Почетна arrow Почетна

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА КОРИСНИКЕ СТУДЕНТСКИХ КРЕДИТА И СТИПЕНДИЈА

Студенти којима је први пут ододбрен студентски кредит, дужни су да најкасније до 01.02.2018. године доставе у Студентску службу попуњен и оверен Образац бр.6 - ИЗЈАВУ ЖИРАНТА, копију или очитану личну карту жиранта и МЕНИЦУ попуњену према упутству са полеђине Обрасца бр.6.

Образац бр.6 можете преузети у Студентској служби или да одштампате са сајта studenti.unicreditbank.rs .

Студенти којима је први пут одобрен студентски кредит или стипендија, у обавези су да отворе студентски текући рачун у UniCredit Банци, на који ће се вршити уплата.