  Godina 2018
  Autori Miomir Mijić, Dragana Šumarac Pavlović, and Miloš Bjelić
  Strana od 15
  Strana do 20

  Analiza ugaone raspodele incidentne energije spoljašnje buke na fasadama zgrada u urbanim uslovima pomoću mikrofonskog niza

  Godina 2018
  Autori Miloš Bjelić

  ACOUSTICAL ASPECTS OF NEW RTV BUILDING DESIGN

  Godina 2017
  Autori Miomir Mijić, Dragana Šumarac Pavlović, Miloš Bjelić, and Romana Bošković
  Strana od 5
  Strana do 8

  MEASUREMENT OF DIRECT SOUND COVERAGE IN SOUND REINFORCEMENT SYSTEMS

  Godina 2017
  Autori Miloš Bjelić, Dragana Šumarac Pavlović, and Miomir Mijić
  Strana od 12
  Strana do 15

  Optimizovani mikrofonski niz za monitoring saobraćajne buke

  Godina 2017
  Autori Miloš Bjelić, Miodrag Stanojević, Dragana Šumarac Pavlović, and Miomir Mijić

  Akustički dizajn nove koncertne sale Makedonske filharmonije u Skoplju

  Efficient Implementation of the Half-band FIR based Multistage Decimator

  Godina 2017
  Autori Bogdan Marković, Miloš Bjelić, Miodrag Stanojević, and Jelena Ćertić

  Equalization Frequency Characteristics of the Microphone for Acoustic Camera

  Godina 2017
  Autori Ognjen Jovanović, Miloš Bjelić, and Jelena Ćertić

  Analiza izolacionih moći dvostrukih pregrada -laboratorijska merenja

  Godina 2017
  Autori Dragana Šumarac Pavlović, Miloš Dinić, Vlada Bezbradica, and Miloš Bjelić

  Dileme u proceni izolacionih osobina dvostrukih masivnih prergada pomoću procedura iz standarda SRPS 12354-1

  Godina 2017
  Autori Miloš Dinić, Dragana Šumarac Pavlović, Miloš Bjelić, and Ivana Ristanović

  Detekcija nebalansiranosti usisnih grana pomoću intenzitetske sonde

  Godina 2017
  Autori Miloš Bjelić, Miomir Mijić, Miodrag Stanojević, and Branislav Juranović

  Određivanje uglova incidencije buke na fasadama u urbanim sredinama

  Godina 2017
  Autori Miloš Bjelić, Miodrag Stanojević, Dragana Šumarac Pavlović, and Miomir Mijić

  Dizajn mikrofonskog niza optimizovanog za monitoring saobraćajne buke

  Godina 2016
  Autori Miloš Bjelić, Miodrag Stanojević, Dragana Šumarac Pavlović, and Miomir Mijić

  Analyses of decimation filter stopband attenuation influence on subjective quality of audio signals

  Godina 2016
  Autori Nikola Petrović, Miloš Bjelić, Jelena Ćertić, Miodrag Stanojević, and Dragana Šumarac Pavlović

  Comparison of beamforming algorithms for localization and separation of sound sources

  Godina 2016
  Autori Miloš Bjelić, Miodrag Stanojević, Dragana Šumarac Pavlović, and Miomir Mijić

  In situ measurement of noise incidence angle distribution at the building envelope

  Godina 2016
  Autori Miodrag Stanojević, Miloš Bjelić, Dragana Šumarac Pavlović, and Miomir Mijić
  Strana od 3803
  Strana do 3812

  Lokalizacija zvučnih izvora primenom različitih dekonvolucionih tehnika

  Godina 2016
  Autori Miodrag Stanojević, Miloš Bjelić, Dragana Šumarac Pavlović, and Miomir Mijić
  Strana od AK1.1.1
  Strana do AK1.1.6

  Uticaj reverberacionih procesa u predajnoj i prijemnoj prostoriji na zvučnu izolaciju

