Navigation

Goran Paunović, electrical engineer

The School of Electrical Engineering
Title electrical engineer

Projects

Matične elektronske evidencije osiguranih lica

Type of project Komercijalni projekti sa ministarstvima i državnim organima
Head professor PhD Slavko Gajin
Business Partner REPUBLIČKI FOND ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE BEOGRAD
Beginning of realization 2005-12-30

Poslovno informacioni sistemi

Type of project Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Head professor PhD Slavko Gajin
Business Partner EPS Distribucija d.o.o Beograd
Beginning of realization 2006-01-04

Informac.sis.i monitoring racun.mreze NetllS

Type of project Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Head professor PhD Slavko Gajin
Business Partner EPS Distribucija d.o.o Beograd
Beginning of realization 2004-07-14

Softver za evidenciju maticnih knjiga (OpIS)

Type of project Komercijalni projekti sa lokalnim upravama
Head professor PhD Slavko Gajin
Business Partner GRADSKA UPRAVA VALJEVO
Beginning of realization 2004-05-13