Почетна arrow Вести

Упис на мастер академске студије у другом уписном року у школској 2017/18. години

I                Објављујемо листу кандидата за упис на прву годину мастер академских студија у другом уписном року за школску 2017/2018. годину, који се могу уписати у статусу самофинансирања

Листа примљених  кандидата

II              Кандидати условно примљени на мастер академске студије уз полагање допунских испита:

Модул: Софтверско инжењерство

 

Име и презиме                                 

Завршен факултет

Допунски испити

1.

Александар (Бранислав) Карастојановић

Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије - МЕФ

1. Конкурентно и дистрибуирано програмирање

2. Алгоритми и структура података 1

3. Заштита података

4. Микропроцесорски системи

5. Перформансе рачунарских система

6. Објектно оријентисано програмирање 2

7. Програмски преводиоци 1

2.

Срђан (Жарко) Доброта

Џон Незбит Универзитет – Факултет за компјутерске науке

1. Конкурентно и дистрибуирано програмирање

2. Микропроцесорски системи

3. Перформансе рачунарских система

4. Заштита података

5. Објектно оријентисано програмирање 2

6. Програмски преводиоци 1

 

Модул: Сигнали и системи

 

Име и презиме                                 

Завршен факултет

Допунски испити

1.

Никола (Томислав) Савкић

Војна Академија

1.Стохастички системи и естимација

2. Сензори и актуатори

 

Модул: Рачунарска техника и информатика

 

Име и презиме                                 

Завршен факултет

Допунски испити

1.

Милош (Бошко) Дражета

Факултет за примењени менаџмент, економију и финансије - МЕФ

1.Конкурентно и дистрибуирано програмирање

2. Алгоритми и структура података

3. Основи рачунарске технике 2

4. Архитектура и организација рачунара 1

5. Перформансе  рачунарских система

6. Рачунарски VLSI системи

7. Микопроцесорски системи

8. Програмски преводиоци 1

9. Системски софтвер

 

Упис ће се обавити  у среду, 25. октобра и у четвртак, 26. октобра 2017. године у термину од 11 до 13 часова, у Студентском одсеку.

При упису обавезно је предати попуњен ПЛАН СТУДИЈА. Молимо студенте да при избору предмета провере правила бирања на модулима (сајт Факултета, опција Студирање - Мастер студије - Акредитација 2013, http://www.etf.bg.ac.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=2008&Itemid=220 )

За студенте који су већ били уписани на мастер студије и изгубили статус студента у Плану студија, за положене испите наводе назнаку „положен“.

Школарина за самофинансирајуће студенте који се први пут уписују у прву годину мастер студија, износи 147.000,00 динара и може се платити у четири једнаке рате. Прва рата у износу од 36.750 уплаћује се приликом уписа.

За студенте са допунским испитима школарина је увећана за износ за допунске испите. Школарина за допунске испите се обрачунава према броју ЕСПБ за допунски испит по цени од 1.800 динара по кредиту

Кандидати који су већ били уписани и изгубили статус студента и поново уписују мастер академске студије, а имају положене испите и остварено мање од 30 ЕСПБ бодова, при упису уплаћују 7000 динара на име поновног уписа и признавања испита, а школарина ће им бити одређена на основу преосталих кредита за неположене испите и за мастер рад, што ће видети на својим сервисима по обављеном упису. Школарина се може платити у четири рате, а рок за плаћање прве рате школарине је 31. октобар 2017. преко студентских сервиса.

III            Упис пријављених кандидата који су већ били уписани и изгубили статус студента и поново уписују мастер академске студије, а имају положене испите и остварених 30 ЕСПБ бодова, обавиће се  до петка 27. oктобра  2017. године у Студeнтском одсеку од 11 до 13 часова. Ови кандидати се не налазе на ранг листи и уписују се ван уписне квоте.

Детаљније можете погледати на линку Упис/ Мастер студије