  Godina 2015
  Autori Dragana Šumarac Pavlović, Miloš Bjelić, Miomir Mijić, and FIlip Pantelić

  Psihoakustička analiza uticaja parametara decimacionih filtara na kvalitet audio signala

  Godina 2015
  Autori Miodrag Stanojević, Miloš Bjelić, Jelena Ćertić, and Dragana Šumarac Pavlović

  Helmholtz Resonator in the Small Room

  Godina 2015
  Autori Miomir Mijić, Dragana Šumarac Pavlović, Anja Grumić, Filip Pantelić, and Miloš Bjelić

  Laboratorijski model zvučničkog stuba sa softverski kontrolisanom usmerenošću

  Godina 2015
  Autori Miomir Mijić, Dragana Šumarac Pavlović, Miloš Bjelić, and Miodrag Stanojević

  Metoda za selektivnu direktnu lokalizaciju akustičkih izvora primenjena u akustičkoj kameri

  Godina 2015
  Autori Miljko Erić, Miomir Mijić, Milan Mišković, and Miloš Bjelić

  Fault Detection in Induction Motors Using Microphone Arrays

  Godina 2015
  Autori Miloš Bjelić, Bogdan Brković, Miodrag Stanojević, and Miomir Mijić

  Detekcija slabih tačaka u zvučnoj izolaciji primenom mikrofonskih nizova

  Godina 2015
  Autori Miloš Bjelić, Miodrag Stanojević, Dragana Šumarac Pavlović, and Miomir Mijić

  Analysis of sound field at low frequencies - empty vs. furnished room

  Godina 2014
  Autori FIlip Pantelić, Đorđe Grozdić, Miloš Bjelić, Ivana Ristanović, Dragana Šumarac Pavlović, and Miomir Mijić
  Strana od 1
  Strana do 8

  Airborne sound insulation of monolithic partition as a function of incidence angles

  Godina 2014
  Autori Dragana Šumarac Pavlović, Filip Pantelić, Srđan Bojičić, and Miloš Bjelić

  Raspodela uglova incidencije zvučnih talasa u prostorijama različitih proporcija

  Godina 2014
  Autori Dragana Šumarac Pavlović, Filip Pantelić, Srđan Bojičić, and Miloš Bjelić

  Rapodela zvučnog polja na niskim frekvencijama u realnim prostorijama

  Godina 2014
  Autori Miomir Mijić, Filip Pantelić, Đorđe Grozdić, Miloš Bjelić, Ivana Ristanović, and Dragana Šumarac Pavlović

  Analiza impulsnog odziva prenosnog puta između dve prostorije

  Godina 2014
  Autori Dragana Šumarac Pavlović, Miomir Mijić, Draško Mašović, Miloš Bjelić, and Filip Pantelić

  Poređenje tehnika adaptivnog LMS beamforming-a na mikrofonskim nizovima

  Godina 2014
  Autori Miloš Bjelić and Miodrag Stanojević

  Određivanje pravca nailaska signala pomoću mikrofonskog niza na osnovu vremenskih kašnjenja

  Godina 2014
  Autori Miloš Bjelić and Miodrag Stanojević

  LMS adaptivni mikrofonski niz u realnim sobnim uslovima – neki eksperimentalni rezultati

  Godina 2014
  Autori Miloš Bjelić, Miodrag Stanojević, and Miljko Erić

  Problemi softverske implementacije proračuna zvučne izolacije po standardima SRPS EN 12354

  Acoustic design challenge in totally flexibile configuration of theatre hall – case study

  Godina 2013
  Autori Miomir Mijić, Dragana Šumarac Pavlović, Filip Pantelić, and Miloš Bjelić

  Praktična implementacija elektronskih bubnjeva

  Godina 2013
  Autori Miloš Bjelić

  Digitalni štimer za gitaru

  Godina 2011
  Autori Miodrag Stanojević and Miloš Bjelić

  Implementacija izrazito uskopojasnog filtra

  Godina 2011
  Autori Miloš Bjelić and Milan Bjelica