Почетна arrow Вести

Обавештење о другом уписном року на прву годину мастер академских студија за школску 2017/18. годину

После завршеног уписа у првом уписном року на прву годину мастер академских студија, преостало је 37 слободних места за упис студената у статусу самофинансирања.

Места за финансирање из буџета су попуњена.

Пријава кандидата је у среду, 18. октобра и у четвртак, 19. октобра 2017. године, у термину од 11 до 13 часова, у Студентском одсеку, шалтер 4.

Ближе услове уписа на мастер студије можете прочитати у тексту објављеног конкурса за упис у школској 2017/18. години, на сајту Факултета, опција Упис/Мастер студије.

Уз попуњен пријавни лист подносе се следећа документа:

 • оверена фотокопија уверења о дипломирању или дипломе – оригинал на увид
 • оверена фотокопија уверења о положеним испитима или додатак дипломе – оригинал на увид
 • оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених
 • за кандидате који су основне студије завршили у иностранству потребно је приложити и оверену фотокопију решења о признавању високошколске исправе за наставак студија – оригинал на увид
 • признаница за пријаву на конкурс (уплаћује се 4000 динара на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200)

У датим роковима могу се пријавити за поновни упис студенти мастер студија којима је истекао законски рок за завршетак студија и они који су изгубили статус студента. Ови студенти уз молбу за поновни упис плаћају 7000 динара за поновни упис и признавање испита. За неположене предмете и мастер рад плаћају школарину по цени од 2.450 динара по боду. Школарина ће бити обрачуната после признавања и пријаве предмета и може се уплатити у четири рате. Прва рата се плаћа до 31.октобра 2017. године.

Студенти који се поново уписују, потребно је да донесу:

 • Молбу (формулар из Скриптарнице) са испуњеним подацима из „старог“ индекса, у којој ће навести „поновни упис на мастер академске студије“.
 • на полеђини молбе је потребно навести План студија. Положене предмете означити са „положен“.
 • оверену фотокопију уверења о дипломирању или дипломе – оригинал на увид
 • оверену фотокопију уверења о положеним испитима или додатак дипломе – оригинал на увид
 • оверену фотокопију извода из матичне књиге рођених
 • „стари“ индекс са мастер студија који ће бити задржан у Студентском одсеку

Молимо кандидате да прате информације које се односе на упис мастер академских студија на сајту Факултета, у опцији Упис / Мастер студије