Početna arrow News

Upis na master akademske studije u drugom upisnom roku u školskoj 2017/18. godini

I                Objavljujemo listu kandidata za upis na prvu godinu master akademskih studija u drugom upisnom roku za školsku 2017/2018. godinu, koji se mogu upisati u statusu samofinansiranja

Lista primljenih  kandidata

II              Kandidati uslovno primljeni na master akademske studije uz polaganje dopunskih ispita:

Modul: Softversko inženjerstvo

 

Ime i prezime                                 

Završen fakultet

Dopunski ispiti

1.

Aleksandar (Branislav) Karastojanović

Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije - MEF

1. Konkurentno i distribuirano programiranje

2. Algoritmi i struktura podataka 1

3. Zaštita podataka

4. Mikroprocesorski sistemi

5. Performanse računarskih sistema

6. Objektno orijentisano programiranje 2

7. Programski prevodioci 1

2.

Srđan (Žarko) Dobrota

Džon Nezbit Univerzitet – Fakultet za kompjuterske nauke

1. Konkurentno i distribuirano programiranje

2. Mikroprocesorski sistemi

3. Performanse računarskih sistema

4. Zaštita podataka

5. Objektno orijentisano programiranje 2

6. Programski prevodioci 1

 

Modul: Signali i sistemi

 

Ime i prezime                                 

Završen fakultet

Dopunski ispiti

1.

Nikola (Tomislav) Savk

Vojna Akademija

1.Stohastički sistemi i estimacija

2. Senzori i aktuatori

 

Modul: Računarska tehnika i informatika

 

Ime i prezime                                 

Završen fakultet

Dopunski ispiti

1.

Miloš (Boško) Dražeta

Fakultet za primenjeni menadžment, ekonomiju i finansije - MEF

1.Konkurentno i distribuirano programiranje

2. Algoritmi i struktura podataka

3. Osnovi računarske tehnike 2

4. Arhitektura i organizacija računara 1

5. Performanse  računarskih sistema

6. Računarski VLSI sistemi

7. Mikoprocesorski sistemi

8. Programski prevodioci 1

9. Sistemski softver

 

Upis će se obaviti  u sredu, 25. oktobra i u četvrtak, 26. oktobra 2017. godine u terminu od 11 do 13 časova, u Studentskom odseku.

Pri upisu obavezno je predati popunjen PLAN STUDIJA. Molimo studente da pri izboru predmeta provere pravila biranja na modulima (sajt Fakulteta, opcija Studiranje - Master studije - Akreditacija 2013, http://www.etf.bg.ac.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=2008&Itemid=220 )

Za studente koji su već bili upisani na master studije i izgubili status studenta u Planu studija, za položene ispite navode naznaku „položen“.

Školarina za samofinansirajuće studente koji se prvi put upisuju u prvu godinu master studija, iznosi 147.000,00 dinara i može se platiti u četiri jednake rate. Prva rata u iznosu od 36.750 uplaćuje se prilikom upisa.

Za studente sa dopunskim ispitima školarina je uvećana za iznos za dopunske ispite. Školarina za dopunske ispite se obračunava prema broju ESPB za dopunski ispit po ceni od 1.800 dinara po kreditu

Kandidati koji su već bili upisani i izgubili status studenta i ponovo upisuju master akademske studije, a imaju položene ispite i ostvareno manje od 30 ESPB bodova, pri upisu uplaćuju 7000 dinara na ime ponovnog upisa i priznavanja ispita, a školarina će im biti određena na osnovu preostalih kredita za nepoložene ispite i za master rad, što će videti na svojim servisima po obavljenom upisu. Školarina se može platiti u četiri rate, a rok za plaćanje prve rate školarine je 31. oktobar 2017. preko studentskih servisa.

III            Upis prijavljenih kandidata koji su već bili upisani i izgubili status studenta i ponovo upisuju master akademske studije, a imaju položene ispite i ostvarenih 30 ESPB bodova, obaviće se  do petka 27. oktobra  2017. godine u Studentskom odseku od 11 do 13 časova. Ovi kandidati se ne nalaze na rang listi i upisuju se van upisne kvote.

Detaljnije možete pogledati na linku Upis/ Master studije