Почетна arrow Факултет arrow Изборно веће

Изборно веће

Изборно веће факултета чине наставници и асистенти, који су у радном односу са најмање 70 % радног времена на Факултету. Приликом избора наставника право гласа имају само наставници у истом и вишем звању од звања у које се наставник бира.

Изборно веће:

  • доноси одлуку о расписивању конкурса за избор у звање наставника, односно сарадника;
  • утврђује предлог за избор у звање наставника;
  • врши избор у звање сарадника;
  • одређује комисију за писање реферата о кандидатима за избор у звање наставника и сарадника.

Декан је председник Изборног већа по функцији.

Kалендар одржавања седница већа

Седнице Изборног и Наставно-научног већа ће се одржавати једанпут месечно уторком (изузетно држаће се ванредне седнице које ће накнадно бити заказане) по следећем распореду:

новембар 2016 Седница се одржава у уторак 15. новембра
децембар 2016 Седница се одржава у уторак 13. децембра
јануар 2017 Седница се одржава у уторак 17. јануара
фебруар 2017 Седница се одржава у уторак 14. фебруара
март 2017 Седница се одржава у уторак 14. марта
април 2017 Седница се одржава у четвртак 11. априла
мај 2017 Седница се одржава у уторак 16. маја
јун 2017 Седница се одржава у уторак 13. јуна
јул 2017 Седница се одржава у уторак 4. јула
септембар 2017 Седница се одржава у уторак 12. септембра