Почетна

Упис кандидата на мастер академске студије за школску 2012/2013 годину

Новости

Молимо вас да редовно пратите обавештења на сајту.

26.10.2012.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о упису на преостала слободна места на мастер академским студијама

Заинтересовани кандидати за упис на преостала слободна места на мастер академским студијама, у статусу студенaта који се сами финансирају, могу се пријавити и уписати од понедељка, 29. октобра  до петка, 02. новембра 2012.године, у Студентском одсеку, у термину од 11 до 14 часова.

У датим роковима могу се поново уписати и студенти мастер студија којима је истекао законски рок за завршетак студија и они који су изгубили статус студента. Студенти који се поново уписују, поред докумената за пријаву,  потребно је да донесу:

 • „стари“ индекс са мастер студија који ће бити задржан у Студентском одсеку
 • стандардну факултетску молбу са испуњеним подацима из „старог“ индекса,  у којој ће навести „поновни упис на мастер академске студије“.
 • на полеђини молбе је потребно навести које предмете студенти желе да им буду признати
 • у плану студија положене предмете означити са „положен“.

Овим студентима вршиће се признавање положених испита, а на име школарине плаћаће кредите за заостале испите и 15 кредита за завршни рад. Цена кредита је 2050 динара.

Студенти који конкуришу са других Факултета или су основне студије завршили на Електротехничком факултету у Београду али прелазе са основног модула на други модул, прво се пријављују па се уписују тек по решавању њиховог статуса, са или без додатних испита. Студенти који конкуришу са завршеним основним студијама на Електротехничком факултету у Београду и не мењају модул студија се истовремено и пријављују и уписују.

За пријаву је потребно :

 • попуњена пријава за упис (добија се при пријави)
 • оверене фотокопије докумената (оригинална документа се подносе на увид):
  • диплома о завршеним основним студијама,
  • уверење о положеним испитима током основних студија, односно додатак дипломи,
  • извод из матичне књиге рођених
 • признаница на 3000 динара за пријаву за упис, на жиро рачун Електротехничког факултетаброј 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200, сврха уплате „пријава за упис“.

За упис је потребно:

 • индекс ( добија се при упису)
 • 2 фотографије формата 3,5cm х 4,5cm
 • 2 попуњена пријавна листа (образац ШВ-20)
 • - признаница о уплаћеној надокнади за Универзитет у висини од 100 динара
 • - признаница о уплаћеној надокнади за Универзитет у висини од 1500 динара на жиро рачун Електротехничког факултета број  840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200, сврха „за Универзитет“.

Школарина за самофинансирајуће студенте је 123.000 динара и плаћа се у четири једнаке рате.
Школарина за студенте са допунским испитима биће обрачуната на основу броја  кредита допунских испита, по важећој цени од 1500 динара по кредиту.

При упису обавезно је предати попуњен ПЛАН СТУДИЈА (формулар се добија на упису) где студент пријављује  изборне предмете (укупно 5 предмета), на основу правила „3 + 2“, где су најмање 3 предмета обавезно из А групе предмета уписаног модула. Преостала 2 предмета могу бити предмети А или Б групе уписаног модула, или предмети неког другог модула. Један  предмет из групе Б може се заменити са два предмета из групе општеобразовних предмета.


24.10.2012.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о упису на мастер академске студије у другом уписном року школске 2012/13.

У другом уписном року на прву годину  мастер академских  студија, у статусу самофинасирања, примљени су  кандидати:

Име и презиме Модул
1. Иван Вукашиновић Рач. техника и информатика
2. Оливера Стоиљковић Рач. техника и информатика
3. Јелена Равилић Системско инж. и радио комуникације
4. Иван Цвејић Системско инж. и радио комуникације
5. Владимир Бартоломе Електроенергетски системи
6. Зоран Пајић            Електроенергетски системи
7. Урош Радоман Енергетски претварачи и погони
8. Никола Грујић        Енергетски претварачи и погони

