Navigation

Address book

Prefix Name Surname Title/Work position Department e-mail Phone id_kategorija_poslova zaposleni_tip latinica
Biljana Alavanja Radnik na održavanju čistoće Tehnicka sluzba i sluzba odrzavanja bilja@etf.bg.ac.rs 011/3218-432 61 nenastavno_osoblje Biljana Alavanja
Simka Albla Radnik na održavanju čistoće Tehnicka sluzba i sluzba odrzavanja 011/3218432 81 nenastavno_osoblje Simka Albla
Stefan Aleksandrov Stariji programer Racunski centar stefan.aleksandrov@etf.bg.ac.rs 011/3218-436 71 nenastavno_osoblje Stefan Aleksandrov
Danica Ampevski Viši knjižničar Biblioteka dampevski@etf.bg.ac.rs 011/3218-334 51 nenastavno_osoblje Danica Ampevski
Goran Anđelković Laboratorijski tehničar Katedra za mikroelektroniku i tehnicku fiziku pirke@el.etf.bg.ac.rs 011/3370-163 81 nenastavno_osoblje Goran Andjelkovic
Sunčica Anđelković Referent za studentska pitanja Studentski odsek suncica@etf.bg.ac.rs 011/3218-417 51 nenastavno_osoblje Suncica Andjelkovic
Dragoljub Arsenović Šef tehničke službe i službe održavanja Tehnicka sluzba i sluzba odrzavanja dragan.b@etf.bg.ac.rs 011/3218-388 61 nenastavno_osoblje Dragoljub Arsenovic
Ljiljana Arsenović Portir Tehnicka sluzba i sluzba odrzavanja 011/3218-358 61 nenastavno_osoblje Ljiljana Arsenovic
Vedrana Berber Radnik na održavanju čistoće Tehnicka sluzba i sluzba odrzavanja 011/3218-448 81 nenastavno_osoblje Vedrana Berber
Vladan Božović Laboratorijski inženjer Katedra za elektroniku vlada@el.etf.bg.ac.rs 011/3218-311 82 nenastavno_osoblje Vladan Bozovic
Branislav Bukorović Laboratorijski inženjer Katedra za elektroenergetske sisteme buki@etf.bg.ac.rs 011/3218-362 82 nenastavno_osoblje Branislav Bukorovic
Boris Velinović Referent za kadrovske poslove Odsek za kadrovske i opste poslove vboki@etf.bg.ac.rs 011/3370-110 51 nenastavno_osoblje Boris Velinovic
Slađana Veličković Radnik na održavanju čistoće Tehnicka sluzba i sluzba odrzavanja 011/3218-432 61 nenastavno_osoblje Sladjana Velickovic
Biljana Velkić Rakijaš Šef odseka za kadrovske i opšte poslove Odsek za kadrovske i opste poslove biljana@etf.bg.ac.rs 011/3218-325 51 nenastavno_osoblje Biljana Velkic Rakijas
Mihailo Vesović Istraživač pripravnik na projektu Centar za naucnoistrazivacki rad mikives@etf.bg.ac.rs 011/3218-379 42 nenastavno_osoblje Mihailo Vesovic
ms Vanja Videnov Programer Racunski centar vanja@etf.bg.ac.rs 011/3218-110 71 nenastavno_osoblje ms Vanja Videnov
Branka Vilotić Referent za opšte poslove Odsek za kadrovske i opste poslove branka@etf.bg.ac.rs 011/3218-414 51 nenastavno_osoblje Branka Vilotic
Jelena Vilotić Referent za studentska pitanja Studentski odsek jelenav@etf.bg.ac.rs 011/3226-760 51 nenastavno_osoblje Jelena Vilotic
Mirjana Vlajković Šef računovodstva Odsek za materijalno - finansijsko poslovanje vlajkovic@etf.bg.ac.rs 011/3218-357 51 nenastavno_osoblje Mirjana Vlajkovic
Ivan Vujić Programer Racunski centar ivan.vujic@etf.bg.ac.rs 011/3218-438 71 nenastavno_osoblje Ivan Vujic
dr Sanja Vujnović Viši laboratorijski inženjer Katedra za signale i sisteme svujnovic@etf.bg.ac.rs 3218-416 82 nenastavno_osoblje dr Sanja Vujnovic
dr Veselin Govedarica Saradnik na projektu Saradnici bez saradnickih zvanja 81 nenastavno_osoblje dr Veselin Govedarica
Zaviša Gordić Istraživač saradnik na projektu Centar za naucnoistrazivacki rad zavisa@etf.bg.ac.rs 011/3218-318 42 nenastavno_osoblje Zavisa Gordic
Milena Damjanović Referent za studentska pitanja Studentski odsek dmilena@etf.bg.ac.rs 011/3226-760 51 nenastavno_osoblje Milena Damjanovic
Violeta Damnjanović Kontista Odsek za materijalno - finansijsko poslovanje violeta@etf.bg.ac.rs 011/3218-476 51 nenastavno_osoblje Violeta Damnjanovic
Danka Despotović sekretarica dekana (G011000) Sluzba za posebne poslove danka@etf.bg.ac.rs 011/3218-321 51 nenastavno_osoblje Danka Despotovic
mr Dragi Dujković Menadžer za elektronsko poslovanje i kadrovske poslove Odsek za kadrovske i opste poslove dragi@etf.bg.ac.rs 011/3218-491 71 nenastavno_osoblje mr Dragi Dujkovic
dr Dragana Đorđević Saradnik na projektu Saradnici bez saradnickih zvanja 81 nenastavno_osoblje dr Dragana Djordjevic
Zoran Đorđević Laboratorijski tehničar Katedra za telekomunikacije zdjordjevic@etf.bg.ac.rs 011/3218-347 82 nenastavno_osoblje Zoran Djordjevic
Milanka Đorđević Referent za studentska pitanja Studentski odsek milanka@etf.bg.ac.rs 011/3226-760 51 nenastavno_osoblje Milanka Djordjevic
Miodrag Đorđević Portir Tehnicka sluzba i sluzba odrzavanja milence@etf.bg.ac.rs 011/3218-358 61 nenastavno_osoblje Miodrag Djordjevic
dr Dragomir El Mezeni Viši laboratorijski inženjer Katedra za elektroniku elmezeni@etf.bg.ac.rs 011/3218-428 82 nenastavno_osoblje dr Dragomir El Mezeni
Marko Živanović Administrator baze podataka Racunski centar mzivanovic@etf.bg.ac.rs 3218438 71 nenastavno_osoblje Marko Zivanovic
Snežana Živković Radnik na održavanju čistoće Tehnicka sluzba i sluzba odrzavanja 011/3218-448 61 nenastavno_osoblje Snezana Zivkovic
Dragica Ivković Radnik na održavanju čistoće Tehnicka sluzba i sluzba odrzavanja 3218432 61 nenastavno_osoblje Dragica Ivkovic
