Почетна arrow Студирање arrow Ценовник

Ценовник

Решење Декана Електротехничког факултета у Београду за накнаде за услуге које се пружају студентима.

Напомене:

  • К означава збир кредита за предмете који се уписују.

ШКОЛАРИНЕ ЗА ШКОЛСКУ 2015/16

  Држављани Србије Страни држављани Настава на
енглеском језику
Основне академске студије Електротехника и рачунарство 108.000 2.000 €  
Основне академске студије Софтверско инжењерство 243.500 3.000 €  
Мастер академске студије Електротехника и рачунарство 147.000 2.500 €  
Докторске академске студије Електротехника и рачунарство 259.200 4.000 € 10.000 €
Основне академске студије Електротехника и рачунарство Први пут уписани предмети 1800×К 33×К €  
Основне академске студије Електротехника и рачунарство Обновљен упис предмета 1200×К 22×К €  
Основне академске студије Електротехника и рачунарство Обновљен упис дипломског рада и праксе

Не наплаћује се

Основне академске студије Софтверско инжењерство Први пут уписани предмети 4058×К 50×К €  
Основне академске студије Софтверско инжењерство Обновљен упис предмета 4058×К 50×К €  
Основне академске студије Софтверско инжењерство Обновљен упис дипломског рада и праксе

Не наплаћује се

Основне студије Електротехнички одсеци (поновљена година - генерација 2005 и старије) 36.000 700 €  
Основне студије Одсек за софтверско инжењерство (поновљена година - генерација 2005 и старије) 81.167 1.000 €  
Мастер академске студије Електротехника и рачунарство Први пут уписани предмети 2450×К 42×К €  
Мастер академске студије Електротехника и рачунарство Обновљен упис предмета 1633×К 28×К €  
Мастер академске студије Електротехника и рачунарство Обновљен упис мастер рада

Не наплаћује се

Докторске академске студије Електротехника и рачунарство Први пут уписани предмети 4320×К 67×К € 167×К €
Докторске академске студије Електротехника и рачунарство Обновљен упис предмета

Не наплаћује се

ОСТАЛЕ НАКНАДЕ ЗА ВАНРЕДНЕ УСЛУГЕ НА ЗАХТЕВ СТУДЕНТА

ЗА ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ

Назив Цена
Пријава испита који се пријављује до три пута  (по испиту) Не наплаћује се
Пријава испита који је пријављиван више од три пута (по испиту) 1.000
Поништавање испита (по испиту)   1.100
Пријава испита или колоквијума после предвиђеног рока (по испиту)   1.500
Пријава предмета после предвиђеног рока (по предмету) 2.000
Надокнада једне лабораторијске вежбе неодрађене у предвиђеном термину 1.000
Упис школске године после предвиђеног рока            3.500
Издавање дипломе, додатка дипломе (укључује уверење о дипломирању и списак положених испита) 5.000
Издавање дупликата дипломе, додатка дипломе 5.000

ЗА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ:

Назив Цена
Пријава испита који се пријаљује до три пута (по испиту) Не наплаћује се
Пријава испита који је пријављиван више од три пута (по испиту) 1.000
Поништавање испита (по испиту) 1.100
Пријава испита или колоквијума после предвиђеног рока (по испиту)   1.650
Пријава предмета после предвиђеног рока (по предмету) 2.000
Надокнада једне лабораторијске вежбе неодрађене у предвиђеном термину 1.000
Упис школске године после предвиђеног рока            3.500
Допунски испити 1500×К
Издавање дипломе, додатка дипломе (укључује уверење о дипломирању и списак положених испита) 5.000
Издавање дупликата дипломе, додатка дипломе 5.000

ЗА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ:

Назив Цена
Пријава испита Не наплаћује се
Упис школске године после предвиђеног рока            3.500
Допунски испити 2000×К
Издавање дипломе и додатка дипломе са промоцијом
(укључује уверење о дипломирању и списак положених испита)
20.000
Издавање дупликата дипломе, додатка дипломе 10.000

ЗА СВЕ НИВОЕ СТУДИЈА:

Назив Цена
Уверење о статусу студента Не наплаћује се
Уверење о положеним испитима студентима 500
Овера плана и програма 3.000
Остала уверења и потврде 800
Издавање дупликата индекса 3.000
Испис са Факултета 2.500

НАКНАДЕ ЗА ПРИЗНАВАЊЕ СТРАНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ ИСПРАВА РАДИ ЗАПОШЉАВАЊА:

  Држављани Србије Страни држављани
Диплома основних студија 24.000 48.000
Диплома мастер, магистарских и специјалистичких студија 36.000 72.000
Диплома докторских студија 54.000 108.000

НАКНАДЕ ЗА СТИЦАЊЕ НАУЧНИХ ЗВАЊА:

Назив Цена
Истраживач сарадник 30.000
Научни сарадник 40.000
Виши научни сарадник 50.000
Научни саветник 60.000

ДОДАТНЕ НАКНАДЕ ЗА СТУДЕНТЕ ПО СТАРОМ ЗАКОНУ:

Назив Цена
Пријава испита по истеку апсолвентског стажа (по испиту) 1.500
Пријава и одбрана дипломског испита по истеку апсолвентског стажа 3.000
Подношење молбе за прелаз на Наставни план 0005 по истеку апсолвентског  стажа 10.000

НАКНАДЕ ЗА МАГИСТАРСКЕ ТЕЗЕ ПО СТАРОМ ЗАКОНУ:

  Држављани Србије Страни држављани
Преглед и оцена тезе 25.000 1.000 €
Поновна пријава теме 35.000 1.000 €
Одбрана тезе 25.000 1.000 €
Издавање магистарске дипломе и дупликата 15.000 300 €

НАКНАДЕ ЗА ДОКТОРСКЕ ДИСЕРТАЦИЈЕ ПО СТАРОМ ЗАКОНУ:

  Држављани Србије Страни држављани
Пријава теме докторске дисертације 70.000 2.000 €
Поновна пријава теме докторске дисертације 40.000 2.000 €
Преглед и оцена докторске дисертације 70.000 2.000 €
Одбрана докторске дисертације 70.000 2.000 €
Издавање дипломе са промоцијом 20.000 500 €

НАКНАДЕ ЗА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СТУДИЈЕ (пре 2006/07.):

Назив Цена
Пријава теме специјалистичког рада   20.000
Преглед и оцена специјалистичког рада 30.000
Одбрана специјалистичког рада 30.000
Издавање специјалистичке дипломе и дупликата 15.000

НАКНАДЕ ЗА БИВШЕ СТУДЕНТЕ:

Назив Цена
Уверење о положеним испитима 1.500
Потврда о еквиваленцији права дипломираних студената по петогодишњем програму са правима мастера 3.000
Овера плана и програма 4.000
Остала уверења и потврде 1.000

НАКНАДЕ ЗА СТУДЕНТЕ КОЈИ ДОЛАЗЕ СА ДРУГИХ ФАКУЛТЕТА:

Назив Цена
Признавање стране вискошколске исправе ради наставка образовања (ради се на Универзитету) 10.000
Подношење захтева за прелазак са другог Факултета 5.000
Признавање испита са другог Факултета (по испиту) основне академске студије 2.500
Признавање испита са другог Факултета (по испиту) мастер академске студије 3.000
Признавање испита са другог Факултета (по испиту) докторске академске студије 3.500

ДЕКАН
Електротехничког факултета
Проф. др Бранко Ковачевић