Следећи кандидати могу се уписати уз допунске испите:

Име и презиме Модул Допунски испити
  1. Милош Исидоровић   Системско инж. и радио комуникације 1. Обрада сигнала 1
2. Телекомуникације 2
3. Телекомуникационе мреже
4. Телекомуникације 3
5. Радио системи
6. Комутациони системи
7. Оптичке телекомуникације
8. Теорија инф. и кодови у телекомуникацијама
2. Горан Антонијевић Сигнали и системи 1. Сензори и актуатори
  3. Богдан Павловић   Рач. техника и информатика 1.Конкурентно и дистрибуирано програмирање
2. Микропроцесорски системи
3. Програмски преводиоци
4. Оперативни системи
5. Системско програмирање

Упис ће се обавити у четвртак, 25. и петак, 26. октобра 2012. године од 11 до 14 часова  у Студентском одсеку, шалтер бр. 4.

За упис је потребно:

 • индекс ( добија се при упису)
 • 2 фотографије формата 3,5cm х 4,5cm
 • 2 попуњена пријавна листа (образац ШВ-20)
 • признаница о уплаћеној надокнади за Универзитет у висини од 100 динара
 • признаница о уплаћеној надокнади за Универзитет у висини од 1500 динара
  на жиро рачун Електротехничког факултета број  840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200.

Школарина за самофинансирајуће студенте је 123.000 динара.
Школарина за студенте са допунским испитима биће обрачуната на основу броја  кредита допунских испита.

При упису обавезно је предати попуњен ПЛАН СТУДИЈА (формулар се добија на упису) где студент пријављује  изборне предмете (укупно 5 предмета), на основу правила „3 + 2“, где су најмање 3 предмета обавезно из А групе предмета уписаног модула. Преостала 2 предмета могу бити предмети А или Б групе уписаног модула, или предмети неког другог модула. Један  предмет из групе Б може се заменити са два предмета из групе општеобразовних предмета.


18.10.2012.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о другом уписном року на прву годину мастер академских студија  за школску 2012/2013. годину на Електротехничком факултету у Београду

После завршеног уписа у првом уписном  року на прву годину мастер академских студија, преостало је 110  слободних места за упис студената у статусу самофинансирања. Места за финансирање из буџета су попуњена.

Пријава кандидата је у петак, 19.X, понедељак, 22.X и у уторак 23. X 2012. године, у термину од 11 до 14 часова, у Студентском одсеку, шалтер 4.

Уз попуњену пријаву (преузети овде) подносе се следећа документа:

 • оверена фотокопија уверења о дипломирању или дипломе – оригинал на увид
 • оверена фотокопија уверења о положеним испитима или додатака дипломе – оригинал на увид
 • оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених
 • за кандидате који су основне студије завршили у иностранству потребно је приложити и оверену  фотокопију решења о признавању високошколске исправе за наставак студија – оригинал на увид
 • признаница за пријаву на конкурс (уплаћује се 3000 динара на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200)

Обавештење о примљеним кандидатима и току уписа биће објављено у среду, 23. октобра 2012. године
Молимо кандидате да прочитају и прате информације које се односе на упис и организацију мастер академских студија на сајту Факултета.

Све информације о конкурсу за упис на мастер академске студије налазе се на сајту Факултета, у опцији Упис – мастер студије .


15.10.2012.

Сва буџетска места су попуњена

Сва буџетска места су попуњена. Упис самофинансирајућих студента 16.10. и 17.10. у термину од 11 до 15 часова у Студентском одсеку.


08.10.2012.

Коначна ранг листа за упис


05.10.2012.

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о упису на прву годину мастер академских студија  за школску 2012/2013.годину
прелиминарна ранг листа

Објављујемо прелиминарну ранг листу кандидата за упис на мастер академске студије за школску 2012/13. годину. Кандидати, који испуњавају услове за упис, од редног броја 1 до 350 на ранг листи, финансираће се из буџета, а остали кандидати са ранг листе, испод ранга 350, се сами финансирају.

