Home page arrow News

Upis školske 2017/18. godine za studente osnovnih studija

Upis školske 2017/18. godine počeće od srede, 20.09.2017. godine.

Vlada RS treba donese odluku o potrebnom broju ostvarenih ESPB za finasiranje iz budžeta u školskoj 2017/18. godini. Prema predlogu,  za finansiranje iz budžeta potrebno je ostvariti najmanje 48 ESPB bodova u školskoj 2016/17. godini.

Studenti studijskog programa Elektrotehnika i računarstvo koji prvi put upisuju 2. studijsku godinu upisuju se nakon izvršenog rangiranja za module, o čemu će biti naknadno obavešteni.

Studenti studijskog programa Softversko inženjerstvo koji su prvu studijsku godinu prvi put upisali u školskoj 2014/15, 2015/16. ili 2016/17. godini, upisuju se  nakon izvršenog rangiranja za budžet, o čemu će biti naknadno obavešteni.

Studenti  mogu obaviti upis kada im sve ocene iz ispitnih rokova budu unete u sistem.

Pre upisa studenti su u obavezi da preko svojih servisa:

 • provere da li su im sve ocene unete
 • popune elektronski upisni list obrazac ŠV-20. Sva polja u obrascu moraju biti popunjena. Papirni obrasci za upis se ne popunjavaju.
 • popune studentsku anketu
 • provere sve podatke (matične podatke i posebno položene ispite i šifre predmeta u odnosu na nastavni plan po kome studiraju). Sve nepravilnosti moraju prijaviti Studentskom odseku

Posebni slučajevi upisa:

 • Studenti koji su prvu studijsku godinu prvi put upisali školske 2009/2010.  godine i izgubili status studenta  po osnovu dužine trajanja studija od  osam godina za završetak studija, mogu podneti molbu za produžetak studija za još dva semestra, samo ako im je do završetka studija preostalo najviše  60 ESPB. Molbe se podnose u Studentskom odseku u vreme upisa.
 • Studenti koji su izgubili status studenta (zbog isteka roka za završetak studija, neupisivanja školske godine...) mogu podneti molbu za ponovni upis na osnovne akademske studije bez polaganja prijemnog ispita, ako su položili ispite prve godine i ostvarili najmanje 60 ESPB . Molbe se podnose u Studentskom odseku do 22. septembra.
 • Studenti koji su prvi put upisali prvu godinu studija školske 2013/2014. godine, a koji su u školskoj 2016/17. godini bili u statusu finansiranja  iz budžeta, zadržavaju pravo finansiranja iz budžeta i u školskoj 2017/18. godini (odluka Vlade Republike Srbije).
 • Studenti koji žele da promene studijski program ili odsek podnose molbu u vreme upisa u Studentskom odseku do  22. septembra.
 • Studenti koji su  ponovo upisali osnovne akademske studije školske  2015/16. godine, a kojima je istekao zakonski rok za završetak studija, mogu podneti molbu za produžetak studija za još 2 semestra, ako im je do završetka studija preostalo najviše  60 ESPB. Molbe se podnose u vreme upisa.
 • Studenti koji žele da podnesu  molbu za oslobađanje dela školarine  moraju to da učine u trenutku upisa, i to:
 1. Studenti materijalno ugroženih porodica koji podnose molbu za oslobađanje dela školarine uz molbu (kupuje se u skriptarnici Fakulteta i zaokružuje maksimalno oslobađanje 50%; stvarni procenat oslobađanja zavisiće od prosečnog mesečnog prihoda) podnose i uverenje o prosečnom mesečnom prihodu po članu domaćinstva za period od 1. januara do 30. juna 2017. godine (izdaje nadležni opštinski organ u mestu prebivališta studenta).
 2. Studenti koji zbog smrti članova uže porodice u školskoj 2016/17. godini  pored molbe za oslobađanje od plaćanja školarine u iznosu 100%  podnose i  fotokopije odgovarajućih dokumenata (original  na uvid).

Studenti upisani prvi put u prvu studijsku godinu u školskoj 2017/18. godini nemaju pravo oslobađanja dela školarine na osnovu materijalnog statusa.

Za upis je potrebno:

 • indeks
 • uplatnica za Univerzitet – Centar za razvoj karijere u iznosu od 100- dinara, koju plaćaju svi studenti
 • uplatnica za Univerzitet u iznosu od 1.000- dinara, koju plaćaju  samo samofinansirajući  studenti

Uplata za Univerzitet za samofinansirajuće studente može se objediniti i uplatiti u iznosu od 1100 dinara na jednoj uplatnici.

