Home page arrow Home page

KOLOKVIJUMI - PROLEĆNI SEMESTAR ŠKOLSKE 2016/17. GODINE

     Studenti koji su upisani po starom Zakonu, a istekao im je apsolventski staž kolokvijume moraju da prijave u Studentskom odseku od 20. do 28. marta 2017. godine u vremenu od 11 do 13 časova.

 

     OSTALI STUDENTI KOJI IMAJU UPIS U ŠKOLSKOJ 2016/17. GODINI NE PRIJAVLjUJU KOLOKVIJUME!

 

     Raspored kolokvijuma možete videti na studentskim servisima u opciji ispitni rokovi – Kolokvijumi (prolećni semestar).

 

Beograd, 17.03.2017. god.

Iz Studentskog odseka