1. Прелиминарна ранг листа

2. Кандидати који су примљени на самофинансирање по основу већ завршеног или еквивалентираног нивоа мастер академских студија

 1. Сања Стефановић – Електроенергетски системи

3. Кандидати са допунским испитима

Име и презиме Допунски испити
Јелисавета Павловић
Софтверско инжењерство
 1. Архитектура рачунара
 2. Објектно орјентисано програмирање 1
 3. Конкуретно и дистрибуирано програмирање
 4. Оперативни системи 1
Владимир Бошковић
Софтверско инжењерство
 1. Основи рачунарске технике 2
 2. Рачунарске мреже
 3. Рачунарске основе интернета
 4. Принципи софтверског инжењерства
 5. Микропроцесорски системи
 6. Заштита података
Александра Мусић
Софтверско инжењерство
 1. Конкуретно и дистрибуирано програмирање
 2. Оперативни Системи 1
 3. Заштита података
Никола Смиљанић
Системско инжењерство и радио комуникације
 1. Обрада сигнала 1
 2. Телекомуникације 3
 3. Теорија информација и кодови у телекомуникацијама
Дуња Радишић
Системско инжењерство и радио комуникације
 1. Обрада сигнала 1
 2. Телекомуникације 3
 3. Радио системи
 4. Комутациони системи
Младен Драгићевић
Системско инжењерство и радио комуникације
 1. Обрада сигнала 1
 2. Телекомуникације 2
 3. Телекомуникационе мреже
 4. Телекомуникације 3
 5. Радио системи
 6. Комутациони системи
 7. Оптичке телекомуникације
 8. Теорија информација и кодови у телекомуникацијама
Милош Петровић
Рачунарска техника и информатика
 1. Микропроцесорски системи
 2. Конкурентно и дистрибуирано програмирање
Бојан Марковић
Рачунарска техника и информатика
 1. Конкуретно и дистрибуирано програмирање
 2. Микропроцесорски системи
 3. Рачунарске мреже
 4. Системско програмирање
 5. Програмски преводиоци

Примедбе на прелиминарну ранг листу послати закључно са 07.10.2012. године на мејл Ова адреса је заштићена од робота. Потребан вам је Јава-скрипта да би сте је видели.

Коначна ранг листа ће бити објављена 08.10.2012. године у 12 часова.

Упис, за кандидате који су стекли право уписа на терет буџета, закључно са рангом 350,  обавиће се 08., 09., 10., 11. и 12. октобра 2012. године, у термину од 11 до 15 часова у Студентском одсеку.

Кандидати који се налазе испод 350 места могу се уписати у статусу самофинансирања у истим терминима, или могу сачекати са уписом до 15. октобра 2012. године због евентуалног померања буџетске црте. Кандидати са листе, који још увек нису дипломирали, морају дипломирати до 10. октобра и уписати се најкасније  до 12. октобра 2012. године, када ће бити завршен први уписни рок.

За упражњена и преостала места расписаће се нови конкурс који ће трајати од 16. до 19.октобра 2012. године. На том конкурсу могу конкурисати само студенти који су дипломирали и нису били уписани на мастер академске студије на Електротехничком факултету у Београду.

15.10.2012. године је упис преосталих буџетских  и самофинансирајућих места по ранг листи.  Сви заинтересовани кандидати морају бити присутни у 11 часова у Студентском одсеку, због евентуалне прозивке по ранг листи.

За упис је потребно:

 • индекс се добија на упису
 • два попуњена пријавна листа (образац ШВ-20)
 • две фотографије формата 3,5 х 4,5 cm
 • признаница о уплаћеној надокнади за Универзитет у висини од 100  динара на жиро рачун Електротехничког факултета број
  840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200,  сврха уплате „за Универзитет“
 • извод из матичне књиге рођених
 • оверене фотокопија уверења о дипломирању или дипломе – оригинал на увид
 • оверена фотокопија уверења о положеним испитима или додатака дипломе – оригинал на увид

Самофинансирајући и студенти са допунским испитима поред тога доносе и
признаницу о уплаћеној надокнади за Универзитет у висини од 1.500 динара на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200, сврха уплате „за Универзитет“

Самофинансирајћи студенти и студенти са допунским испитима школарину плаћају у четири једнаке рате, по динамици која је објављена на сајту.

