Navigation

Vanja Ivković, electrical and computer engineer

The School of Electrical Engineering
Title electrical and computer engineer

Projects

Poslovno informacioni sistemi

Type of project Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Head professor PhD Slavko Gajin
Business Partner EPS Distribucija d.o.o Beograd
Beginning of realization 2006-01-04

Matične elektronske evidencije osiguranih lica

Type of project Komercijalni projekti sa ministarstvima i državnim organima
Head professor PhD Slavko Gajin
Business Partner REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE BEOGRAD
Beginning of realization 2005-12-30