Početna arrow News

Drugi upisni rok na osnovne akademske studije za školsku 2017/18. godinu

U drugom, septembarskom  upisnom roku na osnovu konkursa koji je raspisao Univerzitet u Beogradu (opšti uslovi konkursa) , na Elektrotehnički fakultet mogu se upisati državljani Republike Srbije koji su u školskoj 2016/2017. godini  stekli  stranu srednjoškolsku ispravu, a nisu konkurisali u prvom upisnom roku .

Na osnovu odluke Vlade Republike Srbije, u drugom, septembarskom upisnom roku Elektrotehnički fakultet može upisati 4 studenta, u statusu studenata koji se finansiraju iz budžeta.

Nakon prijavljivanja kandidati polažu prijemni ispit i moraju ostvariti minimum bodova koliko je imao poslednji upisani student na teret budžeta u junskom upisnom roku. Ovi studenti se upisuju preko ukupne kvote iz dozvole za rad.

Prijava na konkurs je u petak, 01. i  u ponedeljak, 04. septembra 2017. godine, od 11 do 13 časova, u Studentskom odseku (soba 92).

Kandidati prilikom prijave na konkurs predaju sledeća dokumenata:

  • popunjen prijavni list (dobija se na Fakultetu)
  • fotokopije svedočanstava sva četiri razreda završene srednje škole
  • fotokopiju diplome o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu
  • fotokopiju rešenja o nostrifikaciji
  • fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih
  • dokaz o uplati naknade za prijavu na konkurs u iznosu od  8.000,00 dinara. Naknada se uplaćuje na žiro račun Elektrotehničkog fakulteta broj 840-1438666-48, model 97, poziv na broj 26800.

Originalna dokumenta se podnose na uvid prilikom prijave.

Polaganje prijemnog ispita iz Matematike  obaviće se u sredu, 06. septembra, a iz Fizike  u četvrtak, 07. septembra 2017. godine, o čemu će kandidati biti naknadno obavešteni.

Informacije vezane za upis biće objavljivane na sajtu Fakulteta, opcija Upis Prijemni 2017. Molimo kandidate da ih redovno prate.