Школарина за самофинансирајуће студенте је 123.000.00рсд.

Школарина за студенте са допунским испитима биће обрачуната на основу броја и кредита допунских испита.

При упису обавезно је предати попуњен ПЛАН СТУДИЈА (преузети формулар), где студент пријављује  изборне предмете (укупно 5 предмета), на основу правила „3 + 2“, где су најмање 3 предмета обавезно из А групе предмета уписаног модула. Преостала 2 предмета могу бити предмети А или Б групе уписаног модула, или предмети неког другог модула. Један  предмет из групе Б може се заменити са два предмета из групе општеобразовних предмета.


27.09.2012.

Моле се кандидати да пажљиво прочитају услове за упис на поједине модуле мастер академских студија Електротехника и рачунарство на Електротехничком факултету у Београду.

Кандидати који немају директну проходност на модул који желе да упишу, односно по правилима могу им бити прописани додатни испити, у обавези су да свој избор модула пријаве на мејл Ова адреса је заштићена од робота. Потребан вам је Јава-скрипта да би сте је видели. најкасније до 01.10.2012. године.

Кандидати који имају директну проходност ће избор модула урадити приликом уписа. Ако се на упису установи да кандидат нема директну проходност, а није пријавио избор модула, биће брисан са листе.

02.10.2012. године ће бити одржана седница Комисије за студије II степена на којој ће се утврдити прелиминарна ранг листа, која ће бити објављена 04.10.2012. године.

Упис ће почети 08.10.2012. године и трајати до 12.10.2012. године.


Услови за упис на поједине модуле мастер академских студија Електротехника и рачунарство на Електротехничком факултету у Београду

Приликом избора појединих модула кандидати могу имати директну проходност, без полагања допунских испита, могу им бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

Кандидат који треба да полаже допунске испите условно се уписује.

Студент који је условно уписан може студирати само у статусу самофинансирајућег студента и у обавези је да положи све допунске испите у току једне школске године.

Када студент који је условно уписан положи све допунске испите, у обавези је да у наредне две школске године положи све испите и одбрани мастер рад.

1. Кандидати који нису завршили основне академске студије на Електротехничком факултету у Београду

Кандидати који су основне академске студије завршили на неком другом факултету немају директну проходност на мастер академске студије на Електротехничком факултету у Београду. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

2. Кандидати који су завршили основне академске студије на Електротехничком факултету у Београду на студијском програму Електротехника и рачунарство.

2.1 Модул Аудио и видео технологије

2.1.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Телекомуникације и информационе технологије, без обзира на смер, имају директну проходност. Немају допунских испита.
2.1.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Телекомуникације и информационе технологије имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

2.2 Модул Биомедицински и еколошки инжењеринг

2.2.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Физичка електроника имају директну проходност. Немају допунских испита.
2.2.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на мдодулу који није Физичка електроника имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

2.3 Модул Електроенергетски претварачи

2.3.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Енергетика, без обзира на смер, имају директну проходност. Немају допунских испита.
2.3.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Енергетика немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

2.4 Модул Електроенергетски системи

2.4.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Енергетика, без обзира на смер, имају директну проходност. Немају допунских испита.
2.4.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Енергетика немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

2.5 Модул Електроника

2.5.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Електроника имају директну проходност. Немају допунских испита.
2.5.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Електроника имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

2.6 Модул Микроталасна техника

2.6.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Телекомуникације и информационе технологије, без обзира на смер, имају директну проходност. Немају допунских испита.
2.6.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Телекомуникације и информационе технологије имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

2.7 Модул Наноелектроника, оптоелектроника и ласерска техника

2.7.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Физичка електроника имају директну проходност. Немају допунских испита.
2.7.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Физичка електроника имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

2.8 Модул Примењена математика

Кандидати који су завршили основне академске студије на било којем модулу имају директну проходност. Немају допунских испита.

