Home page arrow Lectures

Prezentacija Ministarstva odbrane za studente ETF, MF i TMF

U sredu 26. aprila u 13 časova, u sali 211 Mašinskog fakulteta predstavnici Vojno-tehničkog instituta (VTI) iz Beograda, kao vodeće naučno istraživačke institucije u domenu odbrambenih tehnologija, će u svojim prezentacijama predstaviti delatnost VTI-a, aktuelne istraživačko-razvojne zadatke, potrebe za angažovanjem, kako mladih inženjera tehničke struke, tako i samih tehničkih fakulteta na programima zajedničkog razvoja.

Ove prezentacije su prevashodno namenjene studentima sva tri stepena studija sa ciljem da ukažu na mogućnosti izbora potencijalnih tema akademskih radova, inovacionih i razvojnih projekata, perspektive zapošljavanja u VTI i preduzećima odbrambene industrije. Očekivano je i prisustvo nastavnika i saradnika sa fakulteta i katedara potencijalno usmerenih na vojno-tehničku problematiku, kao i njihovi predlozi za saradnju, shodno sopstvenim mogućnostima i aspiracijama.