Slađana Ilić Radnik na održavanju čistoće Tehnicka sluzba i sluzba odrzavanja 3218432 61 nenastavno_osoblje Sladjana Ilic
ms Milica Isaković Istraživač pripravnik na projektu Centar za naucnoistrazivacki rad isakovic@etf.bg.ac.rs 011/3218-348 42 nenastavno_osoblje ms Milica Isakovic
mr Dragan Jevtić Viši laboratorijski inženjer Katedra za energetske pretvarace i pogone jevtic@etf.bg.ac.rs 011/3370-162 82 nenastavno_osoblje mr Dragan Jevtic
ms Miloš Ječmenica Viši laboratorijski inženjer Katedra za energetske pretvarace i pogone jecmenica@etf.bg.ac.rs 011/3218-368 82 nenastavno_osoblje ms Milos Jecmenica
ms Vuk Jovanović Stariji programer Racunski centar vuk.jovanovic1990@gmail.com 3218-320 71 nenastavno_osoblje ms Vuk Jovanovic
Nemanja Jovanović Administrator informacionih sistema i tehnologija Racunski centar njovanovic@etf.bg.ac.rs 3218319 71 nenastavno_osoblje Nemanja Jovanovic
ms Kristina Jovičić Laboratorijski inženjer Katedra za telekomunikacije krisjovicic@etf.bg.ac.rs 011/3218350 82 nenastavno_osoblje ms Kristina Jovicic
Branislav Juranović Tehnički saradnik za poslove tekućeg održavanja prostora i inventara Laboratorije banebmw@etf.bg.ac.rs 011/3218-372 61 nenastavno_osoblje Branislav Juranovic
mr Lazar Karbunar Naučni saradnik Centar za naucnoistrazivacki rad zilot@el.etf.bg.ac.rs 011/3370-089 41 nenastavno_osoblje mr Lazar Karbunar
Mirko Kirović WEB administrator Racunski centar mirko@etf.bg.ac.rs 011/3218-109 71 nenastavno_osoblje Mirko Kirovic
ms Đorđe Klisić Istraživač saradnik na projektu Centar za naucnoistrazivacki rad 011/3218-383 42 nenastavno_osoblje ms Djordje Klisic
Dubravka Knežević Radnik na održavanju čistoće Tehnicka sluzba i sluzba odrzavanja 3218432 61 nenastavno_osoblje Dubravka Knezevic
Dubravka Kovačević sekretarica prodekana Sluzba za posebne poslove dubravka@etf.bg.ac.rs 011/3218-323 51 nenastavno_osoblje Dubravka Kovacevic
ms Nemanja Kojić Viši laboratorijski inženjer Katedra za racunarsku tehniku i informatiku nemanja.kojic@etf.bg.ac.rs 011/3218-449 82 nenastavno_osoblje ms Nemanja Kojic
dr Nenad Korolija Viši laboratorijski inženjer Katedra za racunarsku tehniku i informatiku nenadko@etf.bg.ac.rs 011/3218-389 82 nenastavno_osoblje dr Nenad Korolija
Zorica Kostić sekretar fakulteta Sekretar fakulteta zorica@etf.bg.ac.rs 011/3370-098 51 nenastavno_osoblje Zorica Kostic
ms Nemanja Kostić Istraživač saradnik na projektu Centar za naucnoistrazivacki rad nmkostic@etf.bg.ac.rs 011/3218-328 42 nenastavno_osoblje ms Nemanja Kostic
Svetlana Kostić Radnik na održavanju čistoće Tehnicka sluzba i sluzba odrzavanja 3218320 61 nenastavno_osoblje Svetlana Kostic
ms Stefan Kostić Stariji programer Racunski centar stefan.kostic@etf.bg.ac.rs 011/3218-436 71 nenastavno_osoblje ms Stefan Kostic
Nataša Kotaranin Radnik na održavanju čistoće Tehnicka sluzba i sluzba odrzavanja 3218432 61 nenastavno_osoblje Natasa Kotaranin
Suzana Lazić Radnik na održavanju čistoće Tehnicka sluzba i sluzba odrzavanja 3218320 61 nenastavno_osoblje Suzana Lazic
mr Vladan Lapčević Laboratorijski inženjer Katedra za elektroniku lapac@el.etf.bg.ac.rs 011/3370-089 82 nenastavno_osoblje mr Vladan Lapcevic
Marina Licitar Likvidator ličnih dohodaka Odsek za materijalno - finansijsko poslovanje marina@etf.bg.ac.rs 011/3370-146 51 nenastavno_osoblje Marina Licitar
Vladimir Ljeskovac Sistem administrator Racunski centar vladimir@etf.bg.ac.rs 011/3218-319 71 nenastavno_osoblje Vladimir Ljeskovac
Marina Ljeskovac Administrator podrške korisnicima informacionih sistema i tehnologija Racunski centar marinas@etf.bg.ac.rs 011/3218438 71 nenastavno_osoblje Marina Ljeskovac
ms Milan Marinković Stariji programer Racunski centar miki@etf.bg.ac.rs 71 nenastavno_osoblje ms Milan Marinkovic
Dejan Marković Stariji programer Racunski centar dekim@etf.bg.ac.rs 3218438 71 nenastavno_osoblje Dejan Markovic
ms Nikola Mijajlović Istraživač pripravnik na projektu Centar za naucnoistrazivacki rad nmijajlovic@etf.bg.ac.rs 3218-441 42 nenastavno_osoblje ms Nikola Mijajlovic
Uroš Milovanović Tehničar za sistemsku podršku Racunski centar uros.milovanovic@etf.bg.ac.rs 011/3218-319 81 nenastavno_osoblje Uros Milovanovic
Slaviša Milojević Laboratorijski tehničar Katedra za elektroniku slavissa@el.etf.bg.ac.rs 011/3218-312 81 nenastavno_osoblje Slavisa Milojevic
Nada Mihailović Knjigovođa operativne evidencije Odsek za materijalno - finansijsko poslovanje nada@etf.bg.ac.rs 011/3218-473 51 nenastavno_osoblje Nada Mihailovic
Marina Mumin Referent za studentska pitanja Studentski odsek marinad@etf.bg.ac.rs 011/3226-760 51 nenastavno_osoblje Marina Mumin
Miloš Nalović Referent za kadrovske i opšte poslove Odsek za kadrovske i opste poslove mnalovic@etf.bg.ac.rs 011/3218-423 51 nenastavno_osoblje Milos Nalovic
Zoran Nikolić Saradnik na projektu Saradnici bez saradnickih zvanja 81 nenastavno_osoblje Zoran Nikolic
Slobodan Nikolić Administrator informacionih sistema i tehnologija Racunski centar 71 nenastavno_osoblje Slobodan Nikolic
