Home page arrow News

Radna subota, 14. oktobar

Na osnovu odluke Nastavno-naučnog veća fakulteta, subota 14. oktobar je radni dan na studijskom programu Elektrotehnika i računarstvo. Tog dana se radi po rasporedu od ponedeljka.

Na studijskom programu Softversko inženjerstvo subota nije radni ran.