Navigation

Biljana Kosanović, mathematician

The School of Electrical Engineering
3218-401
Title mathematician

Projects

Softver za evidenciju maticnih knjiga (OpIS)

Type of project Komercijalni projekti sa lokalnim upravama
Head professor PhD Slavko Gajin
Business Partner GRADSKA UPRAVA VALJEVO
Beginning of realization 2004-05-13

Implementacija i održavanje informacionog sistema za domove zdravlja VEZA rz 70127

Type of project Ostali domaći komercijalni projekti
Head professor PhD Slavko Gajin
Beginning of realization 2014-04-01