Nadoknadu za Univerzitet u iznosu od 1100 dinara  plaćaju i studenti studijskog programa Softversko inženjerstvo koji primaju stipendije, odnosno koji su  oslobođeni plaćanja školarine.

Uplate za Univerzitet se vrše  na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta  broj 840-1438666-48,  model 97,  sa pozivom na br. 80200,  svrha uplate: “za Univerzitet“.

 • Prilikom upisa, samofinansirajući studenti ne podnose dokaz o uplati prve rate školarine. Rok za uplatu prve rate školarine je 31. oktobar 2017. godine, nakon izbora predmeta za jesenji semestar.
 • Posle obavljenog upisa studenti preko svojih studentskih servisa biraju predmete koje žele da upišu za jesenji semestar školske 2017/18. godine, o čemu će biti postavljeno posebno obaveštenje.
 • Studenti koji se sami finansiraju, na osnovu predračuna, posle izbora predmeta, a po uputstvu za elektronsko plaćanje, plaćaju rate po utvrđenoj dinamici. Prva rata se mora uplatiti do 31. oktobra 2017.
 • Školarina za osnovne studije za školsku 2017/18. godinu, za studijski program Elekrotehnika i računarstvo  iznosi 108.000 dinara. Za  prvo praćenje predmeta cena je 1.800 dinara po kreditu, a za ponovno praćenje predmeta cena je 1.200 dinara  po kreditu.
 • Za studijski program Softversko inženjerstvo školarina iznosi 243.500 dinara. Cena po kreditu za prvo i za ponovno praćenje predmeta je 4.058 dinara.

Upis studenata na teret budžeta

Pravo finansiranja iz budžeta imaju studenti koji su se prvi put upisali na prvu studijsku godinu u školskoj 2014/15, 2015/16. ili  2016/17. godini, a u školskoj 2016/17. godini ostvarili su najmanje 48 ESPB bodova .

Studenti  koji su prvi put upisali prvu godinu studija školske 2013/2014. godine, ako su u školskoj 2016/17. godini bili u statusu finansiranja  iz budžeta, zadržavaju pravo finansiranja iz budžeta i u školskoj 2017/18. godini.

Studenti studijskog programa Softversko inženjerstvo koji su prvi put upisali prvu studijsku godinu u školskoj 2014/15, 2015/16.  ili  2016/17. godini čekaju rangiranje za budžet.

Termini za upis

Prvi krug upisa obaviće se  od srede, 20. septembra 2017. godine, u sali 60, od 13 do 15  časova  prema sledećem rasporedu:

Sreda,  20. septembar

 • Upis  studenata  koji obnavljaju 1. ili  2. godinu studija studijskog programa ER
 • Upis studenata koji obnavljaju 1. ili 2. godinu studija studijskog programa SI, koji su prvi  put upisali  prvu godinu  studija  pre školske 2014/15. godine

Četvrtak,  21. septembar

 • Upis studenata 4. godine studijskog programa ER
 • Upis studenata 4. godine studijskog programa SI,  koji su prvi  put upisali  prvu godinu  studija  pre školske  2014/15. godine

Petak,  22. septembar

 • Upis studenata 3. godine studijskog programa ER

Studenti studijskog programa ER  na upisu  prijavljuju izabrani smer

 • Upis studenata 3. godine studijskog programa SI, koji su prvi  put upisali  prvu godinu  studija  pre školske  2014/15. godine
 • Upis studenata koji studiraju po starom zakonu

Za studente koji nisu mogli obaviti upis u predviđenim terminima biće omogućen dodatni upis u terminima o kojima će biti naknadno obavešteni.

NAPOMENA:

Upis studenata 2. godine studijskog programa ER  obaviće se nakon objavljivanja  rang liste za module  (planirano da bude objavljena  oko 01. oktobra)

Upis studenata studijskog programa SI inženjerstvo koji su prvi put upisali prvu studijsku godinu u školskoj 2014/15, 2015/16.  ili  2016/17. godini  obaviće se posle objavljene rang liste za finansiranje iz budžeta  (planirano da bude objavljena  oko 01. oktobra).

Molimo studente da se pridržavaju termina za upis kako bismo upis obavili što efikasnije bez velikih gužvi.