Navigation

Dragoljub Arsenović

Head of technical service and maintenance
Tehcnical service and maintenance

Zgrada tehničkih fakulteta, kancelarija 40a

011/3218-388
Title car mechanic and driver

Projects

Commercial

Izrada gl. projekta katodne zaštite cevovoda 1000mm od rezervoara "Železnik" do postojećeg u ul. Stevana Filipovića

Type of project Komercijalni projekti sa ministarstvima i državnim organima
Head Branislav Bukorović, electrical engineer
Business Partner "DIREKCIJA ZA GRADJ.ZEMLJISTE I IZG.BEOGRADA" J.P.
Beginning of realization 2006-04-06