Advanced demand profiling and management for efficient and secure operation of power networks

Naslov predavanja
Advanced demand profiling and management for efficient and secure operation of power networks
Predavač
Prof. dr Jovica Milanović, gostujući profesor Katedre za elektroenergetske sisteme Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu
Vreme
Ponedeljak, 19.12.2016. od 10:30h
Mesto
u prostorijama Akcionarskog društva Elektromreža Srbije Beograd, Rovinjska 14, Beograd

Detaljnije o predavanju i predavaču pogledajte u prilogu: IEEE PES DLP 2016 - Prof JV Milanovic