Почетна arrow Вести

Упис школске 2017/18. године за студенте мастер академских студија

Упис ће се обавити радним данима од среде, 20.09. до петка, 29.09.2017. године од 11 до 13 часова,   у Студентском одсеку.

Пре уписа потребно је да студенти провере податке на својим сервисима (да ли су унете све оцене, матичне податке....). Све неправилности треба пријавити Студентском одеску. 

Пре уписа студенти су у обавези да преко својих сервиса попуне електронски уписни лист образац ШВ-20. Сва поља у обрасцу морају бити попуњена. Папирни обрасци за упис се не попуњавају.

Пре уписа студенти су у обавези да попуне студентску анкету.

 

I Обавештење за студенте мастер академских студија који су мастер студије уписали школске 2016/17. године

Студенти који до 30. септембра 2017. године не заврше мастер академске студије, односно не одбране мастер рад, морају, ако желе да наставе студије, да упишу школску 2017/18. годину, и то:

  • могу да се упишу у статусу самофинансирајућих студената и плаћају бодове за пренесене, неположене испите и 6 ЕСПБ бодова за мастер рад, по цени од 2450 динара по боду,
  • ако мењају план студија, при упису подносе молбу за замену предмета и за те предмете, ако се одобри замена, плаћају цену првог праћења предмета од 2450 динара по боду.

II Обавештење за студенте мастер академских студија који су мастер студије уписали школске 2015/16. године

Студенти који до 30. септембра 2017. године не заврше мастер академске студије, односно не одбране мастер рад, морају ако желе да наставе студије, да упишу школску 2017/18. годину уз подношење молбе за продужетак мастер студија за два семестра.

  • То право имају само студенти који су положили све испите и остварили 30 ЕСПБ.
  • За мастер рад студенти плаћају 30 ЕСПБ бодова по цени од 2450 динара по боду.

 

За упис је потребно:

  • индекс
  • уплатница за Универзитет у износу од 100- динара, коју плаћају сви студенти
  • уплатница за Универзитет у износу од 1.000- динара, коју плаћају студенти који се уписују у статусу самофинансирајућих студената. 

Уплата за Универзитет за самофинансирајуће студенте може се објединити и уплатити у износу од 1100- динара на једној уплатници,  на жиро рачун Електротехничког факултета  број 840-1438666-48, модел 97,  са позивом на бр. 80200, сврха: “за Универзитет“.

Школарина се може уплатити у четири рате. Рок за уплату прве рате је 31. октобар 2017. године.

 

III   Обавештење за студенте мастер академских студија који су изгубили статус студента

Студенти који не заврше мастер студије до 30. септембра 2017. године губе статус студента.

Студенти који изгубе или су изгубили статус студента мастер студија могу конкурисати и  уписати се поново на мастер студије у првом уписном року за мастер студије у школској 2017/18. години. Пријава на конкурс је у периоду од 11.9.  до 15. 9. 2017. (http://www.etf.bg.ac.rs/index.php?option=com_content&task=view&id=2797&Itemid=72)

Студенти који су били уписани и нису завршили мастер студије, а положили су све испите и остварили су 30 ЕСПБ бодова у првом упису, могу се поново уписати на мастер студије у оквиру другог уписног рока ван одобрене квоте за упис. Ови студенти се уписују у статусу самофинансирања и  право уписа на овај начин могу искористити само једанпут.

Обавештење о другом уписном року биће објављено на сајту Факултета.