Navigation

MA Nikola Đorđević, electrical and computer engineer

Trainee researcher on a project
Science and Research Centre

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 89_1

3218-328
Title electrical and computer science engineer, MSc

Bibliography

Papers in journals outside the SCI list

Experimental Robustness Tests of Fuzzy Logical Controller of Temperature and Temperature Slope Change in an Electric Resistance Chamber Furnace

M. Jevtić, N. Đorđević, Z. Radaković, Experimental Robustness Tests of Fuzzy Logical Controller of Temperature and Temperature Slope Change in an Electric Resistance Chamber Furnace, International Journal of Electrical Engineering and Computing, Vol. 2, No. 1, pp. 37 - 47, Jun, 2018

Authors Milica Jevtić, Nikola Đorđević, and Zoran Radaković
Year 2018
DOI https://doi.org/10.7251/IJEEC1801037J
Journal International Journal of Electrical Engineering and Computing
Volumen 2
Number 1
Page from 37
Page to 47

Kontrola temperature uljnih transformatora promenom brzine obrtanja ventilatora

N. Đorđević, D. Žakula, M. Jevtić, R. Tomašević, Z. Radaković, Kontrola temperature uljnih transformatora promenom brzine obrtanja ventilatora, TEHNIKA - ELEKTROTEHNIKA, No. 1/2016, pp. 81 - 88, Feb, 2016

Authors Nikola Đorđević, Dane Žakula, Milica Jevtić, Radojica Tomašević, and Zoran Radaković
Year 2016
Journal TEHNIKA - ELEKTROTEHNIKA
Number 1/2016
Page from 81
Page to 88

Realizacija detekcije ispada elektrodistributivne mreže u sklopu digitalnog upravljanja solarnim invertorom

N. Đorđević, S. Srdić, Z. Radaković, Realizacija detekcije ispada elektrodistributivne mreže u sklopu digitalnog upravljanja solarnim invertorom, TEHNIKA - ELEKTROTEHNIKA, No. 5/2013, pp. 910 - 916, Oct, 2013

Authors Nikola Đorđević, Srđan Srdić, and Zoran Radaković
Year 2013
Journal TEHNIKA - ELEKTROTEHNIKA
Number 5/2013
Page from 910
Page to 916

Papers from international conferences

RAZVOJ FLEKSIBILNOG HARDVERA ZA TROFAZNI INVERTOR SNAGE 11 KW PRIKLJUČEN NA MREŽU

N. Đorđević, U. Radoman, RAZVOJ FLEKSIBILNOG HARDVERA ZA TROFAZNI INVERTOR SNAGE 11 KW PRIKLJUČEN NA MREŽU, XVIII međunarodni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2019, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet, Jahorina, Bosna i Hercegovina, Mar, 2019

Authors Nikola Đorđević and Uroš Radoman
Year 2019
Publisher Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet

Realizacija fazi regulatora temperature i nagiba promene temperature u elektrootpornoj komornoj peći

M. Jevtić, N. Đorđević, Z. Radaković, Realizacija fazi regulatora temperature i nagiba promene temperature u elektrootpornoj komornoj peći, XVII međunarodni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2018, pp. 464 - 468, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet, Jahorina, Istočno Sarajevo, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, Mar, 2018

Authors Milica Jevtić, Nikola Đorđević, and Zoran Radaković
Year 2018
Publisher Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet
Page from 464
Page to 468

Digitalna kontrola paralelnog rada invertora primenom Interleaving algoritma i histerezisnog regulatora struje

N. Đorđević, Z. Radaković, Digitalna kontrola paralelnog rada invertora primenom Interleaving algoritma i histerezisnog regulatora struje, XVII međunarodni simpozijum INFOTEH-JAHORINA 2018, pp. 27 - 32, Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet, Jahorina, Istočno Sarajevo, Republika Srpska, Bosna i Hercegovina, 2018

Authors Nikola Đorđević and Zoran Radaković
Year 2018
Publisher Univerzitet u Istočnom Sarajevu, Elektrotehnički fakultet
Page from 27
Page to 32

Simulation model of Direct Torque Control with discretized voltage vector intensities

M. Rosić, M. Bebić, N. Đorđević, M. Bjekić, M. Šućurović, Simulation model of Direct Torque Control with discretized voltage vector intensities, TECHNICS AND INFORMATICS IN EDUCATION, 6th International Conference, Faculty of Technical Sciences, Čačak, May, 2016

Authors Marko Rosić, Milan Bebić, Nikola Đorđević, Miroslav Bjekić, and Marko Šućurović
Year 2016

TORQUE RIPPLE REDUCTION IN DTC WITH DISCRETIZED VOLTAGE INTENSITIES

M. Rosić, M. Bebić, N. Đorđević, B. Jeftenić, M. Bjekić, TORQUE RIPPLE REDUCTION IN DTC WITH DISCRETIZED VOLTAGE INTENSITIES, 18th INTERNATIONAL SYMPOSIUM on POWER ELECTRONICS - Ee 2015, pp. 1 - 6, Novi Sad, Oct, 2015

Authors Marko Rosić, Milan Bebić, Nikola Đorđević, Borislav Jeftenić, and Miroslav Bjekić
Year 2015
Page from 1
Page to 6

Izbor metode za praćenje tačke maksimalne snage fotonaponskih panela

S. Srdić, Z. Radaković, N. Đorđević, Izbor metode za praćenje tačke maksimalne snage fotonaponskih panela, Druga međunarodna konferencija o obnovljivim izvorima električne energije MKOIEE '13, Društvo za obnovljive izvore električne energije, Beograd, Srbija, Oct, 2013