ms Marija Obrenović Istraživač saradnik na projektu Centar za naucnoistrazivacki rad 011/3218-405 42 nenastavno_osoblje ms Marija Obrenovic
Nebojša Orlović Tehnički saradnik – električar Tehnicka sluzba i sluzba odrzavanja neso@etf.bg.ac.rs 011/3218-376 61 nenastavno_osoblje Nebojsa Orlovic
Ivan Ocokoljić Diplomirani bibliotekar Biblioteka ivano@etf.bg.ac.rs 011/3218-334 51 nenastavno_osoblje Ivan Ocokoljic
ms Dragan Pavlović Istraživač saradnik na projektu Centar za naucnoistrazivacki rad dragan.lab3@etf.bg.ac.rs 011/3218-441 42 nenastavno_osoblje ms Dragan Pavlovic
Sanja Pavlović Laboratorijski inženjer Katedra za mikroelektroniku i tehnicku fiziku pavlovic_sanja@etf.bg.ac.rs 011/3370-187 82 nenastavno_osoblje Sanja Pavlovic
ms Alen Pajić Stariji programer Racunski centar alen.pajic@etf.bg.ac.rs 011/3218-438 71 nenastavno_osoblje ms Alen Pajic
Jelena Pajić Administrator podrške korisnicima informacionih sistema i tehnologija Racunski centar jelenap@etf.bg.ac.rs 011/3218-320 71 nenastavno_osoblje Jelena Pajic
Luka Panić Programer Racunski centar luka.panic@etf.bg.ac.rs 71 nenastavno_osoblje Luka Panic
ms Danilo Petković Stariji programer Racunski centar danilo.petkovic@etf.bg.ac.rs 011/3218-436 71 nenastavno_osoblje ms Danilo Petkovic
Vesna Petrović Stariji operater Racunski centar 71 nenastavno_osoblje Vesna Petrovic
Srđan Popović Sistem administrator Racunski centar srdjan.popovic@etf.bg.ac.rs 011/3218-110 71 nenastavno_osoblje Srdjan Popovic
Svetlana Preković Kurir Odsek za kadrovske i opste poslove ceca@etf.bg.ac.rs 011/3218-413 61 nenastavno_osoblje Svetlana Prekovic
Neša Rašić Saradnik na projektu Centar za naucnoistrazivacki rad rasic@etf.bg.ac.rs 011/3218-339 42 nenastavno_osoblje Nesa Rasic
Petar Relić Programer inženjer Racunski centar petar.relic@etf.bg.ac.rs 71 nenastavno_osoblje Petar Relic
Sava Reljić Radnik na održavanju čistoće Tehnicka sluzba i sluzba odrzavanja 011/3218-476 61 nenastavno_osoblje Sava Reljic
Zorica Ristić Radnik na održavanju čistoće Tehnicka sluzba i sluzba odrzavanja 011/3218432 61 nenastavno_osoblje Zorica Ristic
Uroš Romić Stariji programer Racunski centar uros@etf.bg.ac.rs 011/3218-438 71 nenastavno_osoblje Uros Romic
Željana Rončević Radnik na održavanju čistoće Tehnicka sluzba i sluzba odrzavanja 011/3218432 61 nenastavno_osoblje Zeljana Roncevic
Feniks Savić Stariji programer Racunski centar feniks@etf.bg.ac.rs 011/3370-110 71 nenastavno_osoblje Feniks Savic
Đorđe Sarač Laboratorijski inženjer Katedra za telekomunikacije sarac@etf.bg.ac.rs 011/3218-459 82 nenastavno_osoblje Djordje Sarac
Dragica Simijonović Radnik na održavanju čistoće Tehnicka sluzba i sluzba odrzavanja 011/3218-476 61 nenastavno_osoblje Dragica Simijonovic
ms Jovana Simić Programer Racunski centar 011/3218-436 71 nenastavno_osoblje ms Jovana Simic
Biljana Sokolović Radnik na održavanju čistoće Tehnicka sluzba i sluzba odrzavanja 011/3218-432 61 nenastavno_osoblje Biljana Sokolovic
Desanka Stepić Referent za studentska pitanja Studentski odsek desanka@etf.bg.ac.rs 011/3226-760 51 nenastavno_osoblje Desanka Stepic
Tatjana Stojanović Finansijski likvidator Odsek za materijalno - finansijsko poslovanje tatjana@etf.bg.ac.rs 011/3370-146 51 nenastavno_osoblje Tatjana Stojanovic
Slavica Stojković Referent na arhivi Odsek za kadrovske i opste poslove 011/3226-992 51 nenastavno_osoblje Slavica Stojkovic
Predrag Tepavčević Laboratorijski inženjer Katedra za elektroenergetske sisteme tepa@etf.bg.ac.rs 011/3218-402 82 nenastavno_osoblje Predrag Tepavcevic
Predrag Todorov Viši stručnotehnički saradnik za rad u laboratorijama Katedra za signale i sisteme pedjatodorov@etf.bg.ac.rs 011/3218-434 82 nenastavno_osoblje Predrag Todorov
Zoran Todorović Stariji programer Racunski centar zoran.todorovic@etf.bg.ac.rs 011/3218-436 71 nenastavno_osoblje Zoran Todorovic
Steva Trajković Tehnički saradnik u kopirnici Odsek za kadrovske i opste poslove 011/3218-427 61 nenastavno_osoblje Steva Trajkovic
Dragana Trenevski Videnov Šef studentskog odseka Studentski odsek stud_sluzba@etf.bg.ac.rs 011/3226-760 51 nenastavno_osoblje Dragana Trenevski Videnov
Zoran Ćendić Tehnički saradnik u kopirnici Odsek za kadrovske i opste poslove cendic@etf.bg.ac.rs 011/3218-427 61 nenastavno_osoblje Zoran Cendic
mr Dušan Ćurapov Viši laboratorijski inženjer Katedra za elektroniku dule@el.etf.bg.ac.rs 011/3218-311 82 nenastavno_osoblje mr Dusan Curapov
Jasmina Uzelac Finansijski knjigovođa Odsek za materijalno - finansijsko poslovanje jasmina@etf.bg.ac.rs 011/3218-475 51 nenastavno_osoblje Jasmina Uzelac
mr Nedžad Hadžiefendić Viši laboratorijski inženjer Katedra za energetske pretvarace i pogone nedzad@etf.bg.ac.rs 011/3370-162 82 nenastavno_osoblje mr Nedzad Hadziefendic
Ivana Čeperac sekretarica stručnih organa Sluzba za posebne poslove ivanac@etf.bg.ac.rs 011/3218489 51 nenastavno_osoblje Ivana Ceperac
Lidija Čolović Saradnik za javne nabavke Odsek za kadrovske i opste poslove lidija@etf.bg.ac.rs 011/3218-478 51 nenastavno_osoblje Lidija Colovic
ms Ivan Šerić Stariji programer Racunski centar ivan.seric@etf.bg.ac.rs 011/3218-436 71 nenastavno_osoblje ms Ivan Seric
