Navigation

Vukašin Gajtanović, electrical and computer engineer

The School of Electrical Engineering
Title electrical and computer engineer

Projects

Matične elektronske evidencije osiguranih lica

Type of project Komercijalni projekti sa ministarstvima i državnim organima
Head professor PhD Slavko Gajin
Business Partner REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE BEOGRAD
Beginning of realization 2005-12-30