Почетна arrow Вести

Одлука о расписивању Избора за Студентски парламент, студента продекана и делегате

На основу члана 3 Павилника о предлагању и правима и обавезама студента продекана и члана 4 Правилника о одржавању избора за студентски парламент, Студентски парламент Електротехничког факултета доноси следећу

ОДЛУКУ

о расписивању Избора за Студентски парламент и студента продекана Електротехничког факултета у Београду и делегате у Студентском парламенту Универзитета у Београду за школску 2017/2018. годину

1) Расписују се Избори за Студентски парламент Електротехничког факултета у Београду за школску 2017/2018. годину. Избори ће се одржати у уторак 4. априла 2017. године, од 8 до 20 часова.

Право да бира и буде биран у Студентски парламент има сваки студент Електротехничког факултета у Београду уписан у школској 2016/2017. години. На изборима се гласа за изборне листе. Листе садрже имена најмање 1 а највише 20 кандидата. Листа се подноси уз потпис најмање 5 студената факултета по сваком кандидату на листи, при чему свака листа мора прикупити најмање 20 потписа. Потпис је валидан ако садржи пуно име, презиме, број индекса и својеручни потпис који подржава кандидатуру. Изборна листа мора имати носиоца листе, назив листе и списак кандидата по утврђеном редоследу са њиховим личним подацима (име и презиме, број индекса, година студија). Носилац листе је један од кандидата са изборне листе и по правилу је први кандидат на списку кандидата са изборне листе.

2) Расписују се Избори за студента продекана Електротехничког факултета у Београду за школску 2017/2018. годину. Избори ће се одржати у уторак 4. априла 2017. године, од 8 до 20 часова.

Кандидатуру може да поднесе сваки студент Електротехничког факултета у Београду уписан у школској 2016/2017. години уз следеће услове:

  • Да сакупи и приложи најмање 200 потписа студената факултета који подржавају његову кандидатуру. Потпис је валидан ако садржи пуно име, презиме, број индекса и својеручни потпис који подржава кандидатуру.
  • Да није дисциплински кажњаван и да против њега нема дисциплинског поступка у току.
  • Да је студент 3. или 4. године основних академских студија и да је разлика броја уписаних школских и студијских година мања или једнака један у тренутку кандидовања.

Кандидат уз своју кандидатуру мора да приложи следећу документацију: уверење да је студент Електротехничког факултета у Београду, фотокопију прве стране индекса.

3) Расписују се Избори за делегате у Студентском парламенту Универзитета у Београду за школску 2017/2018. годину. Избори ће се одржати у уторак 4. априла 2017. године, од 8 до 20 часова.

Кандидатуру може да поднесе сваки студент Електротехничког факултета у Београду уписан у школској 2016/2017. години.

Кандидатуре се предају Конкурсној комисији најкасније до уторка 28. марта 2017. године у 12 часова, а термин за предају се заказује на званичну е-пошту: Ова адреса је заштићена од робота. Потребан вам је Јава-скрипта да би сте је видели. и потребно је послати скенирану сву документацију која се предаје. Обрасци за сакупљање потписа су дати у прилогу ове одлуке и садрже: име и презиме, број индекса и својеручни потпис студента. Конкурсну комисију чине: Миодраг Јанковић, Милица Јелић и Филип Папић.

Конкурсна комисија ће објавити прелиминарни списак кандидата најкасније до уторка 28. марта 2017. године у 16 часова док се (потписане) жалбе на прелиминарни списак могу предати најкасније до среде 29. марта 2017. године у 16 часова на званичну е-пошту: Ова адреса је заштићена од робота. Потребан вам је Јава-скрипта да би сте је видели. Конкурсна комисија ће на жалбе одговорити е-поштом и објавити коначан списак кандидата најкасније до четвртка 30. марта 2017. године у 12 часова.

Документа