Почетна arrow Архива

Анкета о календару наставе

На Студентском сервису е-Студент, у секцији Анкете, до петка 29. септембра у поноћ можете попунити анкету на којој се студентима пружа могућност да дају своје мишљење о предложеном календару наставе.

 

Током претходног месеца трајали су разговори управе факултета, представника асистената и представника студената у којима су се чули различити предлози за организацију наставних активности у току школске 2017/2018. године. Комисија састављена од по једног члана (наставника или сарадника) са сваке катедре саставила је предлог календара наставе и одлучила да студентима пружи прилику да се изјасне о њему. Битно нам је мишљење свих студената о овом предлогу како би знали да ли је он прихватљив за студенте или не.

 

Основне карактеристике предложеног календара наставе 2017/2018. године наведене су у наставку:

 

1. Распоред и организација испитних рокова:

   - трајање јануарског рока је продужено на дванаест дана и у њему се полажу само испити из зимског семестра.

   - између јануарског и фебруарског испитног рока постоји пауза од четири дана.

   - трајање фебруарског рока је седамнаест дана, од чега је првих пет дана резервисано за испите из летњег семестра које је прошле године пријавило бар двадесет студената

   - исти формат је пресликан за јунски и јулски испитни рок (уз измену да зимски и летњи предмети мењају места, па се у јунском року полажу предмети само из летњег семестра)

   - септембарски и октобарски рок трају по дванаест дана. Предвиђено је да се у овим испитним роковима испити треће и четврте године држе у првих девет дана.

   - између септембарског и октобарског рока постоји пауза, чиме се спречавају двоструке пријаве.

 

2. Организација колоквијума средином семестра доприноси унапређењу квалитета наставе (конзистентно праћење наставе, припрема и организација лабораторијских вежби) - колоквијуми организовани у 9 дана (од чега два викенда) + 1 додатни дан викенда, чиме се додатно растерећује колоквијумски период;

 

3. У току колоквијумског периода се не одржава настава нити лабораторијске вежбе;

 

4. Организација колоквијума средином семестра ограничава количину градива коју покрива колоквијум и обезбеђује одржавање колоквијума без предуге паузе након пређеног колоквијумског градива;

 

5. Обезбеђена обавезна надокнада колоквијума у првом испитном року, чиме се додатно растерећује притисак колоквијумског периода;

 

6. Унапред дефинисан распоред колоквијума (у прилогу је прелиминарни распоред колоквијума подложан изменама у договору са делегатима одсека);

 

7. Распоред колоквијума ће бити такав да ниједан студент који има регуларно пријављено праћење предмета нема обавезе у истом или суседним терминима;

 

8. Краћи рок за унос оцена у октобарском року, који омогућава регуларан упис на мастер и избор одсека, као и благовремено пријављивање праћења предмета.

 

Детаљан приказ предлога календара за школску 2017/2018. годину дат је у документима који су приложени.

Предлог распореда колоквијума

Предлог календара ЕР

Предлог календара СИ