Почетна arrow Архива

Други уписни рок на основне академске студије за школску 2017/18. годину

У другом, септембарском  уписном року на основу конкурса који је расписао Универзитет у Београду (општи услови конкурса) , на Eлектротехнички факултет могу се уписати држављани Републике Србије који су у школској 2016/2017. години  стекли  страну средњошколску исправу, а нису конкурисали у првом уписном року .

На основу одлуке Владе Републике Србије, у другом, септембарском уписном року Eлектротехнички факултет може уписати 4 студента, у статусу студената који се финансирају из буџета.

Након пријављивања кандидати полажу пријемни испит и морају остварити минимум бодова колико је имао последњи уписани студент на терет буџета у јунском уписном року. Ови студенти се уписују преко укупне квоте из дозволе за рад.

Пријава на конкурс је у петак, 01. и  у понедељак, 04. септембра 2017. године, од 11 до 13 часова, у Студентском одсеку (соба 92).

Кандидати приликом пријаве на конкурс предају следећа докумената:

  • попуњен пријавни лист (добија се на Факултету)
  • фотокопије сведочанстава сва четири разреда завршене средње школе
  • фотокопију дипломе о положеном завршном, односно матурском испиту
  • фотокопију решења о нострификацији
  • фотокопију извода из матичне књиге рођених
  • доказ о уплати накнаде за пријаву на конкурс у износу од  8.000,00 динара. Накнада се уплаћује на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 26800.

Оригинална документа се подносе на увид приликом пријаве.

Полагање пријемног испита из Математике  обавиће се у среду, 06. септембра, а из Физике  у четвртак, 07. септембра 2017. године, о чему ће кандидати бити накнадно обавештени.

Информације везане за упис биће објављиване на сајту Факултета, опција Упис Пријемни 2017. Mолимо кандидате да их редовно прате.