Marija Šola Spasić Menadžer za međunarodne i nacionalne projekte Odsek za kadrovske i opste poslove marija.sola@etf.bg.ac.rs 011/3218-488 51 nenastavno_osoblje Marija Sola Spasic
prof. dr Miroslav Bojović Redovni profesor Katedra za racunarsku tehniku i informatiku mbojovic@etf.bg.ac.rs 011/3370-161 11 nastavnik prof. dr Miroslav Bojovic
prof. dr Sanja Vraneš Redovni profesor Katedra za racunarsku tehniku i informatiku sanja.vranes@etf.bg.ac.rs 011/3218-302 11 nastavnik prof. dr Sanja Vranes
prof. dr Slobodan Vukosavić Redovni profesor Katedra za energetske pretvarace i pogone boban@etf.bg.ac.rs 011/3218-369 11 nastavnik prof. dr Slobodan Vukosavic
prof. dr Dejan Gvozdić Redovni profesor Katedra za mikroelektroniku i tehnicku fiziku gvozdic@etf.bg.ac.rs 011/3218-331 11 nastavnik prof. dr Dejan Gvozdic
prof. dr Antonije Đorđević Redovni profesor Katedra za opstu elektrotehniku edjordja@etf.bg.ac.rs 011/3218-386 11 nastavnik prof. dr Antonije Djordjevic
prof. dr Željko Đurović Redovni profesor Katedra za signale i sisteme zdjurovic@etf.bg.ac.rs 011/3370-150 11 nastavnik prof. dr Zeljko Djurovic
prof. dr Predrag Ivaniš Redovni profesor Katedra za telekomunikacije predrag.ivanis@etf.bg.ac.rs 011/3370-075 11 nastavnik prof. dr Predrag Ivanis
prof. dr Milan Ilić Redovni profesor Katedra za opstu elektrotehniku milanilic@etf.bg.ac.rs 011/3218-329 11 nastavnik prof. dr Milan Ilic
prof. dr Siniša Ješić Redovni profesor Katedra za primenjenu matematiku jesic@etf.bg.ac.rs 011/3218-317 11 nastavnik prof. dr Sinisa Jesic
prof. dr Branko Kovačević Redovni profesor Katedra za signale i sisteme kovacevic_b@etf.bg.ac.rs 011/3218-343 11 nastavnik prof. dr Branko Kovacevic
prof. dr Branko Kolundžija Redovni profesor Katedra za opstu elektrotehniku kol@etf.bg.ac.rs 011/3218-329 11 nastavnik prof. dr Branko Kolundzija
prof. dr Miomir Kostić Redovni profesor Katedra za energetske pretvarace i pogone kostic@etf.bg.ac.rs 011/3370-144 11 nastavnik prof. dr Miomir Kostic
prof. dr Zoran Lazarević Redovni profesor Katedra za energetske pretvarace i pogone lazarevic@etf.bg.ac.rs 011/3218-333 11 nastavnik prof. dr Zoran Lazarevic
prof. dr Branko Malešević Redovni profesor Katedra za primenjenu matematiku malesevic@etf.bg.ac.rs 011/3218-317 11 nastavnik prof. dr Branko Malesevic
prof. dr Petar Matavulj Redovni profesor Katedra za mikroelektroniku i tehnicku fiziku matavulj@etf.bg.ac.rs 011/3218-330 11 nastavnik prof. dr Petar Matavulj
prof. dr Milan Merkle Redovni profesor Katedra za primenjenu matematiku emerkle@etf.bg.ac.rs 011/3218-308 11 nastavnik prof. dr Milan Merkle
prof. dr Miomir Mijić Redovni profesor Katedra za telekomunikacije emijic@etf.bg.ac.rs 011/3370-149 11 nastavnik prof. dr Miomir Mijic
prof. dr Dragan Milićev Redovni profesor Katedra za racunarsku tehniku i informatiku dmilicev@etf.bg.ac.rs 011/3218-449 11 nastavnik prof. dr Dragan Milicev
prof. dr Aleksandar Nešković Redovni profesor Katedra za telekomunikacije neshko@etf.bg.ac.rs 011/3218-322 11 nastavnik prof. dr Aleksandar Neskovic
prof. dr Nataša Nešković Redovni profesor Katedra za telekomunikacije natasha@etf.bg.ac.rs 011/3218-422 11 nastavnik prof. dr Natasa Neskovic
prof. dr Boško Nikolić Redovni profesor Katedra za racunarsku tehniku i informatiku nbosko@etf.bg.ac.rs 011/3218-378 11 nastavnik prof. dr Bosko Nikolic
prof. dr Predrag Pejović Redovni profesor Katedra za elektroniku peja@el.etf.bg.ac.rs 011/3218-313 11 nastavnik prof. dr Predrag Pejovic
prof. dr Milan Prokin Redovni profesor Katedra za elektroniku proka@el.etf.bg.ac.rs 011/3370-089 11 nastavnik prof. dr Milan Prokin
prof. dr Jelica Protić Redovni profesor Katedra za racunarsku tehniku i informatiku jeca@etf.bg.ac.rs 011/3218-456 11 nastavnik prof. dr Jelica Protic
prof. dr Zoran Radaković Redovni profesor Katedra za energetske pretvarace i pogone radakovic@etf.bg.ac.rs 011/3218-328 11 nastavnik prof. dr Zoran Radakovic
prof. dr Jelena Radovanović Redovni profesor Katedra za mikroelektroniku i tehnicku fiziku radovanovic@etf.bg.ac.rs 011/3370-163 11 nastavnik prof. dr Jelena Radovanovic
prof. dr Lazar Saranovac Redovni profesor Katedra za elektroniku laza@el.etf.bg.ac.rs 011/3218-311 11 nastavnik prof. dr Lazar Saranovac
prof. dr Aleksandra Smiljanić Redovni profesor Katedra za telekomunikacije aleksandra@etf.bg.ac.rs 011/3370-075 11 nastavnik prof. dr Aleksandra Smiljanic
prof. dr Zlatan Stojković Redovni profesor Katedra za elektroenergetske sisteme zstojkovic@etf.bg.ac.rs 011/3218-375 11 nastavnik prof. dr Zlatan Stojkovic
prof. dr Milan Tadić Redovni profesor Katedra za mikroelektroniku i tehnicku fiziku tadic@etf.bg.ac.rs 011/3370-088 11 nastavnik prof. dr Milan Tadic
prof. dr Milo Tomašević Redovni profesor Katedra za racunarsku tehniku i informatiku mvt@etf.bg.ac.rs 011/3218-302 11 nastavnik prof. dr Milo Tomasevic
prof. dr Dejan Tošić Redovni profesor Katedra za opstu elektrotehniku tosic@etf.bg.ac.rs 011/3218-338 11 nastavnik prof. dr Dejan Tosic