2.9 Модул Рачунарска техника и информатика

2.9.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Рачунарска техника и информатика имају директну проходност. Немају допунских испита.
2.9.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Рачунарска техника и информатика имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

2.10 Модул Сигнали и системи

2.10.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Сигнали и системи имају директну проходност. Немају допунских испита.
2.10.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Сигнали и системи имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

2.11 Модул Системско инжењерство и радио комуникације

2.11.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Телекомуникације и информационе технологије, без обзира на смер, имају директну проходност. Немају допунских испита.
2.11.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Телекомуникације и информационе технологије немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити.

2.12 Модул Софтверско инжењерство

2.12.1 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу Рачунарска техника и информатика имају директну проходност. Немају допунских испита.
2.12.2 Кандидати који су завршили основне академске студије на модулу који није Рачунарска техника и информатика имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

3. Кандидати који су завршили основне академске студије на Електротехничком факултету у Београду на студијском програму Софтверско инжењерство

3.1 Модул Аудио и видео технологије

----

3.2 Модул Биомедицински и еколошки инжењеринг

Кандидати имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

3.3 Модул Електроенергетски претварачи

Кандидати немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

3.4 Модул Електроенергетски системи

Кандидати немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

3.5 Модул Електроника

Кандидати немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

3.6 Модул Микроталасна техника

----

3.7 Модул Наноелектроника, оптоелектроника и ласерска техника

Кандидати имају директну проходност али у договору са руководиоцем модула бирају предмете на мастер студијама. Немају допунских испита.

3.8 Модул Примењена математика

Кандидати имају директну проходност. Немају допунских испита.

3.9 Модул Рачунарска техника и информатика

Кандидати имају директну проходност. Немају допунских испита.

3.10 Модул Сигнали и системи

Кандидати немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

3.11 Модул Системско инжењерство и радио комуникације

Кандидати немају директну проходност. Студијски програм сваког кандидата се посебно анализира и кандидатима могу бити прописани допунски испити, или одбијена пријава за упис.

3.12 Модул Софтверско инжењерство

Кандидати имају директну проходност. Немају допунских испита.


21.09.2012.

Спискови кандидата који су конкурисали на мастер академске студије

Моле се сви кандидати који су конкурисали да провере да ли се налазе на списковима.

Ако се неки кандидат не налази на списковима потребно је да до 24.09.2012. достави своја документа са којима је конкурисао на мејл Ова адреса је заштићена од робота. Потребан вам је Јава-скрипта да би сте је видели.

Електротехнички факултет Универзитета у Београду у школској 2012/2013. години уписује студенте у прву годину мастер академских студија на студијски програм Електротехника и рачунарство, на следећа изборна подручја (модуле):

 1. Аудио и видео технологије
 2. Биомедицински и еколошки инжењеринг
 3. Електронику
 4. Електроенергетске системе
 5. Енергетске претвараче и погоне
 6. Микроталасну технику
 7. Наноелектронику, оптоелектронику и ласерску технику
 8. Примењену математику
 9. Рачунарску технику и информатику
 10. Сигнале и системе
 11. Системско инжењерство и радио комуникације
 12. Софтверско инжењерство

