Navigation

Bojana Ćurčić

research trainee
Science and Research Centre
Scientific Area Telecommunications
Promotion Date December 10, 2019

Subjects

Projects

Pruzanje intelektualnih usluga iz oblasti unapredjenja IKT funkcije u delu upravljanja i automatizacije IKT sistema EPS Distribucije Beograd

Type of project Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Head professor PhD Aleksandar Nešković
Business Partner EPS Distribucija d.o.o Beograd
Beginning of realization 2019-01-30

Sudsko vestacenje

Type of project Veštačenja
Head professor PhD Aleksandar Nešković
Business Partner DELHAIZE SERBIA DOO BEOGRAD
Beginning of realization 2019-05-03

Projekat za dobijanje dozvola za koriscenje radio-frekvencija sistema daljinskog upravljanja trafo stanicama u Bgd-u PD " Elektrodistribucija Beograd "

Type of project Komercijalni projekti sa javnim preduzećima
Head professor PhD Aleksandar Nešković
Business Partner "TELEGROUP" doo
Beginning of realization 2018-09-12

Choosing an optimal auction model for the sale of frequency bands for existing and new 5 G technology

Type of project Komercijalni projekti sa ministarstvima i državnim organima
Head professor PhD Aleksandar Nešković
Business Partner REGULATORNA AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE I POŠTANSKE USLUGE- RATEL
Beginning of realization 2019-05-31

Razvoj i realizacija naredne generacije sistema, uređaja i softvera na bazi softverskog radija za radio i radarske mreže-NASTAVAK

Type of project Nauka- Projekti NIO
Head professor PhD Aleksandar Nešković
Business Partner MINISTARSTVO PROSVETE, NAUKE I TEHNOLOŠKOG RAZVOJA
Beginning of realization 2020-02-24

Optical infrastructure revaluation study and proposal of a new TC transmission system CGES

Type of project Ostali međunarodni komercijalni projekti
Head professor PhD Aleksandar Nešković
Business Partner TELEGROUP DOO Podgorica
Beginning of realization 2020-09-24

Studija izvodljivosti implementacije nacionalne mreze za kontinuiranu i automatizovano pracenje znacajnih parametara iz domena zastite zivotne sredine

Type of project Projekti-Zeleni fond
Head professor PhD Aleksandar Nešković
Business Partner MINISTARSTVO ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
Beginning of realization 2018-11-19

Izradu tehnickog resenja i glavnog projekta za dobijanje dozvola za koriscenje radio-frekvencija radio -sistema za prenos govora operatora distributivbnog sistema "EPS distribucija" na distributivnom podrucju Beograd (prosirenje 2 radio sistema "MOTOROLA")

Type of project Ostali domaći komercijalni projekti
Head professor PhD Aleksandar Nešković
Business Partner "TELEGROUP" doo
Beginning of realization 2019-05-03