Почетна arrow Вести

Коначна ранг листа за упис на мастер академске студије у школској 2017/2018. години

Објављујемо коначну ранг листу примљених кандидата за упис на мастер академске студије за школску 2017/18. годину. На основу конкурса и одобреног броја студената за упис, кандидати који се налазе до 350. места на ранг листи стекли су право на финансирање из буџета. Кандидати испод 350. места на ранг листи могу се уписати у статусу самофинансирања.

Кандидати који се уписују условно  уз допунске испите не налазе се на ранг листи. У прилогу је списак кандидата који се уписују уз допунске испите

Упис кандидата који су стекли право уписа на терет буџета,  обавиће се  у среду, 11.10. и у четвртак, 12.10, а упис самофинансирајућих студената је у петак 13.10.2017. године,  у термину од 13 до 16 часова у сали 60.

У петак, 13.10.2017. године у 12,30  часова обавиће се прозивка за евентуално преостала слободна места за финансирање из буџета. У 13 часова настављамо са уписом кандидата у статусу самофинансирајућих студената.

За упражњена и преостала места по завршетку првог уписног рока, расписаће се нови конкурс, , о чему ће бити истакнуто ново обавештење.

За упис је потребно:

  • индекс се добија на упису
  • попуњен пријавни лист (образац ШВ-20) добија се при упису
  • две фотографије формата 3,5 х 4,5 cm
  • признаница о уплаћеној надокнади за Универзитет у висини од 100  динара на жиро рачун Електротехничког факултета број, 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200, сврха уплате „за Универзитет“ (плаћају сви студенти)
  • Самофинансирајући студенти подносе и признаницу о уплаћеној надокнади за Универзитет у висини од 1.500 динара на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200, сврха уплате „за Универзитет „ ( уплата се може објединити на једној уплатници 1600 динара)
  • оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених
  • оверене фотокопија уверења о дипломирању или дипломе – оригинал на увид
  • оверена фотокопија уверења о положеним испитима или додатка дипломе – оригинал на увид

Кандидати који су основне студије завршили у иностранству, не рачунајући Републику Српску, приликом уписа морају приложити решење о признавању стране високошколске исправе за одговарајуће претходне нивое студија од стране Универзитета у Београду. Ако је поступак о признавању стране високошколске исправе од стране Универзитета у Београду у току, приликом уписа морају поднети доказ о томе. Решење о признавању морају доставити Студентском одсеку одмах по добијању од стране Универзитета.

Самофинансирајући студенти школарину могу платити у четири једнаке рате. Прва рата у износу од 36.750 динара  уплаћује се приликом уписа. Школарина за самофинансирајуће студенте износи 147.000,00 динара. Уплата школарине се врши на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200, сврха уплате: школарина.

Школарина за студенте са допунским испитима биће обрачуната на основу кредита за допунске испите (1.800 динара по кредиту).

По обављеном упису студенти су у обавези да са новим индексом отворе налог у Рачунском центру (промена лозинке) како би приступили сервисима и пријаве предмете преко студентских сервиса (укупно 5 предмета), на основу правила „3 + 2“, где су најмање 3 предмета обавезно из А групе предмета уписаног модула. Преостала 2 предмета могу бити предмети А или Б групе уписаног модула, или предмети неког другог модула. Један предмет из групе Б може се заменити са два предмета из групе општеобразовних предмета.