Authors Srđan Srdić, Zoran Radaković, and Nikola Đorđević
Year 2013
Publisher Društvo za obnovljive izvore električne energije

Papers from domestic conferences

IDENTIFIKACIJA DELOVA MREŽE SA KRITIČNIM SADRŽAJEM HARMONIKA I KOMPENZACIJA REAKTIVNE SNAGE U NJIMA

N. Đorđević, Z. Radaković, IDENTIFIKACIJA DELOVA MREŽE SA KRITIČNIM SADRŽAJEM HARMONIKA I KOMPENZACIJA REAKTIVNE SNAGE U NJIMA, 33. Savetovanje CIGRE Srbija, Zlatibor, Jun, 2017

Authors Nikola Đorđević and Zoran Radaković
Year 2017

REŠENJE KOMPENZACIJE REAKTIVNE SNAGE U USLOVIMA PRISUSTVA VELIKOG UDELA NELINEARNOG OPTEREĆENJA U TOPLANI

N. Đorđević, Z. Radaković, Z. Bezbradica, N. Laketić, REŠENJE KOMPENZACIJE REAKTIVNE SNAGE U USLOVIMA PRISUSTVA VELIKOG UDELA NELINEARNOG OPTEREĆENJA U TOPLANI, 33. Savetovanje CIGRE Srbija, Zlatibor, Jun, 2017

Authors Nikola Đorđević, Zoran Radaković, Zoran Bezbradica, and Nikola Laketić
Year 2017

MOGUĆNOSTI UŠTEDE ENERGIJE KONTROLOM RASHLADNOG SISTEMA ENERGETSKIH ULJNIH TRANSFORMATORA

Z. Radaković, U. Radoman, N. Đorđević, MOGUĆNOSTI UŠTEDE ENERGIJE KONTROLOM RASHLADNOG SISTEMA ENERGETSKIH ULJNIH TRANSFORMATORA, X Jubilarno savetovanje o elektrodistributivnim mreţama Srbije sa regionalnim uĉešćem, CIRED, Vrnjačka Banja, Sep, 2016

Authors Zoran Radaković, Uroš Radoman, and Nikola Đorđević
Year 2016
Publisher CIRED
Page from R-4.11

Hardverska i softverska realizacija metode za detekciju ispada mreže na koju je priključen solarni invertor

N. Đorđević, M. Kozomara, Z. Radaković, Hardverska i softverska realizacija metode za detekciju ispada mreže na koju je priključen solarni invertor, 31. Konferencija Cigre Srbija, Zlatibor, May, 2013

Authors Nikola Đorđević, Marko Kozomara, and Zoran Radaković
Year 2013

Pregled metoda za detekciju ispada elektrodistributivne mreže na koju je priključen solarni invertor

Z. Radaković, N. Đorđević, M. Kozomara, Pregled metoda za detekciju ispada elektrodistributivne mreže na koju je priključen solarni invertor, 31. Konferencija Cigre Srbija, Zlatibor, May, 2013

Authors Zoran Radaković, Nikola Đorđević, and Marko Kozomara
Year 2013

Other papers

Metodologija i softverska podrška za utvrđivanje stanja izolacionog sistema blok transformatora

Z. Radaković, N. Đorđević, U. Radoman, D. Jačić, N. Ilić, Metodologija i softverska podrška za utvrđivanje stanja izolacionog sistema blok transformatora, 2013

Authors Zoran Radaković, Nikola Đorđević, Uroš Radoman, Dušan Jačić, and Nikola Ilić
Year 2013

Simulation, hardware implementation and testing of combined SFS and SVS methods for islanding detection

Z. Radaković, K. Marko, N. Đorđević, Simulation, hardware implementation and testing of combined SFS and SVS methods for islanding detection, 2011

Authors Zoran Radaković, Kozomara Marko, and Nikola Đorđević
Year 2011

Projects

Studija uticaja na životnu sredinu u okviru nove pravne regulative-tehnološka celina-Elektrodistributivna PD JP EPS

Type of project Ostali domaći komercijalni projekti
Head professor PhD Miomir Kostić
Business Partner DEKONTA D.O.O.
Beginning of realization 2015-10-01

Studija energetske efikasnosti elektroenergetskog sistema kompanije Kazzink u Zyrianovsk, Republika Kazahstan

Type of project Ostali međunarodni komercijalni projekti
Head professor PhD Zoran Radaković
Business Partner "ENERGOPROJEKT-ENTEL" A.D.
Beginning of realization 2016-08-25

Merenje i verifikacija stepena ustede ostvarenog posle rekonstrukcije i racionalizacije javnog osvetljenja u opstini Topola

Type of project Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Head professor PhD Miomir Kostić
Business Partner JAVNO PREDUZEĆE - DIREKCIJA ZA IZGRADNJU OPŠTINE TOPOLA J.P.
Beginning of realization 2016-10-24

Povećanje energetske efikasnosti, pouzdanosti i raspoloživosti elektrana EPS-a utvrđivanjem pogonskih dijagrama generatora i primenom novih metoda ispitivanja i daljinskog nadzora-NASTAVAK

Type of project Nauka- Projekti NIO
Head professor PhD Zoran Radaković
Business Partner MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Beginning of realization 2020-02-24