Home page arrow News

Anketa o kalendaru nastave

Na Studentskom servisu e-Student, u sekciji Ankete, do petka 29. septembra u ponoć možete popuniti anketu na kojoj se studentima pruža mogućnost da daju svoje mišljenje o predloženom kalendaru nastave.

 

Tokom prethodnog meseca trajali su razgovori uprave fakulteta, predstavnika asistenata i predstavnika studenata u kojima su se čuli različiti predlozi za organizaciju nastavnih aktivnosti u toku školske 2017/2018. godine. Komisija sastavljena od po jednog člana (nastavnika ili saradnika) sa svake katedre sastavila je predlog kalendara nastave i odlučila da studentima pruži priliku da se izjasne o njemu. Bitno nam je mišljenje svih studenata o ovom predlogu kako bi znali da li je on prihvatljiv za studente ili ne.

 

Osnovne karakteristike predloženog kalendara nastave 2017/2018. godine navedene su u nastavku:

 

1. Raspored i organizacija ispitnih rokova:

   - trajanje januarskog roka je produženo na dvanaest dana i u njemu se polažu samo ispiti iz zimskog semestra.

   - između januarskog i februarskog ispitnog roka postoji pauza od četiri dana.

   - trajanje februarskog roka je sedamnaest dana, od čega je prvih pet dana rezervisano za ispite iz letnjeg semestra koje je prošle godine prijavilo bar dvadeset studenata

   - isti format je preslikan za junski i julski ispitni rok (uz izmenu da zimski i letnji predmeti menjaju mesta, pa se u junskom roku polažu predmeti samo iz letnjeg semestra)

   - septembarski i oktobarski rok traju po dvanaest dana. Predviđeno je da se u ovim ispitnim rokovima ispiti treće i četvrte godine drže u prvih devet dana.

   - između septembarskog i oktobarskog roka postoji pauza, čime se sprečavaju dvostruke prijave.

 

2. Organizacija kolokvijuma sredinom semestra doprinosi unapređenju kvaliteta nastave (konzistentno praćenje nastave, priprema i organizacija laboratorijskih vežbi) - kolokvijumi organizovani u 9 dana (od čega dva vikenda) + 1 dodatni dan vikenda, čime se dodatno rasterećuje kolokvijumski period;

 

3. U toku kolokvijumskog perioda se ne održava nastava niti laboratorijske vežbe;

 

4. Organizacija kolokvijuma sredinom semestra ograničava količinu gradiva koju pokriva kolokvijum i obezbeđuje održavanje kolokvijuma bez preduge pauze nakon pređenog kolokvijumskog gradiva;

 

5. Obezbeđena obavezna nadoknada kolokvijuma u prvom ispitnom roku, čime se dodatno rasterećuje pritisak kolokvijumskog perioda;

 

6. Unapred definisan raspored kolokvijuma (u prilogu je preliminarni raspored kolokvijuma podložan izmenama u dogovoru sa delegatima odseka);

 

7. Raspored kolokvijuma će biti takav da nijedan student koji ima regularno prijavljeno praćenje predmeta nema obaveze u istom ili susednim terminima;

 

8. Kraći rok za unos ocena u oktobarskom roku, koji omogućava regularan upis na master i izbor odseka, kao i blagovremeno prijavljivanje praćenja predmeta.

 

Detaljan prikaz predloga kalendara za školsku 2017/2018. godinu dat je u dokumentima koji su priloženi.

Predlog rasporeda kolokvijuma

Predlog kalendara ER

Predlog kalendara SI