Navigation

Драгана Милованчевић, electrical and computer engineer

teaching associate
The Department of Computer Science and Information Technology

Зграда "Лола", канцеларија 916

011/3218-392
Title electrical and computer engineer
Scientific Area Computer engineering and information technology
Promotion Date December 15, 2018

Subjects

Bibliography

Papers from domestic conferences

Uporedna analiza naučne produkcije iz oblasti računarstva na Univerzitetu u Beogradu

Đ. Živanović, M. Mišić, D. Milovančević, J. Protić, Uporedna analiza naučne produkcije iz oblasti računarstva na Univerzitetu u Beogradu, XXV Скуп ТРЕНДОВИ РАЗВОЈА, pp. 241 - 244, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Копаоник, Feb, 2019

Authors Ђорђе Живановић, Марко Мишић, Драгана Милованчевић, and Јелица Протић
Year 2019
Publisher Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука
ISSN/ISBN 978-86-6022-140-9
Page from 241
Page to 244

Poređenje karakteristika kolaboracije u nastavi i nauci u oblasti računarstva na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu

D. Milovančević, M. Mišić, J. Protić, Poređenje karakteristika kolaboracije u nastavi i nauci u oblasti računarstva na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, XXV Скуп ТРЕНДОВИ РАЗВОЈА, pp. 245 - 248, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Копаоник, Feb, 2019

Authors Драгана Милованчевић, Марко Мишић, and Јелица Протић
Year 2019
Publisher Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука
ISSN/ISBN 978-86-6022-140-9
Page from 245
Page to 248

Мрежна анализа научне колаборације запослених на Електротехничком факултету у Београду на основу институционалне евиденције објављених радова

Д. Милованчевић, М. Мишић, Ј. Протић, Мрежна анализа научне колаборације запослених на Електротехничком факултету у Београду на основу институционалне евиденције објављених радова, XXIV Скуп ТРЕНДОВИ РАЗВОЈА, pp. 238 - 241, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Копаоник, Feb, 2018

Authors Драгана Милованчевић, Марко Мишић, and Јелица Протић
Year 2018
Publisher Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука
ISSN/ISBN 978-86-6022-031-0
Page from 238
Page to 241

Примена метода за анализу социјалних мрежа на моделирање линија градског превоза у Београду

К. Жижа, Д. Милованчевић, М. Мишић, Ј. Протић, Примена метода за анализу социјалних мрежа на моделирање линија градског превоза у Београду, XXIV Скуп ТРЕНДОВИ РАЗВОЈА, pp. 102 - 105, Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука, Копаоник, Feb, 2018

Authors Кристијан Жижа, Драгана Милованчевић, Марко Мишић, and Јелица Протић
Year 2018
Publisher Универзитет у Новом Саду, Факултет техничких наука
ISSN/ISBN 978-86-6022-031-0
Page from 102
Page to 105