Home page arrow Studying arrow Student organizations

Student organizations

Forum

Zvanični forum studenata Elektrotehničkog fakulteta je namenjen studentima svih godina fakulteta i onima koji bi to želeli da to postanu. Namena foruma je diskusija o nastavi na svim godinama studija na fakultetu, rešavanju problema studenata, uslovima upisa, studentskom organizovanju, i uopšte svemu što je vezano za studentski život.

forum:
http://forum.etf.bg.ac.rs

Studentski parlament

Studentski Parlament Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu je zvanično telo koje se bavi studentskim pitanjima, donosi stavove studenata i delegira studente u Savet fakulteta, Nastavno-naučno veće i u Univerzitetski Parlament. Sastavljen je od studenata svih godina studija i sastaje se najmanje dva puta u semestru, a po potrebi i češće. Važno je napomenuti da je Studenski Parlament, kao glavni vid studentskog organizovanja, predviđen Zakonom o visokom obrazovanju koji je stupio na snagu 2006. godine.

zvanični sajt:
http://parlament.etf.bg.ac.rs

Student prodekan

Student prodekan predstavlja verbalnu sponu između studenata i profesora zastupajući i braneći studentske interese. Jednom godišnje, na izborima bira se student (obično iskusniji sa viših godina studija) na ovu funkciju sa sedištem i kancelarijom u Dekanatu. To praktično znači da ukoliko imate izvesnih zahteva, problema, prigovora ili pritužbi na rad profesora možete zatražiti zaštitu svojih prava uz pomoć studenta prodekana.

zvanični mail:
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

Generator – zvanični časopis studenata

zvanični sajt:
http://generator.etf.bg.ac.rs

Na fakultetu postoje registrovane i aktivne sledeće studentske organizacije:

Savez studenata (SSETF)

zvanični sajt:
http://ss.etf.bg.ac.rs

Studentska unija ETF-a (SUETF)

zvanični sajt:
http://www.suetf.org
sajt komisije za nastavu i nauku (NiN SUETF):
http://forum.etf.bg.ac.rs/site

Elektron

zvanični sajt:
http://www.elektron.org.rs/

Udruženje studenata Elektrotehnike Evrope, lokalni komitet Beograd (EESTEC LC Belgrade)

zvanični sajt:
http://eestec.etf.bg.ac.rs

Bord Evropskih Studenata Tehnike - Lokalna BEST grupa Beograd

zvanični sajt:
http://best.eu.org/belgrade

IEEE studentski ogranak Beograd

zvanični sajt:
http://ieee.etf.bg.ac.rs
zvanični email:
This email address is being protected from spam bots, you need Javascript enabled to view it

Microsoft Student Partners (MSP)

zvanični sajt:
http://msp.etf.bg.ac.rs