Почетна arrow Вести

Коначна ранг листа за упис на докторске академске студије у школској 2017/2018. години

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о коначним ранг листама кандидата који су конкурисали за упис у прву годину

докторских академских студија у школској 2017/2018. години

 

Коначна јединствена ранг листа кандидата који су конкурисали за упис на докторске академске студије у школској 2017/18. години  

На коначној јединственој ранг листи налазе се сви кандидати који су конкурисали за упис  на докторске академске студије у школској 2017/2018. години.

Коначна буџетска ранг листа кандидата који су конкурисали за упис на докторске академске студије у школској 2017/18. години 

На коначној буџетској ранг листи 30 кандидата са ранг листе стекло је право да се финансира из буџета.

Информације о упису:

Извод из Правилника о докторским студијама (члан 18.):
Кандидат који је остварио право на упис на докторске студије, мора се уписати најкасније до истека рока дефинисаног текстом Конкурса, након чега губи право на упис.

Приликом уписа кандидати предају сагласност ментора за студијски истраживачки рад, иначе губе право уписа.

Приликом уписа прво се уписују кандидати са листе за буџетско финансирање. Буџетска места која преостану, додељују се по редоследу са буџетске листе кандидатима који нису до тада остварили право на буџетско финансирање на начин дефинисан текстом Конкурса.

Упис примљених кандидата који су стекли право уписа на терет буџета и оних који се сигурно уписују у статусу самофинасирања обавиће се у среду, 11.10. и четвртак, 12.10.2017. године у Студентском одсеку у термину од 13 до 15 часова.

У четвртак, 12.10.2017. године после завршеног уписа, биће објављено обавештење о евентуално слободним буџетским местима и померању буџетске црте. У случају померања буџетске црте и ажурирања редоследа на буџетској листи по члану 18 Правилника, за преостала слободна буџетска места биће организована прозивка кандидата према ранг листи испод 30. ранга на листи за буџет.

Сви заинтересовани кандидати за преостала слободна места за буџет морају бити присутни у петак, 13.10.2017. у 12 часова, у Студентском одсеку, због евентуалне прозивке по ранг листи, са спремљеним документима за упис. Прозвани кандидати су у обавези да се одмах упишу. Истовремено је и наставак уписа за самофинансирајуће студенте до 15 часова.

 

За упис је потребно:

Оверене фотокопије:

 • дипломa и додатак дипломи или уверење о завршеном студијском програму првог и другог степена студија  (основне и мастер студије) и уверење о положеним испитима на претходним нивоима студија.
 • извод из матичне књиге рођених;
 1. Индекс се добија на упису
 2. Попуњен  пријавни лист (образац ШВ 20) добија се на упису
 3. 2 фотографије величине 4,5 х 3,5 cm
 4. Признанице о уплаћеној надокнади са назнаком „за Универзитет“, на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 62400, и то:
  • за студенте који се финансирају из буџета, на износ од 100 динара
  • за самофинансирајуће студенте, на 1.100 динара
 5. Признаницу о уплаћеној школарини (првој рати), на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 62400. Школарина за самофинасирајуће студенте за школску 2017/18. годину износи 259.200 динара и може се платити у четири једнаке рате по 64.800 динара.

  Приликом уписа неопходно је приложити:
 1. Потписану сагласност ментора
 2. План студија за прву годину студија (не односи се на кандидате који се условно уписују).
 3. План студијско –истраживачког рада у договору са ментором и руководиоцем модула.

Студенти који се уписују први пут у прву годину докторских академских студија бирају предмете по акредитованом студијском програму из 2013. године, Докторске студије - Акредитација 2013.

По обављеном упису студенти су у обавези да са новим индексом отворе налог у Рачунском центру (промена лозинке) како би приступили сервисима.

Детаљније можете погледати на линку Упис/Докторске студије