Почетна arrow Вести

Упис школске 2017/18. године за студенте основних студија

Упис школске 2017/18. године почеће од среде, 20.09.2017. године.

Влада РС треба донесе одлуку о потребном броју остварених ЕСПБ за финасирање из буџета у школској 2017/18. години. Према предлогу,  за финансирање из буџета потребно је остварити најмање 48 ЕСПБ бодова у школској 2016/17. години.

Студенти студијског програма Електротехника и рачунарство који први пут уписују 2. студијску годину уписују се након извршеног рангирања за модуле, о чему ће бити накнадно обавештени.

Студенти студијског програма Софтверско инжењерство који су прву студијску годину први пут уписали у школској 2014/15, 2015/16. или 2016/17. години, уписују се  након извршеног рангирања за буџет, о чему ће бити накнадно обавештени.

Студенти  могу обавити упис када им све оцене из испитних рокова буду унете у систем.

Пре уписа студенти су у обавези да преко својих сервиса:

 • провере да ли су им све оцене унете
 • попуне електронски уписни лист образац ШВ-20. Сва поља у обрасцу морају бити попуњена. Папирни обрасци за упис се не попуњавају.
 • попуне студентску анкету
 • провере све податке (матичне податке и посебно положене испите и шифре предмета у односу на наставни план по коме студирају). Све неправилности морају пријавити Студентском одсеку

Посебни случајеви уписа:

 • Студенти који су прву студијску годину први пут уписали школске 2009/2010.  године и изгубили статус студента  по основу дужине трајања студија од  осам година за завршетак студија, могу поднети молбу за продужетак студија за још два семестра, само ако им је до завршетка студија преостало највише  60 ЕСПБ. Молбе се подносе у Студентском одсеку у време уписа.
 • Студенти који су изгубили статус студента (због истека рока за завршетак студија, неуписивања школске године...) могу поднети молбу за поновни упис на основне академске студије без полагања пријемног испита, ако су положили испите прве године и остварили најмање 60 ЕСПБ . Молбе се подносе у Студентском одсеку до 22. септембра.
 • Студенти који су први пут уписали прву годину студија школске 2013/2014. године, а који су у школској 2016/17. години били у статусу финансирања  из буџета, задржавају право финансирања из буџета и у школској 2017/18. години (одлука Владе Републике Србије).
 • Студенти који желе да промене студијски програм или одсек подносе молбу у време уписа у Студентском одсеку до  22. септембра.
 • Студенти који су  поново уписали основне академске студије школске  2015/16. године, а којима је истекао законски рок за завршетак студија, могу поднети молбу за продужетак студија за још 2 семестра, ако им је до завршетка студија преостало највише  60 ЕСПБ. Молбе се подносе у време уписа.
 • Студенти који желе да поднесу  молбу за ослобађање дела школарине  морају то да учине у тренутку уписа, и то:
 1. Студенти материјално угрожених породица који подносе молбу за ослобађање дела школарине уз молбу (купује се у скриптарници Факултета и заокружује максимално ослобађање 50%; стварни проценат ослобађања зависиће од просечног месечног прихода) подносе и уверење о просечном месечном приходу по члану домаћинства за период од 1. јануара до 30. јуна 2017. године (издаје надлежни општински орган у месту пребивалишта студента).
 2. Студенти који због смрти чланова уже породице у школској 2016/17. години  поред молбе за ослобађање од плаћања школарине у износу 100%  подносе и  фотокопије одговарајућих докумената (оригинал  на увид).

Студенти уписани први пут у прву студијску годину у школској 2017/18. години немају право ослобађања дела школарине на основу материјалног статуса.

За упис је потребно:

 • индекс
 • уплатница за Универзитет – Центар за развој каријере у износу од 100- динара, коју плаћају сви студенти
 • уплатница за Универзитет у износу од 1.000- динара, коју плаћају  само самофинансирајући  студенти

Уплата за Универзитет за самофинансирајуће студенте може се објединити и уплатити у износу од 1100 динара на једној уплатници.

Надокнаду за Универзитет у износу од 1100 динара  плаћају и студенти студијског програма Софтверско инжењерство који примају стипендије, односно који су  ослобођени плаћања школарине.

Уплате за Универзитет се врше  на жиро рачун Електротехничког факултета  број 840-1438666-48,  модел 97,  са позивом на бр. 80200,  сврха уплате: “за Универзитет“.

 • Приликом уписа, самофинансирајући студенти не подносе доказ о уплати прве рате школарине. Рок за уплату прве рате школарине је 31. октобар 2017. године, након избора предмета за јесењи семестар.
 • После обављеног уписа студенти преко својих студентских сервиса бирају предмете које желе да упишу за јесењи семестар школске 2017/18. године, о чему ће бити постављено посебно обавештење.
 • Студенти који се сами финансирају, на основу предрачуна, после избора предмета, а по упутству за електронско плаћање, плаћају рате по утврђеној динамици. Прва рата се мора уплатити до 31. октобра 2017.
 • Школарина за основне студије за школску 2017/18. годину, за студијски програм Елекротехника и рачунарство  износи 108.000 динара. За  прво праћење предмета цена је 1.800 динара по кредиту, а за поновно праћење предмета цена је 1.200 динара  по кредиту.
 • За студијски програм Софтверско инжењерство школарина износи 243.500 динара. Цена по кредиту за прво и за поновно праћење предмета је 4.058 динара.

Упис студената на терет буџета

Право финансирања из буџета имају студенти који су се први пут уписали на прву студијску годину у школској 2014/15, 2015/16. или  2016/17. години, а у школској 2016/17. години остварили су најмање 48 ЕСПБ бодова .

Студенти  који су први пут уписали прву годину студија школске 2013/2014. године, ако су у школској 2016/17. години били у статусу финансирања  из буџета, задржавају право финансирања из буџета и у школској 2017/18. години.

Студенти студијског програма Софтверско инжењерство који су први пут уписали прву студијску годину у школској 2014/15, 2015/16.  или  2016/17. години чекају рангирање за буџет.

Термини за упис

Први круг уписа обавиће се  од среде, 20. септембра 2017. године, у сали 60, од 13 до 15  часова  према следећем распореду:

Среда,  20. септембар

 • Упис  студената  који обнављају 1. или  2. годину студија студијског програма ЕР
 • Упис студената који обнављају 1. или 2. годину студија студијског програма СИ, који су први  пут уписали  прву годину  студија  пре школске 2014/15. године

Четвртак,  21. септембар

 • Упис студената 4. године студијског програма ЕР
 • Упис студената 4. године студијског програма СИ,  који су први  пут уписали  прву годину  студија  пре школске  2014/15. године

Петак,  22. септембар

 • Упис студената 3. године студијског програма ЕР

Студенти студијског програма ЕР  на упису  пријављују изабрани смер

 • Упис студената 3. године студијског програма СИ, који су први  пут уписали  прву годину  студија  пре школске  2014/15. године
 • Упис студената који студирају по старом закону

За студенте који нису могли обавити упис у предвиђеним терминима биће омогућен додатни упис у терминима о којима ће бити накнадно обавештени.

НАПОМЕНА:

Упис студената 2. године студијског програма ЕР  обавиће се након објављивања  ранг листе за модуле  (планирано да буде објављена  око 01. октобра)

Упис студената студијског програма СИ инжењерство који су први пут уписали прву студијску годину у школској 2014/15, 2015/16.  или  2016/17. години  обавиће се после објављене ранг листе за финансирање из буџета  (планирано да буде објављена  око 01. октобра).

Молимо студенте да се придржавају термина за упис како бисмо упис обавили што ефикасније без великих гужви.