Microsoft SQL Azure platforma - tehnički pogled iznutra

Naslov predavanja
Microsoft SQL Azure platforma - tehnički pogled iznutra
Predavač
Miloš Milovanović, Microsoft razvojni centar Srbija - MDCS
Vreme
Utorak, 13.12.2016. od 14 do 16h
Mesto
sala 59, Elektrotehnički fakultet, Beograd

Apstrakt:

Softver se danas razvija brže nego ikada u svojoj istoriji. Startap kompanije nastaju i nestaju za tri do šest meseci. Tradicionalni način razvoja softvera (softver kao proizvod) sve više gubi korak sa zahtevima današnjeg tržišta. Oblak (engl. Cloud), predstavlja fundamentalno različit pristup razvoju i distribuciji softvera, gde softver postaje usluga (engl. Service). Na ovom predavanju biće predstavljen nov način razvoja softvera, gde se tradicionalne inženjerske veštine kombinuju sa naučnim metodom postavljanja pretpostavki i njihovih provera kroz eksperimente. Ova metoda biće predstavljena na primeru razvoja Microsoft-ovog rešenja za baze u oblaku, pod nazivom SQL Azure, čiji je značajan deo nastao u Srbiji. Akcenat će biti na: 1) upravljanju resursima i 2) tome kako platforma Azure i operativni sistem Windows rade zajedno, kako bi se zadovoljili zahtevi klijenata za „elastičnim“ resursima. Na kraju predavanja, biće predstavljeni programski interfejsi operativnog sistema Windows (engl. Windows APIs), koji se mogu koristiti za pravljenje naprednih aplikacija, gde je potrebno izvući maksimum iz raspoloživih hardverskih resursa.