prof. dr Jovan Cvetić Redovni profesor Katedra za mikroelektroniku i tehnicku fiziku cvetic_j@etf.bg.ac.rs 011/3370-156 11 nastavnik prof. dr Jovan Cvetic
prof. dr Olivera Ciraj-Bjelac Redovni profesor Katedra za mikroelektroniku i tehnicku fiziku ociraj@vinca.rs 011/3370-186 11 nastavnik prof. dr Olivera Ciraj-Bjelac
prof. dr Tomislav Šekara Redovni profesor Katedra za signale i sisteme tomi@etf.bg.ac.rs 011/3370-166 11 nastavnik prof. dr Tomislav Sekara
prof. dr Dragana Šumarac Pavlović Redovni profesor Katedra za telekomunikacije dsumarac@etf.bg.ac.rs 011/3370-149 11 nastavnik prof. dr Dragana Sumarac Pavlovic
prof. dr Milan Bjelica Vanredni profesor Katedra za telekomunikacije milan@etf.bg.ac.rs 011/3218-406 11 nastavnik prof. dr Milan Bjelica
prof. dr Dragan Bojić Vanredni profesor Katedra za racunarsku tehniku i informatiku bojic@etf.bg.ac.rs 011/3370-161 11 nastavnik prof. dr Dragan Bojic
prof. dr Slavko Gajin Vanredni profesor Katedra za racunarsku tehniku i informatiku slavko.gajin@rcub.bg.ac.rs 011/3218-401 11 nastavnik prof. dr Slavko Gajin
prof. dr Dejan Drajić Vanredni profesor Katedra za telekomunikacije ddrajic@etf.bg.ac.rs 011/3218-381 11 nastavnik prof. dr Dejan Drajic
prof. dr Goran Kvaščev Vanredni profesor Katedra za signale i sisteme kvascev@etf.bg.ac.rs 011/3218-437 11 nastavnik prof. dr Goran Kvascev
prof. dr Tatjana Lutovac Vanredni profesor Katedra za primenjenu matematiku tlutovac@etf.bg.ac.rs 011/3218-316 11 nastavnik prof. dr Tatjana Lutovac
prof. dr Jovan Mikulović Vanredni profesor Katedra za elektroenergetske sisteme mikulovic@etf.bg.ac.rs 011/3218-337 11 nastavnik prof. dr Jovan Mikulovic
prof. dr Peđa Mihailović Vanredni profesor Katedra za mikroelektroniku i tehnicku fiziku pedja@etf.bg.ac.rs 011/3218-382 11 nastavnik prof. dr Pedja Mihailovic
prof. dr Dragan Olćan Vanredni profesor Katedra za opstu elektrotehniku olcan@etf.bg.ac.rs 011/3218-329 11 nastavnik prof. dr Dragan Olcan
prof. dr Slobodan Petričević Vanredni profesor Katedra za mikroelektroniku i tehnicku fiziku slobodan@etf.bg.ac.rs 011/3218-442 11 nastavnik prof. dr Slobodan Petricevic
prof. dr Milan Ponjavić Vanredni profesor Katedra za elektroniku milan@el.etf.bg.ac.rs 011/3218-301 11 nastavnik prof. dr Milan Ponjavic
prof. dr Milka Potrebić Vanredni profesor Katedra za opstu elektrotehniku milka_potrebic@etf.bg.ac.rs 011/3370-143 11 nastavnik prof. dr Milka Potrebic
prof. dr Zaharije Radivojević Vanredni profesor Katedra za racunarsku tehniku i informatiku zaki@etf.bg.ac.rs 011/3218-392 11 nastavnik prof. dr Zaharije Radivojevic
prof. dr Aleksandar Rakić Vanredni profesor Katedra za signale i sisteme rakic@etf.bg.ac.rs 011/3370-150 11 nastavnik prof. dr Aleksandar Rakic
prof. dr Marija Rašajski Vanredni profesor Katedra za primenjenu matematiku rasajski@etf.bg.ac.rs 011/3218-316 11 nastavnik prof. dr Marija Rasajski
prof. dr Mirjana Simić Pejović Vanredni profesor Katedra za telekomunikacije mira@etf.bg.ac.rs 011/3218-400 11 nastavnik prof. dr Mirjana Simic Pejovic
prof. dr Marija Stevanović Vanredni profesor Katedra za opstu elektrotehniku mnikolic@etf.bg.ac.rs 3218-338 11 nastavnik prof. dr Marija Stevanovic
prof. dr Zoran Stojanović Vanredni profesor Katedra za elektroenergetske sisteme stojanovic@etf.bg.ac.rs 011/3218-341 11 nastavnik prof. dr Zoran Stojanovic
prof. dr Igor Tartalja Vanredni profesor Katedra za racunarsku tehniku i informatiku tartalja@rcub.bg.ac.rs 011/3218-456 11 nastavnik prof. dr Igor Tartalja
prof. dr Miloš Cvetanović Vanredni profesor Katedra za racunarsku tehniku i informatiku cmilos@etf.bg.ac.rs 011/3218-385 11 nastavnik prof. dr Milos Cvetanovic
prof. dr Zoran Čiča Vanredni profesor Katedra za telekomunikacije cicasyl@etf.bg.ac.rs 011/3218-377 11 nastavnik prof. dr Zoran Cica
doc. dr Vladimir Arsoski Docent Katedra za mikroelektroniku i tehnicku fiziku arsosk@etf.bg.ac.rs 011/3218-315 11 nastavnik doc. dr Vladimir Arsoski
doc. dr Marko Barjaktarović Docent Katedra za mikroelektroniku i tehnicku fiziku mbarjaktarovic@etf.bg.ac.rs 011/3218-442 11 nastavnik doc. dr Marko Barjaktarovic
doc. dr Milan Bebić Docent Katedra za energetske pretvarace i pogone bebic@etf.bg.ac.rs 011/3218-339 11 nastavnik doc. dr Milan Bebic
doc. dr Vesna Blagojević Docent Katedra za telekomunikacije vesna.golubovic@etf.bg.ac.rs 011/3218-304 11 nastavnik doc. dr Vesna Blagojevic
doc. dr Miloš Vujisić Docent Katedra za mikroelektroniku i tehnicku fiziku vujsa@etf.bg.ac.rs 011/3218-405 11 nastavnik doc. dr Milos Vujisic
doc. dr Pavle Vuletić Docent Katedra za racunarsku tehniku i informatiku pavle.vuletic@etf.bg.ac.rs 011/3218-392 11 nastavnik doc. dr Pavle Vuletic
doc. dr Ana Gavrovska Docent Katedra za telekomunikacije anaga777@etf.bg.ac.rs 011/3218-350 11 nastavnik doc. dr Ana Gavrovska
doc. dr Jovana Gojanović Docent Katedra za mikroelektroniku i tehnicku fiziku jovana@etf.bg.ac.rs 011/3218-309 11 nastavnik doc. dr Jovana Gojanovic
doc. dr Dušan Grujić Docent Katedra za elektroniku dusan.grujic@etf.bg.ac.rs 011/3218-311 11 nastavnik doc. dr Dusan Grujic