I Општи услови конкурса

 1. У прву годину мастер академских студија, које имају 60 ЕСПБ бодова, може се уписати лице:
  • које је завршило одговарајуће основне академске студије на Електротехничком или неком другом сродном факултету остваривши 240 ЕСПБ бодова;
  • стекло високо образовање на овом Факултету, по прописима који су важили до дана ступања на снагу Закона о високом образовању, у трајању од 8 семестара.
 2. Право учешћа на конкурсу немају кандидати који су били уписани или су уписани на мастер академске студије на Електротехничком факултету у Београду.
 3. Веће Факултета утврђује, на предлог катедре одговорне за одговарајући модул, који су студијски програми и модули у оквиру студијског програма основних академских студија одговарајући за наставак студија на студијском програму дипломских академских студија Електротехника и рачунарство, односно модулу студијског програма.
 4. Програми су направљени за студенте који су завршили основне студије на одговарајућим одсецима Електротехничког факултета. За све остале кандидате могу се дефинисати додатни диференцијални испити у зависности од програма њихових основних студија.
 5. По завршетку мастер академских студија на Електротехничком факултету стиче се академски назив мастер инжењер електротехнике и рачунарства.
 6. Редослед кандидата за упис на дипломске академске студија утврђује се на основу чл. 48 Правилника о основним и мастер студијама (Измене правилника).

II Студијски програм

 1. У оквиру мастер академских студија бира се 5 курсева (предмета) који носе укупно 30 ЕСПБ. Уколико правилима модула није другачије одређено, курсеви имају по 5 часова недељно и носе по 6 ЕСПБ. Израда дипломског - мастер рада носи додатних 30 бодова.
 2. У оквиру сваког модула дата је листа предмета, од којих студент уписан на тај модул мора да одабере најмање три.
 3. Уколико правилима модула није другачије одређено, преостала два предмета могу се бирати са листе истог или било ког другог модула. При томе, уколико руководилац модула то одобри, један од та два предмета може се заменити са два курса из групе Општеобразовни предмети, који носе по 3 ЕСПБ.
 4. Понуда изборних предмета по модулима се ажурира сваке школске године са циљем да се прате кретања у струци. Факултет задржава право да на почетку сваког семестра донесе одлуку за које предмете ће се организовати настава, на основу интересовања кандидата и расположивих ресурса.
 5. Уколико је студент током основних студија положио неки од предмета са листе као изборни, па су му ЕСПБ бодови за тај предмет додељени у оквиру предвиђених 240 ЕСПБ за основне студије, он не може поново изабрати тај предмет на мастер академским студијама. Уколико је предмет положен као факултативни, па бодови за тај предмет нису додељени у оквиру предвиђених 240 ЕСПБ, он се може признати на мастер академским студијама.
 6. Административна процедура везана за пријављивање, израду и одбрану дипломског (мастер) рада је дефинисана Правилником о основним и мастер студијама (Измене правилника).

III Упис страних студената

Страни држављанин може се уписати на студијски програм под истим условима као и домаћи држављанин, осим што плаћа школарину.

Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да факултету поднесе доказе да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;

Држављанин Србије који је завршио претходно образовање или део образовања у иностранству може да се упише на студијски програм ако му се призна стечена страна школска односно високошколска исправа у складу са законом и посебним општим актом Универзитета. Уколико поступак нострификације није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току.

IV Школарина

Висина школарине за самофинансирајуће студенте дипломских академских студија износи 123.000,00 динара.
Висина школарине за стране држављане студенте дипломских академских студија износи 2.500,00 ЕУР-а.
Школарина се може платити у четири једнаке рате.

V Конкурсни рокови

Пријаве на конкурс за упис студената на мастер академске студије примају се од 27.08 до 15.09.2012.

Прочитајте комплетну вест на сајту Универзитета.

Линк за веб пријаву: https://webserver.rcub.bg.ac.rs/prijava-mastera/faces/prijava1.jsp

VI Остале одредбе

 1. У првом конкурсном року могу да конкуришу само кандидати који нису били уписани на мастер академске студије на Електротехничком факултету.
 2. У првом конкурском року могу да конкуришу и кандидати који нису завршили основне академске студије. Кандидати који конкуришу на овај начин ће бити рангирани на основу свог тренутног успеха, а да би се уписали морају да заврше основне студије до 10.10.2012. године.

VII Напомена

О упису на евентуална преостала места, после првог конкурсног рока, биће накнадно објављено обавештење.