Home page arrow Arhiva

Telekom Srbija otvora poziv za obavljanje obavezne stručne prakse

Obaveštavamo vas da je kompanija Telekom Srbija otvorila poziv za obavljanje obavezne stručne prakse za studente Univerziteta u Beogradu tokom 2017. godine. 

Realizacija obavezne stručne prakse će se, na osnovu potpisanog Ugovora o saradnji između kompanije Telekom Srbija i Univerziteta u Beogradu, obaviti preko Univerzitetskog centra za razvoj karijere i savetovanje studenata.

Predviđeno je da tokom 2017. godine bude organizovana praksa za oko 70 studenata završnih godina prvog stepena studija Elektrotehničkog fakulteta, koji imaju prosek studija iznad 8,00.

Za studente Elektrotehničkog fakulteta otvoreno je najviše mesta, i to prevashodno za studente na modulima Telekomunikacije i informacione tehnologije, Računarska tehnika i informatika i Elektronika, kao i studijskom programu Softversko inženjerstvo.

Studenti ovih modula/studijskih programa će imati priliku da obave stručnu praksu u nekoj od sledećih direkcija, odnosno službi u okviru kompanije kao što su :

  • Direkcija za tehniku (za studente modula Telekomunikacije i informacione tehnologije)
  • Direkcija za IT podršku i ICT servise (za studente modula Računarska tehnika i informatika i Softverskog inženjerstva)
  • Direkcija za privatne korisnike (za studente na modulima Telekomunikacije i informacione tehnologije, Elektronika i Računarska tehnika i informatika, kao i studijskom programu Softversko inženjerstvo
  • Direkcija za poslovne korisnika (za studente na modulima Telekomunikacije i informacione tehnologije, Elektronika i Računarska tehnika i informatika, kao i studijskom programu Softversko inženjerstvo)

Predviđeno trajanje prakse je do mesec dana, a početak prakse biće definisan u dogovoru mentora i studenta. Obavezna stručna praksa se obavlja na osnovu utvrđenog nastavnog plana i programa, a za svakog studenta na praksi biće obezbeđena mentorska podrška.

Prijavljivanje se obavlja elektronskim putem do 5. marta 2017. godine preko portala Univerzitetskog centra za razvoj karijere www.studentskapraksa.com gde će se prikupljati prijave i obaviti selekcija kandidata.