Home page arrow Studying arrow Current account

Current Account

Ažurirano: 30.09.2011.

ŽIRO RAČUN ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA
UNIVERZITETA U BEOGRADU

840-1438666-48

Primalac: SOP.PRI.ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET BEOGRAD

Svrha uplate, model i poziv na broj:

Svrha uplate Poziv na broj
za prijemni ispit 97 26800

Za osnovne, osnovne akademske i master akademske studije:

Svrha uplate Poziv na broj
uverenja, potvrde, prijava diplomskog/završnog rada i slične naknade 97 89100

Način uplate školarine i prijave ispita možete pogledati na studentskim servisima.

Osnovne, osnovne akademske studije (Softversko inženjerstvo):

Svrha uplate Poziv na broj
uverenja, potvrde, prijava diplomskog/završnog rada i slične naknade 97 77201

Način uplate školarine i prijave ispita možete pogledati na studentskim servisima.

Za magistarske i specijalističke studije:

Svrha uplate Poziv na broj
školarina, potvrde, uverenja 97 71300

Za doktorske studije:

Svrha uplate Poziv na broj
potvrde, uverenja 97 62400

Način uplate školarine i prijave ispita možete pogledati na studentskim servisima.

Ostale uplate:

Svrha uplate Poziv na broj
stručni ispiti 97 53500
nostrifikacija diploma 97 44600
sticanje naučnog zvanja 97 35700