Home page arrow News

Upis školske 2017/18. godine za studente master akademskih studija

Upis će se obaviti radnim danima od srede, 20.09. do petka, 29.09.2017. godine od 11 do 13 časova,   u Studentskom odseku.

Pre upisa potrebno je da studenti provere podatke na svojim servisima (da li su unete sve ocene, matične podatke....). Sve nepravilnosti treba prijaviti Studentskom odesku. 

Pre upisa studenti su u obavezi da preko svojih servisa popune elektronski upisni list obrazac ŠV-20. Sva polja u obrascu moraju biti popunjena. Papirni obrasci za upis se ne popunjavaju.

Pre upisa studenti su u obavezi da popune studentsku anketu.

 

I Obaveštenje za studente master akademskih studija koji su master studije upisali školske 2016/17. godine

Studenti koji do 30. septembra 2017. godine ne završe master akademske studije, odnosno ne odbrane master rad, moraju, ako žele da nastave studije, da upišu školsku 2017/18. godinu, i to:

  • mogu da se upišu u statusu samofinansirajućih studenata i plaćaju bodove za prenesene, nepoložene ispite i 6 ESPB bodova za master rad, po ceni od 2450 dinara po bodu,
  • ako menjaju plan studija, pri upisu podnose molbu za zamenu predmeta i za te predmete, ako se odobri zamena, plaćaju cenu prvog praćenja predmeta od 2450 dinara po bodu.

II Obaveštenje za studente master akademskih studija koji su master studije upisali školske 2015/16. godine

Studenti koji do 30. septembra 2017. godine ne završe master akademske studije, odnosno ne odbrane master rad, moraju ako žele da nastave studije, da upišu školsku 2017/18. godinu uz podnošenje molbe za produžetak master studija za dva semestra.

  • To pravo imaju samo studenti koji su položili sve ispite i ostvarili 30 ESPB.
  • Za master rad studenti plaćaju 30 ESPB bodova po ceni od 2450 dinara po bodu.

 

Za upis je potrebno:

  • indeks
  • uplatnica za Univerzitet u iznosu od 100- dinara, koju plaćaju svi studenti
  • uplatnica za Univerzitet u iznosu od 1.000- dinara, koju plaćaju studenti koji se upisuju u statusu samofinansirajućih studenata. 

Uplata za Univerzitet za samofinansirajuće studente može se objediniti i uplatiti u iznosu od 1100- dinara na jednoj uplatnici,  na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta  broj 840-1438666-48, model 97,  sa pozivom na br. 80200, svrha: “za Univerzitet“.

Školarina se može uplatiti u četiri rate. Rok za uplatu prve rate je 31. oktobar 2017. godine.

 

III   Obaveštenje za studente master akademskih studija koji su izgubili status studenta

Studenti koji ne završe master studije do 30. septembra 2017. godine gube status studenta.

Studenti koji izgube ili su izgubili status studenta master studija mogu konkurisati i  upisati se ponovo na master studije u prvom upisnom roku za master studije u školskoj 2017/18. godini. Prijava na konkurs je u periodu od 11.9.  do 15. 9. 2017. (http://www.etf.bg.ac.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=2797&Itemid=72)

Studenti koji su bili upisani i nisu završili master studije, a položili su sve ispite i ostvarili su 30 ESPB bodova u prvom upisu, mogu se ponovo upisati na master studije u okviru drugog upisnog roka van odobrene kvote za upis. Ovi studenti se upisuju u statusu samofinansiranja i  pravo upisa na ovaj način mogu iskoristiti samo jedanput.

Obaveštenje o drugom upisnom roku biće objavljeno na sajtu Fakulteta.