doc. dr Goran Dobrić Docent Katedra za elektroenergetske sisteme dobric@etf.bg.ac.rs 011/3218-327 11 nastavnik doc. dr Goran Dobric
doc. dr Đorđe Đurđević Docent Katedra za racunarsku tehniku i informatiku zorz@etf.bg.ac.rs 011/3218-385 11 nastavnik doc. dr Djordje Djurdjevic
doc. dr Radivoje Đurić Docent Katedra za elektroniku rade@el.etf.bg.ac.rs 011/3218-301 11 nastavnik doc. dr Radivoje Djuric
doc. dr Željko Đurišić Docent Katedra za elektroenergetske sisteme djurisic@etf.bg.ac.rs 011/3218-360 11 nastavnik doc. dr Zeljko Djurisic
doc. dr Miljko Erić Docent Katedra za telekomunikacije miljko.eric@etf.bg.ac.rs 011/3218-307 11 nastavnik doc. dr Miljko Eric
doc. dr Mileta Žarković Docent Katedra za elektroenergetske sisteme mileta@etf.bg.ac.rs 011/3218-340 11 nastavnik doc. dr Mileta Zarkovic
doc. dr Bratislav Iričanin Docent Katedra za primenjenu matematiku iricanin@etf.bg.ac.rs 011/3218-367 11 nastavnik doc. dr Bratislav Iricanin
doc. dr Milica Janković Docent Katedra za signale i sisteme piperski@etf.bg.ac.rs 011/3218-348 11 nastavnik doc. dr Milica Jankovic
doc. dr Kosta Jovanović Docent Katedra za signale i sisteme kostaj@etf.bg.ac.rs 011/3218-318 11 nastavnik doc. dr Kosta Jovanovic
doc. dr Nenad Jovičić Docent Katedra za elektroniku nenad@el.etf.bg.ac.rs 011/3218-405 11 nastavnik doc. dr Nenad Jovicic
doc. dr Ivana Jovović Docent Katedra za primenjenu matematiku ivana@etf.bg.ac.rs 011/3218-367 11 nastavnik doc. dr Ivana Jovovic
doc. dr Tamara Koledin Docent Katedra za primenjenu matematiku tamara@etf.bg.ac.rs 011/3218-367 11 nastavnik doc. dr Tamara Koledin
doc. dr Mladen Koprivica Docent Katedra za telekomunikacije kopra@etf.bg.ac.rs 011/3218-350 11 nastavnik doc. dr Mladen Koprivica
doc. dr Jelisaveta Krstivojević Docent Katedra za elektroenergetske sisteme j.krstivojevic@etf.bg.ac.rs 011/3218-340 11 nastavnik doc. dr Jelisaveta Krstivojevic
doc. dr Marko Krstić Docent Katedra za mikroelektroniku i tehnicku fiziku marko.krstic@etf.bg.ac.rs 011/3218-444 11 nastavnik doc. dr Marko Krstic
doc. dr Aleksandra Lekić Docent Katedra za elektroniku lekic.aleksandra@etf.bg.ac.rs 011/3218-313 11 nastavnik doc. dr Aleksandra Lekic
doc. dr Nataša Maksić Docent Katedra za telekomunikacije maksicn@etf.bg.ac.rs 011/3218-379 11 nastavnik doc. dr Natasa Maksic
doc. dr Aleksandra Marjanović Docent Katedra za signale i sisteme amarjanovic@etf.bg.ac.rs 011/3218-416 11 nastavnik doc. dr Aleksandra Marjanovic
doc. dr Goran Marković Docent Katedra za telekomunikacije gmarkovic@etf.bg.ac.rs 011/3218-305 11 nastavnik doc. dr Goran Markovic
doc. dr Nadica Miljković Docent Katedra za signale i sisteme nadica.miljkovic@etf.bg.ac.rs 011/3218-348 11 nastavnik doc. dr Nadica Miljkovic
doc. dr Bojana Mihailović Docent Katedra za primenjenu matematiku mihailovicb@etf.bg.ac.rs 011/3218-316 11 nastavnik doc. dr Bojana Mihailovic
doc. dr Dragan Mihić Docent Katedra za energetske pretvarace i pogone dragan84m@etf.bg.ac.rs 011/3218-369 11 nastavnik doc. dr Dragan Mihic
doc. dr Marko Mišić Docent Katedra za racunarsku tehniku i informatiku marko.misic@etf.bg.ac.rs 011/3218-392 11 nastavnik doc. dr Marko Misic
doc. dr Veljko Papić Docent Katedra za signale i sisteme papic@etf.bg.ac.rs 011/3218-411 11 nastavnik doc. dr Veljko Papic
doc. dr Ivan Popović Docent Katedra za elektroniku popovici@el.etf.bg.ac.rs 011/3218-365 11 nastavnik doc. dr Ivan Popovic
doc. dr Jelena Popović Božović Docent Katedra za elektroniku jelena@etf.bg.ac.rs 011/3218-310 11 nastavnik doc. dr Jelena Popovic Bozovic
doc. dr Marija Punt Docent Katedra za racunarsku tehniku i informatiku marija.punt@etf.bg.ac.rs 011/3218-392 11 nastavnik doc. dr Marija Punt
doc. dr Vladimir Rajović Docent Katedra za elektroniku rajo@el.etf.bg.ac.rs 011/3218-405 11 nastavnik doc. dr Vladimir Rajovic
doc. dr Leposava Ristić Docent Katedra za energetske pretvarace i pogone lela@etf.bg.ac.rs 011/3218-364 11 nastavnik doc. dr Leposava Ristic
doc. dr Aleksandar Savić Docent Katedra za elektroenergetske sisteme savic@etf.bg.ac.rs 011/3218-402 11 nastavnik doc. dr Aleksandar Savic
doc. dr Goran Savić Docent Katedra za elektroniku savic@el.etf.bg.ac.rs 011/3218-311 11 nastavnik doc. dr Goran Savic
doc. dr Slobodan Savić Docent Katedra za opstu elektrotehniku ssavic@etf.bg.ac.rs 011/3218-351 11 nastavnik doc. dr Slobodan Savic
doc. dr Žarko Stanisavljević Docent Katedra za racunarsku tehniku i informatiku zarko@etf.bg.ac.rs 011/3218-392 11 nastavnik doc. dr Zarko Stanisavljevic
doc. dr Koviljka Stanković Docent Katedra za mikroelektroniku i tehnicku fiziku kstankovic@etf.bg.ac.rs 011/3370-186 11 nastavnik doc. dr Koviljka Stankovic
doc. dr Predrag Stefanov Docent Katedra za elektroenergetske sisteme stefanov@etf.bg.ac.rs 011/3218-327 11 nastavnik doc. dr Predrag Stefanov
doc. dr Saša Stojanović Docent Katedra za racunarsku tehniku i informatiku stojsasa@etf.bg.ac.rs 011/3218-385 11 nastavnik doc. dr Sasa Stojanovic
doc. dr Predrag Tadić Docent Katedra za signale i sisteme tadicp@etf.bg.ac.rs 011/3218397 11 nastavnik doc. dr Predrag Tadic
