Početna arrow Studiranje arrow Doktorske akademske studije arrow Akreditacija 2007

Related Items

Opšteobrazovni predmeti

Šifra Naziv predmeta Angažovani nastavnici
DS2FJ Francuski jezik mr Tanja Dinić, nastavnik stranog jezika, Saobraćajni fakultet
DS2NJ Nemački jezik mr Nina Polovina, nastavnik stranog jezika, Saobraćajni fakultet
DS2RJ Ruski jezik
DS2EJ Engleski jezik dr Miloš Đurić
DS2UNR Uvod u naučni rad dr Zoran Popović,
naučni savetnik Instituta za fiziku
DS2K Komunikologija dr Divna Vuksanović, 
red. prof. Fakulteta dramskih umetnosti
DS2ITT Inovacije, transfer tehnologije i zaštita intelektualne svojine 1) Dr Nebojša Romčević,
naučni savetnik Instituta za fiziku
Svi predmeti imaju po 6 časova predavanja i svaki predmet nosi 6 ESPB

1) Ovaj predmet se može izabrati od školske 2013/14. godine.