Home page arrow Home page

Obaveštenje za korisnike studentskog kredita ili stipendije

Studenti koji su u školskoj 2016/17 prvi put korisnici studentskog kredita ili studentske stipendije, mogu preuzeti primerak ugovora o studentskom kreditu/stipendiji, kao i obaveštenje o vraćanju kredita, u Studentskom odseku(Šalter br. 2), svakim radnim danom od 11 do 13 časova.