doc. dr Miodrag Tasić Docent Katedra za opstu elektrotehniku tasic@etf.bg.ac.rs 011/3218-353 11 nastavnik doc. dr Miodrag Tasic
doc. dr Mladen Terzić Docent Katedra za energetske pretvarace i pogone terzic@etf.bg.ac.rs 011/3218-368 11 nastavnik doc. dr Mladen Terzic
doc. dr Jovan Trifunović Docent Katedra za energetske pretvarace i pogone jovazmaj@etf.bg.ac.rs 011/3218-374 11 nastavnik doc. dr Jovan Trifunovic
doc. dr Jelena Ćertić Docent Katedra za telekomunikacije certic@etf.bg.ac.rs 011/3218-348 11 nastavnik doc. dr Jelena Certic
doc. dr Nataša Ćirović Docent Katedra za primenjenu matematiku natasa@etf.bg.ac.rs 011/3218-367 11 nastavnik doc. dr Natasa Cirovic
doc. dr Jasna Crnjanski Docent Katedra za mikroelektroniku i tehnicku fiziku jafa@etf.bg.ac.rs 011/3218-443 11 nastavnik doc. dr Jasna Crnjanski
doc. dr Darko Šošić Docent Katedra za elektroenergetske sisteme sosic@etf.bg.ac.rs 011/3218-360 11 nastavnik doc. dr Darko Sosic
Ilija Batas-Bjelić Naucni saradnik Centar za naucnoistrazivacki rad batas@etf.bg.ac.rs 011/3370-165 41 nenastavno_osoblje Ilija Batas-Bjelic
dr Iva Batić Naucni saradnik Centar za naucnoistrazivacki rad iva@etf.bg.ac.rs 011/3218-360 41 nenastavno_osoblje dr Iva Batic
dr Andrej Savić Naucni saradnik Centar za naucnoistrazivacki rad andrej_savic@etf.bg.ac.rs 011/3218-348 41 nenastavno_osoblje dr Andrej Savic
dr Miloš Đurić Nastavnik stranog jezika Katedra za opste obrazovanje djuric@etf.bg.ac.rs 011/3218-366 11 nastavnik dr Milos Djuric
dr Dunja Živanović Nastavnik stranog jezika Katedra za opste obrazovanje dunja@etf.bg.ac.rs 011/3218-366 11 nastavnik dr Dunja Zivanovic
as. Nikola Basta Asistent Katedra za opstu elektrotehniku nbasta@etf.bg.ac.rs 011/3218-353 21 saradnik as. Nikola Basta
as. ms Marija Bežulj Asistent Katedra za elektroniku meja@etf.bg.ac.rs 21 saradnik as. ms Marija Bezulj
as. dr Miloš Bjelić Asistent Katedra za telekomunikacije bjelic@etf.bg.ac.rs 3218-361 21 saradnik as. dr Milos Bjelic
as. Danijela Branković Asistent Katedra za primenjenu matematiku danijela@etf.bg.ac.rs 011/3218-367 21 saradnik as. Danijela Brankovic
as. dr Srđan Brkić Asistent Katedra za telekomunikacije srdjan.brkic@etf.bg.ac.rs 011/3218-379 21 saradnik as. dr Srdjan Brkic
as. ms Bogdan Brković Asistent Katedra za energetske pretvarace i pogone brkovic@etf.bg.ac.rs 011/3218-364 21 saradnik as. ms Bogdan Brkovic
as. ms Maja Vukasović Asistent Katedra za racunarsku tehniku i informatiku majav@etf.bg.ac.rs 011/3218-392 21 saradnik as. ms Maja Vukasovic
as. dr Nikola Vuković Asistent Katedra za mikroelektroniku i tehnicku fiziku nvukovic@etf.bg.ac.rs 011/3218-309 21 saradnik as. dr Nikola Vukovic
as. ms Sanja Delčev Asistent Katedra za racunarsku tehniku i informatiku sanjad@etf.bg.ac.rs 011/3218-392 21 saradnik as. ms Sanja Delcev
as. ms Jelena Dinkić Asistent Katedra za opstu elektrotehniku jdinkic@etf.bg.ac.rs 011/3218-386 21 saradnik as. ms Jelena Dinkic
as. dr Dražen Drašković Asistent Katedra za racunarsku tehniku i informatiku drazen.draskovic@etf.bg.ac.rs 011/3218-392 21 saradnik as. dr Drazen Draskovic
as. ms Milan Ignjatović Asistent Katedra za mikroelektroniku i tehnicku fiziku ignjatovic@etf.bg.ac.rs 011/3218-441 21 saradnik as. ms Milan Ignjatovic
as. ms Dušan Jakovljević Asistent Katedra za mikroelektroniku i tehnicku fiziku jakovljevic@etf.bg.ac.rs 309 21 saradnik as. ms Dusan Jakovljevic
as. ms Željko Janićijević Asistent Katedra za mikroelektroniku i tehnicku fiziku zeljkoj@etf.bg.ac.rs 011/3218-186 21 saradnik as. ms Zeljko Janicijevic
as. ms Strahinja Janković Asistent Katedra za elektroniku jankovics@etf.bg.ac.rs 011/3218-405 21 saradnik as. ms Strahinja Jankovic
as. ms Milica Jevtić Asistent Katedra za energetske pretvarace i pogone m.jevtic@etf.bg.ac.rs 011/32128-328 21 saradnik as. ms Milica Jevtic
as. Milica Jovalekić Asistent Katedra za primenjenu matematiku milica@etf.bg.ac.rs 3218-367 21 saradnik as. Milica Jovalekic
as. ms Dimitrije Kotur Asistent Katedra za elektroenergetske sisteme kotur@etf.bg.ac.rs 011/3218-327 21 saradnik as. ms Dimitrije Kotur
as. dr Aleksandra Krneta Asistent Katedra za opstu elektrotehniku krneta@etf.bg.ac.rs 011/3218-353 21 saradnik as. dr Aleksandra Krneta
as. ms Katarina Milenković Asistent Katedra za racunarsku tehniku i informatiku katarina.milenkovic@etf.bg.ac.rs 011/3218-392 21 saradnik as. ms Katarina Milenkovic
as. ms Aleksandar Milić Asistent Katedra za energetske pretvarace i pogone milic.aleksandar@etf.bg.ac.rs 011/3218-368 21 saradnik as. ms Aleksandar Milic
as. ms Jovana Perović Asistent Katedra za opstu elektrotehniku jovanap@etf.bg.ac.rs 011/3218-386 21 saradnik as. ms Jovana Perovic
as. ms Vladimir Petrović Asistent Katedra za elektroniku petrovicv@etf.bg.ac.rs 011/3218-365 21 saradnik as. ms Vladimir Petrovic
as. ms Nikola Petrović Asistent Katedra za elektroniku p.z.nikola@etf.bg.ac.rs 21 saradnik as. ms Nikola Petrovic
as. ms Milana Prodanov Asistent Katedra za racunarsku tehniku i informatiku milana@etf.bg.ac.rs 011/3218-392 21 saradnik as. ms Milana Prodanov
