Poziv za obavljanje stručne prakse

Poziv za obavljanje stručne prakse u oblasti građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Poštovani studenti,
Ukoliko tokom ove školske godine imate obavezu da obavite stručnu praksu (predviđenu vašim studijskim programom) obaveštavamo vas da je otvoren poziv za prijavljivanje za obavljanje prakse u oblasti građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.

Na inicijativu Centra za razvoj karijere i savetovanje studenata Univerziteta u Beogradu i zahvaljujući iskazanoj spremnosti Ministarstva da se odazove pozivu, ostvarena je saradnja u oblasti organizovanja i realizovanja stručne prakse studenata Univerziteta u Beogradu u sektorima i organima Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, javnim preduzećima i stručnim ustanovama nad kojima nadzor nad radom vrši Ministarstvo. Program prakse se realizuje u tri ciklusa tokom godinu dana, a u drugom, aktuelnom ciklusu planirano je ukupno 141 mesto.

Gde studenti mogu da obave praksu: U drugom ciklusu za studente tehničkih fakulteta Univerziteta u Beogradu otvorena su mesta u sledećim organizacijama: Sektori unutar Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Republički geodetski zavod, Građevinska direkcije Srbije, Institut za puteve, Saobraćajni institut CIP, Infrastruktura Železnice Srbije, Putevi Srbije, Agencija za upravljanje lukama, „AirSERBIA“, Agencija za bezbednost saobraćaja, Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu, Uprava za transport opasnog tereta, Direkcija za železnice, Direkcija za vodne puteve, JAT Tehnika, Aerodrom Nikola Tesla Beograd, Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA.

Prijavljivanje: Prijavljivanje za prvi ciklus traje do 15. februara 2017. godine i vrši se isključivo elektronskim putem na portalu www.studentskapraksa.com. Potrebno je da student napravi korisnički nalog u zoni za studente i doda svoju biografiju, a zatim da odabere željenu poziciju za praksu i izvrši prijavu. Ukoliko student se student već registrovao na portalu, dovoljno je da se uloguje i prijavi za praksu koja ga zanima.

Selekcija: Selekciju prijavljenih kandidata obaviće supervizori prakse iz navedenih organizacija koje će blagovremeno kontaktirati prijavljene kandidate.

Period i dužina obavljanja prakse: Studenti koji budu odabrani za obavljanje prakse u prvom ciklusu, moći će da obave praksu tokom perioda od 1. marta 2017. do 1. juna 2017. godine. Trajanje prakse biće definisano za svakog studenta u skladu sa zahtevima odgovarajućeg studijskog programa.

ELEKTROTEHNIČKI FAKULTET
OTVORENE POZICIJE U DRUGOM CIKLUSU
(1. mart 2017. - 1. jun 2017.)

Direkcija za železnice 1 (elektron.)
Air SERBIA
HR sistemi i izveštavanje 1
Tehnika 3
Kontrola letenja Srbije i Crne Gore SMATSA 1

Železnice Srbije

Sektor za elektrotehničke poslove 4
Sektor za informacione sisteme i tehnički nadzor infrastrukture 8

Uprava za utvrđivanje sposobnosti brodova za plovidbu

Grupa za razvoj, upravljanje rizicima, informisanje, administriranje račun. mrežom 1
Građevinska direkcija Srbije
Tehnički sektor – odsek za instalacije 1
JAT Tehnika 3
Putevi Srbije
Sektor za upravljanje informacionim sistemom 1