as. ms Tomislav Rajić Asistent Katedra za elektroenergetske sisteme rajic@etf.bg.ac.rs 3218-337 21 saradnik as. ms Tomislav Rajic
as. dr Milica Savatović Asistent Katedra za primenjenu matematiku milica.makragic@etf.bg.ac.rs 011/3218-367 21 saradnik as. dr Milica Savatovic
as. ms Jelena Stojković Asistent Katedra za elektroenergetske sisteme jstojkovic@etf.bg.ac.rs 011/3218-344 21 saradnik as. ms Jelena Stojkovic
as. dr Angelina Totović Asistent Katedra za mikroelektroniku i tehnicku fiziku angie1006@etf.bg.ac.rs 011/3218-444 21 saradnik as. dr Angelina Totovic
as. ms Stefan Tubić Asistent Katedra za racunarsku tehniku i informatiku stubic@etf.bg.ac.rs 011/3218-456 21 saradnik as. ms Stefan Tubic
as. ms Filip Hadžić Asistent Katedra za racunarsku tehniku i informatiku hadzic.filip@etf.bg.ac.rs 011/3218-389 21 saradnik as. ms Filip Hadzic
as. dr Milan Čabarkapa Asistent Katedra za telekomunikacije cabmilan@etf.bg.ac.rs 011/3218-350 21 saradnik as. dr Milan Cabarkapa
as. ms Bojana Škrbić Asistent Katedra za elektroenergetske sisteme bskrbic@etf.bg.ac.rs 011/3218-341 21 saradnik as. ms Bojana Skrbic
as. ms Živojin Šuštran Asistent Katedra za racunarsku tehniku i informatiku zika@etf.bg.ac.rs 011/3218-385 21 saradnik as. ms Zivojin Sustran
Petar Atanasijević Saradnik u nastavi Katedra za mikroelektroniku i tehnicku fiziku petarat@etf.bg.ac.rs 011/3218382 21 saradnik Petar Atanasijevic
Predrag Vasilić Saradnik u nastavi Katedra za signale i sisteme vasilic@etf.bg.ac.rs 011/3218-461 21 saradnik Predrag Vasilic
Jovan Đukić Saradnik u nastavi Katedra za racunarsku tehniku i informatiku dj@etf.bg.ac.rs 011/3218-389 21 saradnik Jovan Djukic
Kristijan Žiža Saradnik u nastavi Katedra za racunarsku tehniku i informatiku ziza@etf.bg.ac.rs 011/3370-161 21 saradnik Kristijan Ziza
Kristina Josifović Saradnik u nastavi Katedra za telekomunikacije kristinajos@etf.bg.ac.rs 21 saradnik Kristina Josifovic
Vladimir Jocović Saradnik u nastavi Katedra za racunarsku tehniku i informatiku jocke@etf.bg.ac.rs 011/3218-392 21 saradnik Vladimir Jocovic
Nikola Knežević Saradnik u nastavi Katedra za signale i sisteme knezevic@etf.bg.ac.rs 011/3218-318 21 saradnik Nikola Knezevic
Đorđe Lazović Saradnik u nastavi Katedra za elektroenergetske sisteme lazovic@etf.bg.ac.rs 21 saradnik Djordje Lazovic
Milovan Majstorović Saradnik u nastavi Katedra za energetske pretvarace i pogone majstorovic@etf.bg.ac.rs 011/3218-374 21 saradnik Milovan Majstorovic
Danko Miladinović Saradnik u nastavi Katedra za racunarsku tehniku i informatiku danko@etf.bg.ac.rs 011/3218-389 21 saradnik Danko Miladinovic
Dragana Milovančević Saradnik u nastavi Katedra za racunarsku tehniku i informatiku dragana.m@etf.bg.ac.rs 011/3218-392 21 saradnik Dragana Milovancevic
Marko Mićović Saradnik u nastavi Katedra za racunarsku tehniku i informatiku micko@etf.bg.ac.rs 011/3218-392 21 saradnik Marko Micovic
Marija Novičić Saradnik u nastavi Katedra za signale i sisteme novicic@etf.bg.ac.rs 011/3218-461 21 saradnik Marija Novicic
Nikola Popović Saradnik u nastavi Katedra za signale i sisteme npopovic@etf.bg.ac.rs 011/3218-461 21 saradnik Nikola Popovic
Uroš Radenković Saradnik u nastavi Katedra za racunarsku tehniku i informatiku uki@etf.bg.ac.rs 011/3218-392 21 saradnik Uros Radenkovic
Srđan Stefanović Saradnik u nastavi Katedra za primenjenu matematiku srdjans@etf.bg.ac.rs 011/3218-367 21 saradnik Srdjan Stefanovic
Jelica Cincović Saradnik u nastavi Katedra za racunarsku tehniku i informatiku jelica@etf.bg.ac.rs 011/3218 392 21 saradnik Jelica Cincovic
Kristina Džodić Saradnik u nastavi Katedra za elektroenergetske sisteme kristinadz@etf.bg.ac.rs 011/3218-341 21 saradnik Kristina Dzodic
Tamara Šekularac Saradnik u nastavi Katedra za racunarsku tehniku i informatiku tasha@etf.bg.ac.rs 011/‎3218-392 21 saradnik Tamara Sekularac
Nebojša Vojnović Istrazivac saradnik Centar za naucnoistrazivacki rad nebojsav@etf.bg.ac.rs 42 nenastavno_osoblje Nebojsa Vojnovic
Marko Davidović Istrazivac saradnik Centar za naucnoistrazivacki rad mdavidovic@etf.bg.ac.rs 3370-144 42 nenastavno_osoblje Marko Davidovic
ms Nikola Đorđević Istrazivac saradnik Centar za naucnoistrazivacki rad djnikola@etf.bg.ac.rs 3218-328 42 nenastavno_osoblje ms Nikola Djordjevic
ms Milan Milivojević Istrazivac saradnik Centar za naucnoistrazivacki rad msmilance@etf.bg.ac.rs 42 nenastavno_osoblje ms Milan Milivojevic
ms Vladimir Petrović Istrazivac saradnik Centar za naucnoistrazivacki rad vpetrovic@etf.bg.ac.rs 011/3218-329 42 nenastavno_osoblje ms Vladimir Petrovic
Uroš Radoman Istrazivac saradnik Centar za naucnoistrazivacki rad uradoman@etf.bg.ac.rs 011/3218-328 42 nenastavno_osoblje Uros Radoman
Vladimir Čeperković Istrazivac saradnik Centar za naucnoistrazivacki rad ceperkovic@etf.bg.ac.rs 011/3218-310 42 nenastavno_osoblje Vladimir Ceperkovic
ms Jovana Babić Istrazivac pripravnik Centar za naucnoistrazivacki rad 41 nenastavno_osoblje ms Jovana Babic
Branko Lukić Istrazivac pripravnik Centar za naucnoistrazivacki rad 011/3218318 41 nenastavno_osoblje Branko Lukic